d

Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı filmine konu olan Uçan Hollandalı efsanesi , Aslında bilinenin aksine uydurma bir senaryo olmayıp, gerçek bir denizci hikayesidir. 18. ve 19. yüzyılda oldukça popüler olan, denizlere karşı gelen Kaptanın dramatik bir şekilde lanetlenmesini anlatan Uçan Hollandalı efsanesi pek çok kitaba, Opera ve filme konu olmuştur.

Uçan Hollandalı Efsanesine göre aslında Uçan Hollandalı, bilinenin aksine geminin ismi değil Kaptana verilen lakaptır. Van Der Decken isimli Hollandalı Kaptan, Avrupa'dan sömürge ülkeleri arasında yapılan ticaret döneminde, sömürge ülkeleri ve Avrupa arasında seferler düzenlemekteydi. Van Der Decken Avrupa'dan gemisiyle yola çıkıp Güney Afrika'nın ve Afrika kıtasının en uç noktası olan Ümit burnunu geçeceği sırada korkunç bir fırtınaya yakalanır. Gemi içerisindeki tayfalar, ne kadar kurtulmaya çalışsalar da gemi fırtınanın içerisine sürüklenmeye başlar. Kaptan Decken, fırtınanın içerisinden Ümit Burnunu geçerek korunaklı bir koya ilerlemek ister. Gemisinin tüm çabalamalara rağmen fırtınanın içerisine gittiğini ve ölüme doğru ilerlediğini gören Kaptan Van Der Decken ölümün yaklaştığını biliyordu.

Gemi sürüklenirken Kaptan yani namı diğer Uçan Hollandalı , denize meydan okur ve kıyamete kadar yelken açmak zorunda kalsamda Ümit Burnunu geçeceğim der. Daha sonra gemi fırtınanın içerisinde kaybolur ve Uçan Hollandalı Efsanesi bundan sonra başlar. Efsaneye göre denize karşı gelen ve bu sebepten korkunç bir şekilde lanetlenen Uçan Hollandalı ve gemisinin mürettebatı, kıyamete kadar fırtınalı denizde Yelken açacaktır.

Efsanenin farklı bir versiyonunda ise fırtına çıktığını gören mürettebat, Ümit Burnuna daha korunaklı bir koya doğru ilerlemek için Kaptana istekte bulunur. Kaptan ise o anda sarhoştur ve çok sinirlidir. Ne olursa olsun bugün Ümit Burnunu geçeceğim diye bağırır ve yüksek sesle, argo kelimeler kullanarak şarkı söylemeye başlar. Mürettebat sarhoş kaptanı ne kadar uğraşsa da kararından vazgeçilemez ve gemi fırtınaya doğru sürüklenmeye devam eder. Bu sırada kaptana karşı gelen mürettebat, gemide isyan çıkarır ve Kaptan güvertede vurularak denize atılır. Ardından denizde garip şekillerin görüldüğü ve Uçan Hollandalı'nın lanetlendiği efsanelere konu olur.

Uçan Hollandalı efsanesinin bir farklı versiyonuna göre aslında Uçan Hollandalı 17. yüzyılda Doğu Hindistan şirketi adına çalışan Bernard Fokke adında Hollandalı bir kaptandır.

Kendisine Uçan Hollandalı denmesinin sebebi Amsterdam limanından seyreden Liberatos isimli gemisiyle bugünkü Jakarta kıyılarına çok kısa bir sürede ulaşmasıdır.

O dönem gemilerin uzun sure ve ulaştığı bu büyük mesafeyi Kaptan Bernard Fokke 'ın  üç - dört ay içerisinde ulaşması ve bu olağanüstü hızlı sebebiyle kendisine Uçan Hollandalı lakabı takılmıştır. Uçan Hollandalı efsanesinin daha mantıklı bir versiyonu olan Bernard Fokke'ın aslında efsaneleştirilmesinin sebebi, olağanüstü hızının Denizciler arasında Lanetli bir şekilde bahsedilmesiyle Uçan Hollandalı olarak Denizciler arasında popüler olmuştur.

Bernard Fokke'ın yer aldığı efsaneye göre Kaptan Fokke, şeytan ile anlaşma yapmış ve bu sebepten sürekli hızlı bir şekilde seyretmekteydi. Son seferinde de Avrupa'dan yola çıkan gemisi ile Ümit Burnunu geçtikten sonra kendisinden haber alınamaması sebebiyle Uçan Hollandalı Efsanesi yayılmış ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Anlaşılacağı üzere aslında Uçan Hollandalı Efsanesi ile ilgili Kaptanın ismi ve Efsaneye konu olan olayın bilgisi hakkında pek çok çeşitli Varyasyon bulunmaktadır.

Uçan Hollandalı Efsanesi hakkında bir çok uzman Efsanenin gerçek bir olaya dayandığı, ancak bu olayın tam olarak ne olduğu hakkında kesin bir netlik olmadığını savunmaktadır. Uçan Hollandalı'ya isim verilen Kaptanın Van Der Decken, Van Straaren, Van Demien gibi pek çok farklı isimle adlandırılan versiyonları bulunmaktadır. Ancak gerçek hikayenin 1641 yılı başlarında Hollandalı bir Kaptanın olduğu geminin, Ümit Burnu kıyılarında battığıdır.

Uçan Hollandalı efsanesinin farklı İsimlerde farklı versiyonları bulunsa da tek bir ortak noktası gizemini korumaktadır ve dilden dile anlatılarak geçmektedir. 17. yüzyılda Ümit burnunda lanetlenen ve batan geminin O günden sonra farklı tarihlerde fırtınaların içerisinde görüldüğü iddia edilmektedir.

Gerek yerel halk, gerekse Denizciler çeşitli tarihlerde Uçan Hollandalı gemisini gördüklerini iddia etmişlerdir. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda Alman denizaltılarının 1941 yılında Uçan Hollandalı gemisini gördükleri kayıtlara geçmiştir. Uçan Hollandalı gemisini gören en ünlü isimlerden biri Galler prensi daha sonra Kral olan George V.'dir.

1881'de Kraliyet donanmasında seyreden Kral George'un Ümit burnunu geçerken hikayeye konu olan gizemli gemiyi gördüklerini kayıtlara geçmiştir. Gemiyi ilk fark eden gözcünün aynı sefer sırasında daha ileriki bir tarihte ölmesi sonucu, Uçan Hollandalı gemisini farkeden gözcünün lanetlendiği söylenmiştir.

Kaybolan gemiler lanetlenen Denizciler ve fırtınalı denizlerde yaşanan gizemler gibi popüler olan denizci efsanelerinin en ünlüleri arasında yer alan Uçan Hollandalı efsanesi pek çok kim kitap ve ünlü operaya konu olmuştur.

Daniel Defoe'nun kitabında Uçan Hollandalı Davy Jones ismiyle geçmiş ve burada bir canavar olarak betimlenmiştir. Bu sebeptenmi bilinmez Davy Jones karakteri Uçan Hollandalı gemisi ile Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı filminde yine ahtapot suratlı Lanetli bir gemi kaptanı olarak geçmektedir. Bu filmde yer alan kötü Kaptan Davy Jones Ayrıca Kraken isimli açık denizlerde yaşayan dev bir ahtapota hükmektedir.
Karayip Krsanları Filminde Betimlenen
Canavar Uçan Holandalı Gemisinin Kaptanı


Karanlık gizemli denizlerin kayıp kaptanı olarak kötü bir şekilde betimlenen Uçan Hollandalı, ünlü Wagner'in Der fliegende Hollander isimli bizimle operasına da konu olmuştur. Operaya konu olan Uçan Hollandalı efsanesinin farklı bir versiyonudur. Operanın konu edildiği Uçan Hollandalı efsanesine göre gemi yine Ümit burnundan fırtınaya yakalanır ve Kaptan Van Der Decken şeytanla yemin eder ve bu Denizi açacağım der. Şeytan Van Der Decken'i lanetler ve fırtınalı denizde dünyanın sonuna kadar gemisiyle kaybolmasına mahkum eder. Şeytan ona sadece bu lanetten kurtulması için ufak bir çıkış noktası bırakmıştır, sadık bir kadının sevgisi Kaptanı bu lanetten kurtulabilecektir.

Talihsiz Hollandalı Kaptan, 7 yılda bir lanetten kurtulmak için karaya ayak basabilir ve sadık bir kadın arayabilir.

Uçan Hollandalı Efsanesi, Denizciler arasında oldukça popüler olup, Ümit Burnu açıklarında fırtına içerisinde bu gemiyi görmenin uğursuzluk, lanet, kaza ve kötü şans getireceğine inanılmaktadır.