Tarih boyunca eli kanlı, yağmacı ve şiddetten zevk alan, bunu korku ve istila politikası haline dönüştüren pek çok medeniyet ve ülke olmuştur. Ancak şiddeti ve korku ile sindirmeyi bir propaganda haline dönüştüren ilk medeniyet tarihte Asurlular olmuştur. Korku en güçlü duygudur ve bunu keşfeden Asurlular korku ve dehşeti silah gibi kullanan bir medeniyet olmuştur.

Asurlular Yaklaşık 3000 yıl önce Bugün kü Ortadoğu’da Mezopotamya’nın kuzeyinde Dicle kıyılarında kurulmuştur. Kurulduğu dönemde zayıf bir ülke olsalar da daha sonra geliştirdikleri disiplinli orduları o dönem için modern ve şaşırtıcı olan savaş taktikleri ile kısa dönemde güçlenmişler ve Kuzey Mezopotamya da hüküm sürmüşlerdir. 

Asurluların Kuruluşu ve Yıkılışı 


M.ö. 2000 yıllarda İlusuma isimli kral tarafından kurulmuştur. Ardından Anadolu ile yaptıkları ticaretlerle zenginleşen Asur devletinin başkenti Asur kentiydi ve bu ismi Asurluların baş tanrısı Aşur’dan almıştır. 1740 yılında Babiller tarafından yok edilen ilk Asur devletinin ardından Hititlerin deniz halkları tarafında zayıflaması ile tekrar güçlenen Asurlar 2. Asur devletini kurmuştur.

M.Ö. 1400 yıllarında Asur devleti büyük bir devlet haline gelmiş, Babiller ve Hititler ile yoğun mücadeleler yapmışlardır.

Ayakta kaldıkları yüzyıllar boyu savaşarak egemen olmayı amaçlayan Asurlular, tarihte ilk emperyal imparatorluklardan biri olmuştur. Sürekli savaşan ve köleleştiren Asurlular en geniş sınırlarını Anadolu’dan Etiyopya’ya kadar uzatmışlardır. Gemiler kullanarak Kıbrıs’a dahi hükmeden Asurlular tabi ki oldukça düşmanda toplamışlardır.
Merkezi otoriteye oldukça önem veren Asurlular, fethettikleri topraklarda iskan politikası uygulamış ve yeni ele geçirdikleri bölgelere kendi insanlarını Asurluları yerleştirmişlerdir.

M.Ö. 700 yıllara kadar topraklarını genişletselerde M.Ö. 7 yüzyılda Asurlular İskitler tarafından ilk olarak istila edilmiş, ardından Babil, Pers ve Medler birleşerek Asurluları tarihten silmişlerdir.
Güçlü düşmanların birleşmesi ile tarihten silinen Asurlar, tarihe kan ile geçmiş bir korku imparatorluğu olmuştur. Bugün bile Korkuyu propaganda aracı olarak kullanmak için yaptıkları rölyeflerde yaşattıkları dehşet görülebilmektedir.
Bugün bölgede yaşayan Süryaniler soylarının Asurlulardan geldiğini iddia etmektedir. 

Asurluların Korkunç Şiddet Politikaları

Asurluların Savaşta ki Şiddetini Gösteren Tabletleri


Tarih boyunca çoğu dönemde akıl almaz işkenceler ve şiddet konusunda kanlı sayfalar olsa da Asurlularda şiddet konusunda oldukça acımasız ve korkutucu yöntemler geliştirmiş, bunu adeta reklam malzemesi olarak kullanarak çevredeki halklara korku salmışlardır. Bu sayede fethetmeye gittikleri bölgelere önce efsaneleri gitmiş ve önce Asurlulardan korkan halklar kolaylıkla sindirilmiştir. Korku ve şiddeti propaganda yöntemi ile sistematik bir hale getiren ilk kavim Asurlular bu sayedebazen savaş bile yapmadan topraklar ele geçirmiştir.

Asurlular bir yeri fethetmeden önce o ülkedeki yaşayanları korkuyla sindirmek için yaptıkları işkenceleri anlatan ve eğer teslim olmazlarsa başlarına gelebilecekleri yazan bir tablet gönderirlerdi. Tabletlerde kazığa oturtma gibi motifler yer almaktaydı. Bu sayede daha Asur ordusu şehri kuşatmadan yapacakları herkes tarafından duyulurdu.
Uyguladıkları İşkenceleri Gösteren Asur Tableti
Teslim Olunmazsa Yapılacaklar Gösterilerek
Korku Sağlanıyor Düşmana


Diri diri deri yüzdürmek ve tecavüz Asurluların istila ettikleri yerlerde teslim olmayan halka uyguladıkları iğrenç davranışlardı. Asurlular güçlü oldukları dönemde toprakları oldukça geniş boyutlara ulaşmıştı ve bu sebepten sık sık farklı bölgelerde isyanlar patlak veriyordu. İsyan edenlerin sonu ise daha korkunç oluyordu. İsyan edenlere hadım etmek, kafaya topuz ile vurarak öldürmek, derisini yüzüp ölüme terk etmek gibi yöntemler uygulanmıştır. Öldürdükleri cesetlerin kafataslarından kafatası kulesi yapmak en sevdikleri propaganda malzemesi olmuştur.
Kazığa Oturtmak, Asurluların en sevdiği korkutma yöntemlerinden biri olmuştur. Hatta Lancish şehrinde Asurlular kaleyi kuşattıktan sonra yakaladıkları kalenin karşısında kazığa oturtmuşlar, kale içerisindeki halk korkudan kendilerini surlardan atarak kurtulmayı tercih etmişlerdir.

Diğer bir yöntem ise kazığa bağlanan esir ya da isyankâra ucu yağlanmış bir sopa, vuru vura makata sokulmaya çalışılırdı. Bu da kurbanın iç organlarının parçalanmasına sebep olurdu. Kurbanın cesedi günlerce asılı kalırdı.

Kolay Ölüm

Asurların kolay ölüm dediği yöntem ise düşman olarak görmedikleri kavimlere uyguladıkları kişinin boğazına dikey olarak kılıç sokmaları yöntemiydi. Düşman kavimlere neler yaptıklarını siz düşünün artık…

Asurlular yaptıkları vahşetleri yazı ve sanatı iyi kullanmaları sayesinde tabletlere işlemişler ve yazı sayesinde yaptıklarının diğer halklara ve devirlere ulaşmasını sağlayarak propaganda malzemesi olarak kullanırlardı. Günümüze kadar ulaşan resim ve yazılarda Asurluların korkunç işkence metotları, diri diri deri yüzmeleri, esirler ve isyan edenlere davranışları bugün bile kan donduracak cinstendir.

Öldüren Kölelik Sistemi


Köle olarak ele geçirilen yenilen halk ölümüne mimarı yapıların yapımında çalıştırılırdı. Durmak yoktu köleler ölümüne çalıştırılırdı. Dinlenmek için duranlar öldürülürdü. Kölelerin kaçmasını engellemek için bir gözleri kör edilirdi. Kadınlar aşağılanmak için çırılçıplak soyulur ve tecavüz edilirdi. Doğurdukları çocukları ise köle olarak yetiştirmek mecburiyetindeydiler.

Bir ülke ile savaş yapılmadan önce tebliğ yapılırdı teslim olmaları yönünde. Kabul edenlere pek bir şey yapılmaz ancak tersi olursa düşman kavim dehşeti yaşardı. Esir alınan erkekler tecavüze uğrar ardından hadım edilirlerdi.

Bazı dağ kavimleri esir aldıkları Asur askerlerini aynı yöntemlerle düşmanlık besledikleri için öldürmüşlerdir.

Asurlular geniş bir coğrafya da etkili olduğu için savaş, yen ve vergi koyarak çekil mantığı ile hareket ediyordu. Yani örgütlenme ideolojisinden uzak ve sadece istila amaçlayan bir devlet olmuştur. Etkisi altına aldığı halkları sadece korku ile kendilerine itaatkâr kılıyorlardı fakat bu durum sürekli düşman kazanmalarına sebep oluyordu. Tarihten silinmelerine sebep olan unsurlardan biri de bu olmuştur

Ordu Disiplini

Asurluların bu denli etkili bir savaş makinesi olmasının en önemli faktörü savaş makinelerinde ki ustalıkları ve disiplinli orduları olmuştur. Asurlularda zengin fakir her bireyin 3 sene zorunlu askerlik süresi bulunmaktaydı. Sıkı bir eğitimden geçen Asur askerleri her daim savaşa hazır halde bekletilirdi.

Asurluların Süvari Birliklerini Gösteren RölyefleriÇağın ötesinde savaş silahları da Asur ordusunun o dönem dünyanın en güçlü ordusu olmasını sağlamıştır. Gelişmiş kuşatma silahları Asurluların kolay fetihler yapmasını sağlamıştır. Demir koçbaşı ile kale kapılarını rahat kırmaları, şehri kolayca ele geçirmelerini sağlıyordu ve bu silah o dönem diğer halklar tarafından kullanılmayan ve şaşırtıcı bir silahtı.

Tarihte ilk gerçek süvari birliği Asurlular tarafından kurulmuştur.
Asurlular ele geçirdikleri şehirleri yakıp yıkıyor yukarıda da belirtildiği gibi korkunç şekilde ölümler getiriyordu. Şehirler tamamen kullanılamaz hale getirilip yağmalanıyordu. Daha sonradan aynı yöntemi tarihte Moğol Ordusu da uygulamış benzer yöntemlerle şehirleri istila etmişlerdir.

Diğer bir etkili kuşatma silahı Tepegöz ismini verdikleri taşınabilir, tekerlekli ahşaptan kulelerdi. Üstelerde usta okçular olan Tepegözler ile düşman surlarındaki askerler kolayca egale edilebiliyordu.
Asurlularda zina büyük bir suç olup, zina yapan erkeğin eşine kocasını öldürebilme hakkı sağlanıyordu.

Asurlular Neyi Bulmuştur 

Asurlular Sümerler tarafından icat edilen yazıyı Anadolu’ya taşıyan ilk medeniyet olmuştur. Asurlular Sümerlerden Öğrendikleri çivi yazısını oldukça iyi kullanan bir millet olmuştur. Ayrıca mimarı yapılara da oldukça önem veren Asurların mimari yapılarında Sümerlilerden gelen etki göze çarpmaktadır. Asurluların özellikle hayvan heykelleri insan heykellerine göre daha başarılıdır.