Cihan İmparatorluğu Osmanlı, 600 yıl boyunca hüküm sürmüş ve üç kıtada topraklar fethetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun adını uzun süre duyurduğu Avrupa toprakları ve Balkanlara geçişi, tarihi açıdan önemli bir olaydır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa topraklarını ilk geçişi Çimpe Kalesi'nin fethi ile gerçekleşmiştir.

Tarihte Çimpe Kalesi fethi olarak yer alsa da aslında Çimpe Kalesi Osmanlı İmparatorluğu'na hediye olarak Bizans İmparatoru Kantakuzenos tarafından Orhan Gazi'ye verilmiştir.

Orhangazi, Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin Oğlu olup Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet haline dönüştüren ilk padişah olarak anılmaktadır. Babasının vasiyeti gereği fethedilen Bursa'yı devletin başkenti olarak yapmış, ilk para Orhan Gazi devrinde basılmıştır. Birçok yönden devleti sağlamlaştıran padişah olarak tarihe geçmiştir.

Orhan Gazi döneminde Bizansla sürekli akınlar yapılmış ve Bizans'ın yanısıra diğer Türk beylikleri ile fetihler yapılarak Osmanlı toprakları genişletilmiştir. Orhan Gazi, hem dini (Hrıstiyanlar açısından)hem de stratejik açıdan İznik'i fethetmek istemiş, bunu engellemek isteyen III. Andronikos (Bizans Kralı) ile tarihte Palekanon (Maltepe 1329)  Savaşı olarak geçen savaşta Osmanlı İmparatorluğu'nun başında bulunan Orhangazi'ye yenilmiştir. Palekanon savaşında Bizans ordusu ağır bir yenilgi almış ve daha sonra İznik fethedilmiştir. Bu savaşta Bizans Kralı ağır yaralanmış ve Bizans Ordusu acınacak halde dağılarak kaçmıştır.

Savaşta ağır yara Bizans kralı III. Andronikos'un ölümünün ardından Bizans İmparatorluğu tam anlamıyla karışmış ve Osmanlı İmparatorluğu açısından tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. III. Andronikos yerine 9 yaşındaki olan V. İoannes'e geçirilmiştir. Tahtın vekaleti de Kantakuzenos'a vermiştir. Ancak Kantakuzenos tahtı istemektedir ve bu durum Bizans içerisinde iç karışıklıklara ve iç Savaşa yol açmıştır.

Kantakuzenos, halk ve saray tarafından istenmemek de olup Saray etrafında da kendine pek yandaş bulamadığından dolayı ilk etapta esir alınmış ve akrabaları öldürülmüştür. Ardından esaretten kaçıp İstanbul'dan ayrılan Kantakuzenos, o dönem yükselen güç olan Türklerden yardım istemiştir. İlk olarak önce öncü kuvvetlerden olan Umur Beyden daha sonra da Orhangazi'den Bizans tahtını almak için yardım talep eder. Orhan Gazi'nin 6000 kişilik desteği ile gücünü pekiştirmiştir. Kantakuzenos 1346'da Edirne'de taç giymiş ve 3 Şubat 1347 İstanbul'a gelerek ikinci kez Patriğin elinden taç giyerek ortak Kral (Dimetoka) ünvanı alarak tahta oturmuştur.
Kantakuzenos tahta geçtikten sonra diğer Kral V. İoannes ile kendi kızını evlendirmiş ve diğer kızınıda (Teodora hatun) Orhangazi ile evlendirmiştir.

Ardından Bizans ile akraba ilişkisine giren Orhan Gazi, yönünü Anadolu topraklarına çevirmiş, Karasioğlu beyliğini fethederek Gelibolu'ya ulaşmıştır.

Çimpe Kalesi Fethi de bundan sonraki süreçte yaşanacaktır. Bizans'ta ki iç karışıklıkları fırsat bilen Bulgar ve Sırplar birleşerek Edirne'ye kuşatmış ve ortak Kral (Dimetoka) Kantakuzenos, damadı ve aynı zamanda gittikçe genişleyen bir güç olan Osmanlı İmparatoru Orhangazi'den yardım istemiştir. Orhan Gazi oğlu Süleyman Beyi Bizans'a yardım etmesi için 20000 kişilik orduyla göndermiştir.

Şehzade Süleyman ordusu ile birlikte Edirne kuşatmasını yarmış ve Sırp Bulgar ortak ordusunun bölgeden uzaklaştırılmıştır. Kantakuzenos, Bizans'ı büyük bir beladan kurtaran Orhangazi'ye oldukça stratejik konumda bulunan ancak bir o kadarda eski ve bakımsız olan, o dönemde önem verilmeyen Çimpe Kalesi'ni hediye edilmesinde hiçbir sakınca görmemiştir ve Şehzade Süleyman'ın büyük yardımlarından dolayı Orhangazi'ye 1356 yılında Çimpe Kalesini hediye etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu daha sonra Çimpe Kalesi'ni askeri üs olarak kullanmış, buradan Balkanlarda fetihler düzenlemek için Merkez olmuştur. Özellikle 1. Murat zamanında Balkanlarda yaşayan en yoğun akınlarda Çimpe Kalesi önemli stratejik bir askeri üssü olmuştur. Osmanlı tarihi açısından oldukça önemli olan Osmanlı'nın Avrupa'ya geçişi olan Çimpe Kalesi'nin Fethi bu şekilde gerçekleşmiştir. Böylelikle Orhan Gazi Çimpe kalesi'ni alarak Rumeli'ye ilk kez geçiş yapan padişah olmuştur.
Çimpe Kalesi

Çimpe Kalesi, Çanakkale Boğazı ve Saroz Körfezi'ni aynı anda görmeyi sağlayan oldukça stratejik bir konuma sahip bir kaledir. Osmanlı imparatorluğuna oldukça büyük yararlar sağlamıştır.

Kantakuzenos daha sonradan Osmanlı'ya nasıl büyük bir yardım ettiğini ve geri dönülmez bir hata yaptığını farkına varmış olsa da Osmanlı İmparatorluğu bir daha Avrupa topraklarında çıkmamış ve yıllar boyu Avrupa'yı titreten bir imparatorluk haline dönüşmüştür.

Kantakuzenos Osmanlı'yı Avrupa topraklarına yerleştirdiğinden dolayı pişmanlık duydu mu bilinmez ancak daha sonra kendi isteğiyle Bizans tahtından feragat ederek ömrümün sonuna kadar Ortodoks kilisesi'nde rahip olarak 30 yıl boyunca hayatını sürdürmüştür.

Çimpe Kalesi'nin Önemi

Çimpe Kalesi'nin fethi ile Bizans'ın iç karışıklıkları içerisinde olması, Orhan Gazi'nin Savaş yerine sulh politikaları ile akıllıca çözümler üretmesi sayesinde oldukça başarılı strateji kanalı ile Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına genişlemiştir. Çimpe Kalesi'nin fethi ile Osmanlı Avrupa yani Rumeli'de ilk defa Toprak sahibi olmuş ve daha sonraki Balkanlar fetihleri için önemli bir üs elde etmiştir.
Çimpe Kalesinin Haritada ki  Yeri

Orhan Gazi'nin Oğlu Süleyman daha sonradan Çimpe Kalesi'ni üs kullanarak Bulgarlar'ın elinden Tekirdağ, Lüleburgaz, Vize gibi önemli bölgeleri ele geçirmiştir. Şehzade Süleyman'ın Çimpe Kalesi'nin üs olarak kullanarak Bizans İmparatorluğunun batıya olan bağlantısını kesmek için seferler düzenlediği görülmektedir.

Orhan Gazi'den sonra tahta geçen 1. Murat da aynı şekilde Çimpe Kalesi üzerinden Balkanlar'a yoğun seferlerde bulunmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu'na büyük hizmetler sağlayan Çimpe Kalesi, Osmanlı'nın Avrupa'ya ilk adım attığı toprak olması nedeniyle tarihi açıdan önemi oldukça yüksektir.