D

Bilindiği üzere E devlet uygulaması üzerinden altsoy üst soy sorgulama yani soy ağacı sorgulama bölümü açıldı. Açıldığı ilk günden itibaren inanılmaz bir talep oluştu ve yoğunluktan dolayı sistem bir ara kapatıldı.
Herkes soy ağacını sorgulama ve köklerinin nereye dayandığını öğrenmek için sisteme başvurdu. Ancak yapılan sorgulamalar sonucunda soy kütüklerinin yani alt soy bilgisinin en eski 1830’lara kadar ulaştığı görüldü. Daha eski kayıtlara ulaşacağını sanan pek çok kişi bu sebepten dolayı hayal kırıklığı yaşamış oldu. Peki, neden e devlette soy kütüğü bilgileri en eski 1800 yılına dek gidiyor. Neden daha eski kayıtlar bulunamamakta.

Osmanlı İmparatorluğunda arşiv ve belgeleme sistemine ne kadar önem verildiği tarihsel belgelerle ortadadır. Bugün bile Osmanlı İmparatorluğu himayesinde asırlarca yaşamış Balkan ve Arap ulusları, tarihi kayıtlarını Osmanlı arşivlerine ulaşarak yapmaktadır. Çünkü Osmanlı, sayıma oldukça önem veren bir devletti. Hatta Macaristan’da 16. Yüzyılda kaç kasaba, kaç değirmen ve kaç tane dükkan olduğu gibi bilgiler Osmanlı sayım defterlerine bakılarak tespit edilmiştir. Peki, bu durumda neden eski soy ağaçları E devlette çıkmıyor?

Sebebi şudur ki Osmanlı İmparatorluğu gerçekten çok büyük bir arşive ve devlet kayıtlarına sahiptir. Ancak Osmanlı kuruluşundan beri arşiv kayıtlarında tapu bilgilerini temel alarak çalışmış ve sicil kayıtları yapmıştır. Bu sebepten nüfus bilgileri olarak değil, tapu kayıtları üzerinden bilgiler resmi arşivlere geçirildiği için herkesin nüfus bilgisi yer almamaktadır.

Osmanlı’da İlk Nüfus Sayımı

D
Osmanlı'da Nüfus İdaresi ve Bir Nüfus Kağıdı Örneği

E devlette soy ağacı sorgulamada en eski kayıtlar 1830 yıllına dayanmaktadır. Nedeni ise ilk nüfus sayımının Osmanlı İmparatorluğunda 1831 yılında yapılmasıdır. Sultan 2. Mahmut tahta geçtikten sonra Osmanlıda bir dizi reform girişiminde bulunmuştur. Osmanlıyı batılılaştırma yönünde çalışmalarda bulunurken köklü değişiklikler gerçekleştirmiş ve türlü engeller ile karşılaşmıştır. 2. Mahmut başa gelene kadar ve padişahlık süresinde de yaşadıklarından tecrübe edinerek her yeniliğe karşı çıkan ve asıl görevi savaşmak ve devleti korumak olan, ancak sorun çıkarmak ve isyan etmekten başka pek bir iş yapmayan Yeniçeri Ocağını devletin en büyük sorunlarından biri olduğunu gördü. Bunun üzerine 1826 yılında kanlı bir baskın ile Yeniçeri ocağını topa tutmak suretiyle 6000 yeniçeriyi öldürtüp, 20000 isyancı yeniçeriyi esir alarak hem yeniçeri isyanını bastırdı hem de yeniçeri ocağını kapattı. Bu olay tarihte Vaka-İ Hayriyye olarak geçmiştir. (15 Haziran 1826)

Sultan 2. Mahmut yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu isimli orduyu kurduğunu açıkladı. 7 Temmuz 1826 yılında yeni kurulan ordunun kanunnamesini hazırlatmıştır. Bu ordu devşirmelerden oluşmayacak, Osmanlı tebaasından askerlik görevi yapabilecek erkekler bu yeni orduya alınacaktı. Yeni kurulan bu ordu Osmanlı imparatorluğuna güzel yenilikler getirse de Devşirme yeniçeri devrinin bitmesi, Balkan topraklarında yaşanan bağımsızlık sürecini hızlandıran bir etmen olmuştur da denilebilir.

Sultan 2. Mahmut 1826 yılında Yeniçeri ocağının kapatılmasının ardından, yeni geçtiği padişahlık görevinde ekonominin oldukça bozuk olduğunu da gördü. Bu sebepten hem yeni kurulacak orduya asker sağlamak hem de halkan rahat vergi toplayabilmek için nüfus sayımı yapılması kararı alındı. Bu sayede nüfus kayıtları tutulacak, ayrıca Osmanlı İmparatorluğu için vergi ve askerlik gibi temel konularda sağlıklı bir çalışma yapılabilecekti.

Bu sebepten 1831 yılında Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı gerçekleşti ve devlette ilk nüfus kaydı oluşturuldu. Ancak yapılan sayım sadece erkekleri kapsıyordu. Hristiyan ve Müslüman tebaanın erkekleri sayıma dahil edilmiştir. Osmanlı da ilk nüfus sayımı Rumeli ve Anadolu Sancaklarında yapıldı. Bu sebepten e devlet soy kütüğü sorguda babaanneler yada anneanneler bölümünün eski kayıtlarda görünmemesinin sebebi kadınların ilk nüfus sayımında sayılmaması ve nüfus kayıtlarında yer almadığın dandır.

Daha sonradan yine nüfus kayıtlarını tutmak için Osmanlı imparatorluğu 1839 yılında nüfus idareleri kurulmuş, sancak ve eyaletlerde bulunan nüfus memurları bulundukları yerlerde doğum, ölüm gibi kayıtları tutup Ceride-i Nüfus İdaresine bildirmekteydi.

1800 yılından Eski Nüfus Kayıtlarına Nasıl Ulaşılır

Osmanlı İmparatorluğu kayıtlarından daha geçmiş soy ağacınıza ulaşmak tabi ki mümkündür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Osmanlı imparatorluğunda tapu kayıtları yani toprak üzerinde ki hisse ve sahip bilgileri oldukça nizamlı ve dikkatli tutulmuştur. Bu husustan yola çıkarak tapu Osmanlı döneminde ki geçmiş tapu kayıtlarının incelenmesi suretiyle 1700 yılına kadar araştırılması mümkündür.

Alttaki bağlantı ile E devlet şifrenizi kullanarak Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama Kısmına gidebilirsiniz

E DEVLET Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama