bulgar kralı


Bulgaristan Kralı Çar III. Boris (30.01.1894 - 28.08.1943) 1918 yılından, 1943 yılına yani ölümüne kadar Bulgaristan devletinin Krallık görevini sürdürmüş ve ölümüyle birlikte büyük şaibeler uyandırmıştır. Kalp krizi sonucu öldüğü resmi kayıtlara geçse de Çar III. Boris'in, Hitler ile görüştükten hemen sonra hayatını kaybetmesi, acaba yapılan bir suikast sonucunamı kurban gitti sorularına sebep olmuştur. Ölümünün üzerindeki esrar perdesi tarihin karanlık sayfalarından biridir.

Çar III. Boris Kimdir

Çar III. Boris babası I. Ferdinand' ın tahttan feragat etmesinin ardından (4 Ekim 1918) I. Dünya Savaşı sonrasında Bulgaristan tahtına geçmiş ve elinde I. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmış bir ülke bulmuştur. Çar III. Boris Birinci Dünya Savaş'ında askeri anlamda önemli görevler sürdürmüş ve savaş sırasında general mertebesine kadar yükselmiştir. Çar olarak yönetimi devraldıktan sonraki ilk yıllarında oldukça sıkıntılı dönemler geçirmiştir. 1925 yılında üst üste yapılan suikastlardan kurtulmuş ve yönetim tarzını pekiştirmek için sert hamleler yapmıştır. Özellikle Bulgaristan'da 1934 yılında askeri yönetimin güçlenmesinin ardından Çar iyice güçlenmiş, 1938 yılından öldüğü 1943 yılına kadar Bulgaristan'ı askeri bir diktatörlük yönetimiyle yönettiği çoğu tarihçi tarafından dile getirilmektedir.

Çar III. Boris yönetimi boyunca Almanların, yani Hitler'in Nazi yönetimine yakın bir siyaset tercih etmiştir. Eşinin İtalyan olması sebebiyle (İtalyan prenses Giovanna  ile 1930 yılında evlenmiştir) İtalyan yönetimi yani Mussolini ile de iyi ilişkiler içerisine germiş, II. Dünya savaşında Mihver Devletleri yani Almanya ve İtalya tarafında yer almak istemiştir. Yugoslavya'ya karşı soğuk bir siyaset izleyen Boris, Almanların yanında yer alarak, ülkesinin daha iyi ve daha büyük sınırlara ulaşacağını tahmin ederek, Naziler ile yakın ilişkiler içerisinde yer almıştır.
Ancak Çar III. Boris' in, Naziler ile anlaşamadığı ve katı olduğu tek konu ise Nazilerin, Ruslara karşı olan düşüncesi olmuştur.  Hitler ve yönetimi, SSCB'yi doğal bir düşman olarak görüyor ve savaşın öncesinde işgal planları yapıyorlardı. Çar III. Boris ise Ruslar ile akraba oldukları yönünde bir düşünceye sahip olduğundan, Ruslara karşı saldırmayı düşünmeyerek savaşmaya karşı çıkıyordu. Sovyetlere karşı yapılan tüm saldırı planlarının da karşında oluyordu. İşte ölümü ile ilgili  karanlık noktalarda buradan başlamış oldu.

Çar III. Boris'in Ölümü

1943 yılına gelindiğinde Çar III. Boris, Hitler ile görüşmek üzere Almanya'ya bir seyahat gerçekleştirdi. Savaşın en hararetli dönemlerinde gerçekleşen bu görüşmenin sonucunda, kapalı kapılar ardında nasıl bir netice alındı bilinmemektedir. Ancak Çar III. Boris, 28 Ağustos 1943 tarihinde Hitler'le baş başa yaptığı toplantının ardından, Almanya dönüşünde daha uçaktayken kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştur.

Almanya dönüşünde yapılan suikast neticesinde uçakta zehirlendiği, ölümüne kalp krizi süsü verilerek olayın bertaraf edildiği iddia edilmektedir. 1943 yılından bu yana Çar III. Boris'in ölümü ile ilgili sır perdesi aralanabilmiş değildir. Çar III. Boris  ölümünün ardından ülkede ki tahta, 6 yaşındaki oğlu II. Simeon geçse de bir sene sonra Bulgar yönetimi değişmiş ve Rusların desteğiyle komünist rejim başa gelmiştir.

Komünist rejim başa geldikten sonra, Çar III. Boris'in mezarını iki kere değiştirmiş ve şu an Çar III. Boris'in mezarının yeri hala bilinmemektedir.

Çar III. Boris, özellikle diktatörlük döneminde bölgede yaşayan yoğun Türk nüfusuna, yani Türk azınlığa karşı zorbalıklar ve baskılar yaptığı bilinen bir gerçektir. Bulgar Kral III. Boris' in yönettiği 1923-1938 yılları arasında Rodna Zaştita isimli aşırı ırkçı örgüt, Bulgaristan'daki Müslüman Türklere oldukça büyük zulüm ve katliamlarda bulunmuştur. Bu Bulgar çeteler pek çok Türk'e zulmederken, birçoğunun ise göç etmesine sebep olan bir etmen olmuş ve bu durum yıllarca devam etmiştir.

Bulgaristan'da ki Türkler için daha sonra da yani yönetimin değiştiği II. Dünya Savaşı sonrası, 1945 yılından itibaren komünist rejimin başa gelmesiyle de durumları değiştirmemiş, özellikle Todur Jivkof'un yönetiminde, Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığa karşı inanılmaz baskılar uygulanmıştır.

II. Dünya Savaşının başlangıcından itibaren Alman yanlısı olan Çar III. Boris yönetimi sayesinde Nazi ordusunun Bulgaristan üzerinden Yunanistan'ı işgal ederek İtalyanlar'a yardım etmek için bölgeye, Balkanlar'a yerleştiği bir gerçektir. Çar III. Boris'in Almanların işgali için kendi toprakları üzerinden Yunanistan'a geçmesine izin verse de aynı desteği Ruslara karşı savaşan Almanlara vermeyi kabul etmemesi üzerine, Hitler tarafından gizli bir suikast ile ortadan kaldırıldığı, yoğun iddialar arasındadır. Ancak bugün resmi kayıtlarda Çar III. Boris' in kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu geçmektedir.