s

İki ülke arasında Yıllardan beridir Avrupa ve dünya gündemini meşgul eden bir tartışma bulunmaktadır. Başrollerde Yunanistan ve Makedonya’nın olduğu bu çekişmenin nedeni ise Makedonya ülkesinin ismidir. Sebebi ise Yunanistan tek taraflı olarak Makedonya ülkesinin ismini tanımamakta ve uluslararası platformlarda Makedonya ismini bu ülkenin kullanmasını engellemektedir.Makedonya Yunanistan sorunu 1991 yılında Makedonya’nın Yugoslavya Federasyonundan ayrılıp bağımsız bir devlet olduktan sonra başlamıştır.Makedonya kurulduğu günden bu yana çeyrek asırlık süreçte Yunanistan, Makedonya’nın anayasal ismini tanımamaktadır.

Makedonya 8 Eylül 1991 yılında yapılan referandum sonucunda Yugoslavya’dan ayrılmış ve Makedonya ismiyle kurulmuştur. Türkiye tarihsel bağlardan dolayı bu ülkeyi ilk tanıyan ve temsilcilik açan ülke olmuş, özellikle Yunanistan ile Makedonya arasında yaşanan isim sorununda her seferinde devlet düzeyinde Makedonya’nın yanında yer almıştır.

Oldukça gereksiz bir tartışma olarak görülse de Yunanistan bu durumu oldukça abartmakta ve Makedonya’nın kendi ismiyle uluslararası platformlarda yer almasını engellemeye çalışmaktadır. Küçük bir tartışma gibi görünse de Yunanistan sırf Makedonya ismini kullandığı için Makedonya’nın Birleşmiş Milletler üyeliğinden tutun NATO ve Avrupa Birliği üyeliğine kadar tüm Makedonya’nın üyelik süreçlerini baltalamış ve Makedonya’nın üyelik süreci sırf bu yüzden uzamıştır.Makedonya Devleti ismini ABD, Rusya ve Türkiye gibi 120’den fazla ülke kabul etmiş olsa da uluslararası platform ve kuruluşlara Makedonya’nın katılımı Yunanistan tarafından engellenmektedir. Makedonya ise Birleşmiş Milletlere “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya” yani kısaltması FYROM (Former Yugoslavian Republic of Macedonia) adıyla girebilmiş ve şimdi de sorunu çözmek için bu ismi kullanmaktadır.

Aslında bu problemin esas kaynağı ise tarihtir ve M.ö.700 Yıllarına dek uzanmaktadır. Yunanistan yine tek taraflı olarak başka bir ülke olan Makedonya’nın köklerinin Helen, yani Yunan olduğundan bahisle Makedonya dilinin, bayrağının ırkının kendine ait olduğunu öne sürerek sorunu derinleştirmektedir. Yunanistan’a göre Slav ırkı bölgeye 6. Yüzyılda geldi ve bu süreçten önce o bölgece Grek ırkı bulunuyordu. Yani Yunanlılara göre Slavlar Büyük İskender’den sonra buraya geldi ve Yunan kültürü ile bir bağları yok. Bu sebepten Makedonya devleti Makedon adını kullanamaz tezini öne sürmektedirler. Yunanistan ile Makedonya arasında sorun Büyük İskender’den kaynaklanmaktadır. İki ülkede Büyük İskender’i sahiplenmektedir. Bilindiği üzere Büyük İskender tarihte Makedonyalı İskender olarak geçmektedir. Yunanistan da Büyük İskender’in Makedonlar tarafından sahiplenmesine karşı çıkmaktadır. Üsküp havaalanına Büyük İskender’in adının verilmesi de Yunanlıları daha da kızdıran bir hamle olmuştur. Aslında Makedonya bayrağının sembolü ve Yunanlıların kendi sembolleri olduğunu iddia ettiği Vergina Güneşi, Büyük İskender’in Babası 2. Philippos’un hanedanın sembolüydü.

Peki, Yunanistan Ne istemektedir. Yunanistan Devleti Makedonya devletinin bu ismi kullanamayacağını öne sürmektedir. Sebebi ise Yunanistan her ne hikmetse Makedonya bağımsızlığını kazanmadan önce 1988 yılında kuzey Yunanistan’da kendi bir bölgesinin ismini Makedonya olarak değiştirmiştir. Makedonya kurulduktan sonra Makedonya devleti ismini alması olayın fitilini ateşlemiştir. Yunanistan, Makedonya devletinin kendi ülkesinde olan toprak parçası ile aynı ismi kullandığını ve kullanamayacağını öne sürerek Makedonya’nın Yunanistan toprağı üzerinde hak iddia ettiğini öne sürmektedir. Yani daha iyi anlamak için örnek vermek gerekirse mesela Türkiye Gürcistan kurulmadan önce Artvin ya da Ardahan bölgesini ismini Gürcistan koymuş olsun ve Gürcistan kurulduktan sonra Türkiye, Gürcistan kendi ismini kullanamaz çünkü benim sınırlarımda aynı isimde bir bölge var desin. Ayrıca siz aslında Gürcü değilsiniz Türk’sünüz aslında tarihte Gürcü diye bişi yok sizin soyunuz Türk ve bu yüzden kendinize Gürcü diyemezsiniz desin. Bu tam olarak Yunanistan’ın Makedonya üzerinde oluşturduğu baskının daha iyi anlaşılması için örnek olup zaten bizim tarihimizde böyle bir durum olmadığı gibi, kadim tarihimizde bu tür baskılar hiçbir zaman olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu himayesinde 3 kıtada tüm uluslar dostça ve sakin bir şekilde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Zaten tarihe bakılınca günümüze dek tüm ayrılıklar Osmanlının dağılma sürecinden sonra yaşandığı görülebilir.

Yukarıda ki örnek verdiğimiz durum bugün Makedonya Yunanistan ilişkilerini germektedir. Yunan halkıda bu düşünce katılmakta ve dünya üzerinde tek Makedonya olduğunu bunun da Yunanistan topraklarında kalan bölge olduğunu savunan halk, Makedonya Devletinin ismini değiştirmesini talep etmektedir.

Ayrıca Yunanistan Makedon isminin Yunan ismi olduğunu ve Makedonya Bayrağında sembol olan Vergina Güneşinin Yunan sembolü olduğunu iddia etmektedir. Yunanlılara göre, Eski Yugoslavya Devlet başkanı Tito, Yunanistan toprakları üzerinde hak iddia etmek için Sırbistan’ın güneyinde Yunan sınırında olan bu bölgeye Yunan ismi olan Makedonya koydu. Yunanistan ise Makedonya soyunun Yunanlılardan geldiğini ve Makedonyalıların Slav olmadığını öne sürmektedir. Yunanistan kendi kendine ve ısrarla başka bir ülkenin köklerinin Yunan olduğunu öne sürerek bunu savunmasıdır. Makedonya ise köklerinin Yunan olmadığını, Slav ırkından ayıldıklarını, şu an Makedonya devletinde Makedonların, Arnavutların ve Türklerin yaşadığını söyleyerek Yunan halkı ile aynı köke sahip olmadığını kabul etmektedirler.

Aralarında bu denli anlaşmazlık olan iki devlet olsa da ekonomik olarak Makedonya’ya en çok yatırım yapan firma ve iş adamları Yunanlılardır. Makedonya’ya yatırım yapan Yunan firmaları ise bu sorunu umursamadıkları, resmi yazışma ve finansal raporlarında Makedonya ismini kullanmalarından görülmektedir.
2018 Ocak Ayında Yunanistan da Makedonya'nın İsmi
ile İlgili Büyük Protestolar Yapılmıştır

Genel olarak bakılacak olursa tüm dertler bitti dünya üzerinde bir tek Yunanistan’ın Makedonya’nın ismine kota koyması kaldı gözüyle bakılabilen bir sorundur Yunanistan Makedonya isim sorunu. Biraz tek taraflı Yunanistan şımarıklığı Kokan bu suni sorun, iki taraf arasında 13 Eylül 1995 te Amerika’nın arabuluculuğunda geçici bir anlaşma sağlansa da bugün dahi devam etmektedir. Yunanistan her sorununu çözmüş gibi 2018 yılının ilk aylarında büyük bir protestoda bulunmuş ve Makedonya’yı eleştiren sokak eylemleri ülkede gerçekleşmiştir. Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunu sebebiyle Makedonya devleti NATO ve AB üyeliği gerçekleşmemektedir.
2009 yılında Polonya’da düzenlenen Avrupa Basket şampiyonasında Yunanistan, Makedonya takımının MKD kısaltmalı forma ile çıkmasına muhalefet etmiş ve engellemiştir.

2018 yılı Haziran ayında Yunanistan ve Makedonya arasında imzalanan tarihi antlaşma ile Makedonya ismini Kuzey Makedonya Devleti olarak değiştirmiş ve bu isim Makedonya meclisinde de onaylanarak resmen yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşma ile sorunun çözümüne kavuşulmuştur ve Yunanistan engellemelerden vazgeçeceğini beyan etmiştir.