d

Peki El Dorado ne demek bilmiyorsanız ve pek çok yerde duyduysanız İspanyolca “altınla kaplı” ,“altından” anlamına gelen El Dorado, özellikle 16. Yüzyıl ve sonrasında Güney Amerika’ yı fetheden ve sömürgeleştiren İspanyol askerlerinin (Conquiastador) yerli halktan duydukları “altın şehir” efsanesi, kulaktan kulağa yayılmış kayıp bir şehre verilen isimdir. El Dorado efsanesinin bir diğer ismi de Ciudad De Blanca (Beyaz Şehir) dir.

El Dorado Efsanesi Nasıl Çıkmıştır


Güney Amerika’ya ulaşan İspanyol (Conquiastador)’lar gelir gelmez medeniyetlerin zenginliklerini ele geçirme ve sömürge düzenine girmişlerdir. Güney Amerika medeniyetlerinin görkemli hazineleri ve verimli bakir toprakları karşısında şaşkına dönen İspanyollar, bölgeye altın ve zenginlikleri götürmek üzere gelmişlerdir. İlk etapta kadim iki uygarlık olan İnka ve Mayaları kısa sürede tarumar eden İspanyollar, hatırı sayılır miktarda altını ülkelerine götürmüş, daha sonra bu zenginliklerden haberdar olan bir çok kaşif Güney Amerika’ya akın etmiştir.

İnka ve Mayalarda gerçekten de hatırı sayılır miktarda altın bulunuyordu. Ancak bu medeniyetler altına, Avrupalılardan farklı bir anlam yüklemişlerdir. Altın, yerli halk için tanrıları ile arasındaki ruhsal bir bağlantıyı ifade ederken, bunu hiçbir zaman anlamayan Avrupalılar için altın, sadece güç ve zenginlik belirtisiydi. Bu sebepten İnka ve Mayaların tanrılarına sundukları ve görsel açıdan son derece güzel işlenmiş kilolarca altın, sanat değerine bakılmadan eritilmiş ve Avrupa’ya gönderilmiştir.

İşte bu Conquiastadorlardan biri GonzaloJimenez de Quesada, Kolombiya yöresinde keşif yani yerli halkın zenginliklerini elinden almak için bulunduğu sırada, And dağlarında yaşayan Muiska yerlilerinin ritüelleri ile ilgili duyumlar alır.(1530) Öğrendiği hikayeye göre;" Altın tozuyla kaplı bir kral, zenginlikler içerisinde her tarafı Altından kaplı bir şehirde yaşıyordu. (Efsane farklı versiyonlar şeklinde söylense de genel olarak Muiska yerlilerinin anlatımında) yeni kralın hükümdarlığına başlamadan önce kadınsız ve tuz yemeden bir mağarada tek başına bir süre inzivaya çekilirdi. Ardından mağaradan çıktığında Guatavita Gölündeki ilahlarına (iblis) hediye sunardı. Ardından derisi reçine ile kaplanıp altın tozuna bulanan yeni kral, dört adet yardımcısı ve mücevherler ile bir sala bindirilir, gölün ortasına yaklaştıklarında değerli eşyalar göle bırakıldıktan sonra, göle atlayan kral tekrar kıyıya dönerken, ayin sırasında oluşan sessizlikten sonra tekrar şarkılar başlar ve şölen devam ederdi. "
Zaten altından gözü dönen Conquiastadorlar bu hikaye ile birlikte iyice coşarak El Dorado kayıp şehri aramaya koyuldular. Gonzalo Jimenez de Quesada 1569 yılında altın şehri bulmak için sefere çıkmıştır. Dilden dile yayılan hikaye gemicilere kadar ulaşır ve  ardından El Dorado’yu bulmak için çılgın bir av hareketi başlamış olur.

Asırlardan beri pek çok kaşif Amazon nehri ve ormanları boyunca El Dorado’ yu arasa da hiçbir sonuç çıkmamıştır. Hatta bazen felaket ile sonuçlanmıştır. 1569 yılında El Dorado şehrini aramaya çıkanların yolculuk sırasında yaşadığı olumsuzluklar sebebi ile yaklaşık 1700 kişi ölmüştür.

Freancisco Orellana 1541 yılında yaptığı El Dorado seferi ile kayıp şehri aramış, yine herhangi bir sonuca ulaşamamıştır. El Dorado şehrini bulmak için İspanyol ve Avrupalı kâşiflerin binlerce yerliye işkence ve katliam uyguladığı tahmin edilmektedir.

El Dorado Gerçekten Varmı – Bulunan Altın Sal Kafaları Karıştırıyor


El Dorado efsanesi ve Kayıp altın Şehrin, aranmaya başlandığı tarihten buyana yaklaşık 450 yıl geçse de, hala ilk gün gibi çoğu kişi için iştah kabartmakta ve arama çalışmaları devam etmektedir. Özellikle Kolombiya’nın başkenti Bogota da bulunan Guatavita gölü araştırmaların yoğunlaştığı yerdir.

El Dorado efsanesinin türevleri olsa da genel olarak, Altın tozuyla kaplanan kralın yıkandığı nehir yada gölde ve yine aynı suya altın eşyaların bırakıldığı ortak noktadır. Bu sebepten özellikle sulak Guatavita gölü ve çevresinde bulunan sularda, çok sayıda kişi değişik tarihlerde aramalara koyulmuş ve hatta bölgedeki suyu çekmeye, gölü kurutmaya çalışmışlardır. Bunun üzerine Kolombiya hükumeti olaya el koyarak 1965 yılında Guatavita gölü ve çevresini koruma altına alarak doğal alan ilan etmiştir.
Bogoto'da Bulunan Altın Sal
Ardından aynı bölgede iki işçi 1969 yılında 26 cm boyutunda som altından bir sal bulur ve kafalar daha da karışır. Bulunan ve El Dorado Salı adı verilen küçük altın salın efsanevi kayıp şehir El Dorado’ya ait olduğu iddia edilmektedir. Bu müthiş ince işçilik ile yapılmış olan altın Sal, Kolombiya Bogota Altın Müzesi'nde sergilenmekte ve müzede bilgi olarak el Dorado salı olarak geçmektedir.Aslına bakılacak olursa İspanyollar El Dorado’yu baştan keşfetmiş ve aradıkları yerleri zaten yağmalamışlardı. Güney Amerika medeniyetlerinin tamamı altın ve mücevher bakımından zengin kavimlerdi. Orada bulunan halkın ellerindeki bulunan altın ve değerli madenleri aldıkları yetmezmiş gibi zulüm ve soykırım uygulamışlardır. İspanyol Conquiastador’lar Güney Amerikayı keşfettikten sonra, o dönem Avrupa’nın tamamında bulunan altının, yaklaşık  iki katını İspanya' ya getirmişlerdir. Bu dönemde altının değeri gümüşten bile aşağı düşmüştür. Yani  El Dorado ne demek diye sorulursa, Güney Amerika kıtasının kendisidir denilebilir. El Dorado altın şehir efsanesinin, İspanyollar ve Avrupalılar için ne kadar doyumsuz olduklarını gösteren bir örnektir.

El Dorado Bulundu mu

Yakın dönemde, bilim adamları tarafından yapılan araştırmalarda 2010 yılında Amazon havzasında bulunan şekillerin Efsane El Dorado şehrinin kalıntıları olduğu ileri sürülse de kanıtlanmadı. Daha sonra 2013 Yılında Amerika' nın Colorado üniversitesine bağlı araştırmacılar El Dorado şehrini Honduras’ta bulduklarını öne sürmüşlerdir.
Ancak tüm çabalara rağmen, Güney Amerika da olduğuna inanılan efsanevi kayıp altın şehir, hiçbir zaman bulunamamış ve El Dorado efsanevi sırrını sürdürmektedir. El Dorado Efsanesi konusunda gerçek olan tek nokta bu şehri bulmak için zorla pek çok Güney Amerika yerlisinin çalıştırıldığı, bilmedikleri gerçeği söylemeleri için işkence ve kötü muameleye maruz bırakılarak öldürülmeleridir. 


El Dorado popüler kültürde de oldukça yer bulan bir isim olmuştur. Dreamworks “El Dorado Road “ isimli bir animasyon filmi çektiği gibi İron Maiden rock grubuna ilk Grammy ödülünü kazandıran şarkıya da isim vermiştir. Ayrıca ünlü Latin sanatçı Shakira ‘nın 2017 yılında piyasaya çıkardığı albümün ismi de El Dorado ‘dur.