d

Fatih Sultan Mehmet, ilk tahta geçişinden sonra, bilindiği üzere ikinci kez tahta çıkmıştır. Küçük yaşına rağmen Kostantiniye yani İstanbul'u alma fikrini kafasına koymuş ve sürekli İstanbul' u fethederek, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan bir komutan olmak istemiştir.

Fatih Sultan Mehmet, Bizans' ın elinde olan bu stratejik şehrin alınmasının Osmanlı Devletine fayda sağlayacağını, aynı zamanda hem stratejik hem de ekonomik olarak Osmanlı İmparatorluğunu önemli bir yere getireceğinin farkındaydı. Ayrıca o dönem ordusu ile birlikte Rumeli' den Anadolu' ya geçip tekrar Rumeli' ye dönmek meşakkatli bir iş oluyordu. Çünkü özellikle İstanbul Boğazı, Bizans tarafından kontrol edildiği için Çanakkale Boğazında da Cenevizli ve Venedik gemileri bulunuyor ve riskli bir boğaz geçişi yaşanıyordu. Bunun farkında olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek stratejik konumda olan boğazları, hakimiyet altına almak ve büyük bir sorunu ortadan kaldırmak istiyordu. Bunun neticesinde Sultan II. Mehmet İstanbul'un fethi sırasında, Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımları engellemek istediği için Rumeli Hisarını yaptırmıştır.

Tahta geçişinin hemen ardından Karamanoğulları' nın isyanları neticesinde Karaman seferine çıkmış ve bu sefer sırasında Bizans İmparatorundan, Şehzade Orhan için "Her yıl Osmanlının ödediği haracı iki katına çıkarmaz ise onu Rumeli'ye salarım" şeklinde tehdit içeren mektup almıştır. Bunun üzerine Edirne'ye varınca kararını bildireceğini söylemiş ve Karaman seferi sona erdikten sonra Edirne'ye dönmek için yola çıkmıştır. Çanakkale Boğazının Frenk gemileri tarafından kuşatıldığı haberini alınca, Rumeli'ye İstanbul üzerinden geçmeye karar vermiş ve İstanbul Boğazının Kuzey bölgesinden, Anadolu Hisarının tam karşısında bulunan Avrupa topraklarından geçtiği sırada, Fatih Sultan Mehmet ile Çandarlı Halil Paşa arasındaki konuşma da "lala buraya bir Hisar yakışır" demiştir. 

İstanbul denince bugünkü İstanbul gibi düşünülmemesi gerekmektedir. Çünkü tarihi açıdan fethedilen İstanbul, yani Bizans'ın elinde bulunan Konstantinyye sadece surların içerisinde kalan bölgeydi. Onun dışında bulunan topraklar Bizans'a fiili olarak ait değildi, Fatih Sultan Mehmet' in Hisar yaptıracağı haberini alan Bizans İmparatoru xı Konstantin, elçileri ile Fatih Sultan Mehmet' e "Atanız Yıldırım Beyazıt, İmparator Manuel' den rica minnet ederek Anadolu Hisarını yaptırmak için izin aldı, sizden önceki padişahların hiçbiri bu şehir üzerinde, Hisar ya da kale yaptırma gibi bir fikre sahip olmadı, bu biraz düşmanca bir tavırdır." şeklinde özetlenebilecek bir görüş bildirmeleri üzerine Fatih Sultan Mehmet "İmparatorunuz şehrin hendeğinden dışarı hiçbir yere ma­lik değildir. Şayet boğazda bir kale inşa etmek istersem, beni menetmeye bir hakkınız yoktur. Her yer benim hükmüm altında bulunuyor" Demiştir.

Ardından 14 Nisan 1452 yılında Rumeli Hisarının yapımına başlamış, 31 ağustos 1452 yılında bitirilmiştir. Yaklaşık 2000 Taş kullanılan hisarın yapımında, 1000 kişiden oluşan  tuğla ustası ve 5000 kişiden oluşan amele ile birlikte yaklaşık dört buçuk ay gibi kısa bir sürede, Yıldırım Beyazıt'ın yaptırmış olduğu Anadolu Hisarının tam karşısına Rumeli Hisarı yapılmıştır. 50 yıl sonra Yıldırım Beyazıt'ın torunun oğlu Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisarını yaptırarak İstanbul Boğazının güvenliğini eline almıştır.
Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisarının hudutlarını belirleyerek yapımı sırasında bizzat yer almıştır.

Rumeli Hisarının yapımı Peygamber Efendimizin (S.A.V.) doğum günü başlamış olup  Regaip Kandilinde bitirilmiş ve dört buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Rumeli Hisarının görüntüsü Peygamber Efendimizin ismi ve aynı şekilde Fatihin ilk adı olan Muhammed şeklinde yapılmıştır. Ancak kale şeklinde olması gerektiğinden Muhammed ismi kufi hat ile yazılmıştır. Rumeli Hisarının bu şekilde yapılmasını, Akşemsettin' in tavsiyesi olduğu söylenmektedir. Ayrıca tesadüf müdür bilinmez, Rumeli Hisarının yapılışının başlangıç tarihi ve bitiş tarihi arasında 132 gün bulunmaktadır ve 132 rakamı Muhammed kelimesinin Ebced değeridir.

Kalenin yapım aşamasında, çetin çarpışmalar yaşanmıştır. Çevredeki Rum köylüler ve bazı gönüllü Bizanslılar, Kalenin yapıldığı İnşaat alanına saldırarak Hisarın yapımını engellemeye çalışsalar da, bu saldırılar bertaraf edilmiş, bir çok saldırgan öldürülmüştür.

Rumeli Hisarına Deniz yönünden bakıldığında, sağ tarafta kalan kanat yapımına Saruca Paşa, sol kanat yapımına Zağanos Paşa, kıyı bölgesinde bulunan kalelerin yapımına ise Çandarlı Halil Paşa nezaret ettiğinden, buradaki kulelere onların ismi verilmiştir. Rumeli Hisarı içerisinde Zağanos Paşa, Saruca Paşa ve Halil Paşa adında üç büyük kule, küçük Zağanos Paşa isminde 1 adet küçük kule bulunmakta olup, 13 adet de ufak burç yer almaktadır. Toplamda Rumeli Hisarı 30 dönümlük bir arazi üzerine Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. İçerisine bir adet Cami yaptırılmış olup Cami zamanla yıkılmış ve geçtiğimiz yıllarda tekrar restore edilmiştir. Bugün Rumeli hisarı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Dünyanın en büyük Kale burçları Rumeli Hisarına aittir. Hem mimari açıdan hem de savaş tarihi açısından Rumeli Hisarı oldukça önemli bir eserdir. Duvar kalınlığı yaklaşık 6 metre genişliğinde olan hisar, tam donanımlı bir savaş Merkezi olmuştur. 

Fatih Sultan MehmetRumeli Hisarını yaptırdıktan sonra hisarın kontrolü ve güvenliği için Firuz Ağanın kumandanlığında 400 adet Yeniçeri görevlendirmiştir. Osmanlılar Rumeli Hisarı için Boğazkesen ismiyle de bahsedilerek yaptırılan bu muhteşem mimari eser, özellikle İstanbul'un fethi sırasında oldukça büyük fayda sağlayacaktır.

Fatih Sultan Mehmet, yaptırdığı Rumeli Hisarını için verdiği Ferman ile "Karadeniz'den Marmara'ya ya da tam tersi istikamette, Marmara'dan Karadeniz'e geçen gemiler hangi devlete ait olursa olsun hisar önünde yelkenlerini indirip demirledikten sonra, belirlenen gümrük vergisini ödeyerek geçeceklerdir." şeklinde buyurmuş, diğer taraftan Fermanına aykırı hareket eden gemiler ise top atışı ile batırılacaktı. Daha sora bu emre uymayan bir Venedik gemisi, 1452 yılının Ekim ayında batırılmıştır. (26.19.1452)