Bohem

Bohem Korusu, ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monte Rio şehrinde, Bohemian Grove adıyla bilinen sadece erkeklerden oluşan gizemli bir gruptur. Bu topluluk her yıl Temmuz ayı içinde 2 hafta süreyle toplanır ve içeriye girmenin tamamen yasak olduğu bir süreç yaşanır. Peki kimsenin bilmediği bu adamlar kim ve içeride ne yapıyorlar?

Bohemler Kulübü, Kızılçam ormanı ile kaplı bir kamp alanı içerisinde 1872 yılında kurulmuştur. Prestijli üyeleri arasında CEO’lar medya ve iş dünyasının patronları, sanatçılar, iş adamları ve hatta Amerikan Başkanları bulunmaktadır. Kısacası Bohemler korusuna elit insanlar üye olabilmekte ve girebilmektedir. Bohemler korusunun simgesi baykuş olarak belirlenmiş, kamp alanında devasa bir baykuş heykeli bulunmakta ve her yıl yapılan açılış sırasında heykelin önünde bir insan maketinin yakılmasıyla başlanır. Bu ritüele “Endişenin Yakılması” ismi verilmiştir. Bohem Kulübünün sloganı da oldukça ilginçtir “Ağ ören örümcekler buraya giremez” . Korkutucu bir teori olsa da başlangıç ayininde maket yerine gerçek insan kurban edildiği de söylenmektedir. 

Peki Bohem Kulübüne nasıl Üye Olunur

Bohem korusunun en bilinen üyelerinden biri 2. dönem Amerikan Başkanlığı yapmış ve 11 Eylül gibi gizemli komploların merkezinde ki isim olan  Bush’tur. Bush’un yanı sıra Kissenger, Roosevelt, Truman, Nixon, Jimmy Carter ve Clinton gibi Amerikan başkanları da Bohemler Kulübü üyelerindendir. Hatta Nixon 1967 yılında Bohem Koruluğunda yaptığı konuşmasının, başkanlığına giden yolda önemli bir nokta olduğunu söylemiştir.

Bir kişinin üye olabilmesi için öncelikle en az 2 üyenin referansı gerekmektedir. Üyelik kabul ve tam üye olma süreci en az 15 yıldır. 40 yılı aşkın üyelere eski gardiyan lakabı verilmektedir. Dünyanın girilmesi kesinlikle yasak olan ender yerlerinden biridir Bohemler korusu. Çok sıkı güvenlik önlemleri olup misafir getirebilmenin şartları da oldukça ağırdır.

Tarihte Bohemya ülkesi daha doğrusu krallığı bulunmaktadır. Bugünkü Orta Avrupa’da Çekya sınırlarında kalan ve Çek halkının yaşadığı bir bölge kurulmuştur. Korunun isim babası Aziz John’dur. Aziz John Kraliçe hakkında gizli bilgilere sahip olduğundan, Bohemya Kralı tarafından öldürülmüştür. Bohem korusundaki gölün kıyısında da Aziz John heykeli bulunmaktadır. 

Bohemler Korusu Dünyanın Yönetildiği Yer mi ?

Bohem korusu gayet güzel  masum bir piknik ve kamp alanı olsa da içeri girebilmeniz için dünyanın en güçlü adamları arasında olmanız gerekir. Öyle ki değişik dönemlerde Coppola, Schwarzenegger ve Clint Eastwood gibi sanatçı ve yönetmenlerin yanı sıra Colin Powell ve Rumsfeld gibi üst düzey politikacıların da katıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Rockefeller ailesi ve üyelerinin yanı sıra Malcolm Forbes' te ekonomi alanında önemli aile üyeleri olarak Bohemler korusunda bulunmuştur.

Bohem Korusu yani Bohem Kulübü mensuplarının içerideki davranışları oldukça sırlı ve gizlidir. Buna rağmen geçtiğimiz yıllarda Bohemian Kulübü üyelerinin Bohemian toplantıları sırasında şeytana tapma görüntüleri ortaya çıkmış ve uzun bir süre gündeme oturmuştur. Gizlilik ve ketumluk Bohemler korusu Kulübü için en önemli kuraldır. İçeride olan içeride kalır ve dışarıda konuşulmaz.

Bir kısım yazar ise aslında bu dev baykuşun Babil Pagan inanışından, Moloh isimli tanrı olduğunu, ortada şeytana tapma veya herhangi bir gizliliğin olmadığını iddia ederek, bir kısım zengin ve elit insanın 2 hafta medyadan ve gözlerden uzak sakin bir şekilde kafa dinledikleri bir kamp alanı olduğunu iddia ederek, olayı basitleştirmeye çalışsalar da gerek içeriden gelen Bohem Korusu Ayinine ait görüntüler, gerekse toplantılarda alınan ve dışarıya sızan kararların dünyaya yansıması yönünden, Bohemler Korusu ve Bohemian toplantılarının hiç de o kadar masum ve sıradan görünmemektedir.
Bohem Korusu İçerisinden Dev Baykuş Heykeli
Atom bombasının icat edildiği Manhattan projesinin başlatılmasının 1942 yılında, 2. Dünya savaşı sırasında Bohemler Korusunda alınan bir karar olduğu bilinmektedir. Hatta Vietnam ile Savaş kararının yine bu toplantılarda alındığı iddialar arasındadır. Bohemler korusunda özellikle simya ile ilgili yoğun deneyler yapıldığı iddia edilse de aslında en çok gündeme gelen konu, dünyayı yöneten gizli şeytani güçlü adamların, dünya üzerinde yeni kararlar aldığı toplantılar olduğudur. Alex Jones isimli araştırmacının ve gizlice çektiği belgesel sonucunda, şeytana tapma ve gizli ayin görüntülerine ulaşılmış, sonucunda büyük fırtınalar kopmuştur. Bu görüntülerden yola çıkarak kimi yazar ve araştırmacılar dünyanın önde gelen yönetici ve elit insanlarının, aslında görünenin aksine, şeytana taptıklarını gizledikleri ve aslında Lucifer’e taptıkları, bunu sadece Bohem Korusu toplantılarında açığa vurduklarını öne sürmektedirler.