d

Dünyanın şu anki sınırlarını ve insanların yaşamını belirleyen en önemli olgulardan biri ne yazık ki savaşlardır. Bu yazımızda dünya tarihini kökten değiştiren ve tarihe geçmiş bazı savaş taktiklerini paylaşıyoruz.
Bu taktikler genel olarak uygulanmış ve süreklilik arz eden savaş taktikleri olduğundan bazı savaşlarda başarı sağlamış olsa da süreklilik arz etmeyen taktiklerin yanı sıra, isim yapmış ve tarihe geçmiş savaş taktiklerinden bahsedeceğiz.

Yıldırım Savaş Taktiği Blitzkrieg

BlitzkriegYıldırım savaş taktiği ismiyle bilinen ve II. Dünya savaşında Nazi Almanya’sının özellikle savaşın ilk yıllarında, Polonya ve Fransa cephelerinde uygulanan ve etkili olmasını sağlayan, dünya savaş tarihine geçmiş Alman savaş doktrinidir.

Blitzkrieg’in amacı, düşmanın savunma hattını kurmasını beklemeden, hızlı bir şekilde  hava araçları ve tanklarla, hızlı bir hücum harekatı geliştirerek savaşı kazanmak olmuştur. Blitzkrieg 1. Dünya savaşındaki siper savaşlarına karşı geliştirilmiş ve 2. Dünya savaşında ise Nazi Almanya’sının en önemli savaş stratejilerinden biri olmuştur.
Blitzkrieg İçin En önemli Unsur Tanktır

Blitzkrieg, yani yıldırım savaş taktiğinde en önemli unsur, tankların yani panzerlerin ilerlemesini sağlayabilmek için  piyade birlikleri ve hava saldırılarıyla yapılan hücum olmuştur. Bu sayede Nazi ordusu düşman topraklarına hızlıca girebilmiş ve başarılı olmuştur. Savaşın ilerleyen yıllarında rakiplerin geliştirdiği karşı hamleler ve büyüyen cepheler ile birlikte Blitzkrieg’in oluşmasını sağlayan temel unsurlardan olan güzel bir arazi, güçlü hava desteği ve güçlü lojistik koşullarının bozulması (özellikle doğu cephesinde Ruslara karşı zorlu arazi ve kötü lojistik Blitzkrieg’in etkisizleştiği ilk cephelerden biri olmuştur) savaş taktiğinin yetersiz kalmasıyla birlikte, Almanların savaşı kaybetmesine giden unsurlardan biri olmuştur.

Blitzkrieg’in en etkili olduğu Polonya cephesinde, Polonya ordusu Blitzkrieg karşısında öyle yetersiz kalmıştır ki savunmalarını oluşturamadıkları için Alman tanklarının üzerine atlar ile hücum edecek kadar çaresiz kalmışlardır.

Hilal Taktiği – Kurt Kapanı yada Kıskaç Muharebesi

Türklerin savaş taktiği olarak bilinen Hilal taktiği, tarih boyunca Orta Asya toplumlarında yapılan savaşlarda uygulanmış ve özellikle Türklerin tarih boyunca var olmalarını sağlamış ve dünya tarihini değiştiren savaş taktiklerinden biri olmuştur. Hilal taktiği diğer adıyla Kurt kapanı, Kurt oyunu yada kıskaç muhaberesi olarak da isimlendirilir.

Eski Türkler, aç kalan kurtların hareketlerini gözlemlediklerinde, bir avuç kurdun gönüllü olarak köylere girip köpekler ile kavgaya tutuştuklarını, bilerek yenildikten sonra kaçmaya başladıklarını ve köpeklerinde kaçan kurdun üzerine doğru peşlerinden gittiklerini görürler. Ancak gönüllü kurtlar onları tuzağın merkezine çekmektedir. Pusuda bekleyen diğer kurtlar, en sonunda istedikleri alana gelen köpekleri çevreleyerek saldırır ve kolayca onları yer. Türkler kurtların bu taktiğini savaşlarda uygulamış ve hilal taktiği olarak kullanmıştır. Hilal savaş taktiği özellikle Avrupa ordularına karşı oldukça başarılı olmuş ve Türk ordularının sayıca kendilerinden üstün olan, özellikle Bizans ve Haçlı ordularına karşı başarılı olmasını sağlamıştır.

Hilal taktiğinin başarılı olması için arazi şartları çok önemli olmuştur. Bu sebepten düşmanı rahat çevrelemek ve kapana kıstırmak için etrafı yüksek tepelerle çevrili ovalar, savaş alanı olarak tercih edilmiştir.

Hilal savaş taktiği, usta okçuluk, iyi at biniciliği ve hızlı savaşmayı gerektiren bir pusu ve bozgun taktiğidir. En güzel örnekleri Malazgirt ve Mohaç meydan muhaberesinde görülmüştür. Hilal taktiği Sultan Alparslan’dan Kanuni Sultan Süleyman’a (bknz. Mohaç Savaşı) kadar pek çok komutan tarafından başarıyla uygulanmıştır.

Moğollar, aşağıda değineceğimiz gibi kurt kapanı taktiğini oldukça başarılı şekillerde uygulamışlardır. İlk etaptaki sözde geri çekilmeye sahte ricat adı verilmiş ve sahte ricat taktiği ile özellikle Kösedağ savaşı sırasında, Moğol ordusunun uygulamadaki başarısıyla birlikte, kendisinden sayıca üstün olan Selçuklu ordusu karşısında, savaşın kolayca kazanılmasını sağlamıştır.

Roma İmparatoru Sezar, göçebe Asya toplulukları ile yaptığı savaşlarda öğrendiği kurt kapanı taktiğini uygulamaya çalışmış, ancak Roma ordusunda bulunan okçu birliklerinin yetersiz ve usta olmayışlarının yanı sıra, ordu ve atlı birliklerin hızlı olmayışı sebebiyle sürdürememiştir.

Çarpık Muharebe Taktiği

Büyük İskender’in kullandığı, ancak Epaminondos’un bulduğu çarpık muharebe taktiği, Yunan ordusunun sayıca az olmasına rağmen, miktarı milyonlar ile ifade edilen Pers ordusunu yenmesi ve Pers İmparatoru Darius’un canını kurtarmak için çareyi kaçmakta bulduğu, savaşta kullanılan taktiktir.

Çarpık Muharebe taktiği, Yunanlı komutan Epaminondos tarafından bulunmuş ve İskender’in babası II.Philip tarafından geliştirilmiştir. Çarpık muhabere taktiği, kurt kapanı taktiğiyle benzerlik göstermektedir. Çarpık muhabere taktiği temel olarak düşmanı çevrelemeyi ve merkezde sıkıştırmayı hedefler. Bunun için düşmanın zayıf olan kanadının karşısına, güçlü ve sayıca üstün bir güç çıkarılır ve bu şekilde rakibin çözülmesi hedeflenir. Düşmanın çöken kanadı yarılır ve ordu bu gedikten ilerleyerek başarıya ulaşır. Basit olarak ele alındığında, savaş sırasında yapılan gözlemlerle önce rakibin güçsüz kanadı belirlenir ve etkisiz hale getirilir, daha sonra yarılan kanattan başlanılmak suretiyle düşmanın çevrelenmesi ve ardından kendiliğinden gelen savaşın kazanılmasıdır.

Büyük İskender, Çarpık muhabere taktiğini oldukça başarılı kullanmış ve az sayıdaki lejoner ordusuyla birlikte güçlü Persleri yenebilmiştir. Çarpık muhabere taktiği kendisinden sonra da önemini ve geçerliliğini yitirmemiş, dünyada ki diğer savaş taktikleri arasında yer alarak bugüne kadar çoğu savaşta kullanılmıştır.

Gerilla Taktiği

Gerilla taktiği düzenli ordunun karşısına çıkmadan, vur-kaç taktiği ve sabotajlarla rakibi yenmeyi hedefleyen bir savaş taktiğidir. Gerilla ismi nereden gelir diye sorulursa ilk olarak Napolyon’un Yarımada savaşlarından ismini almıştır. İspanyolca kökenlidir. Napolyon’un İspanya işgalinde düzensiz olarak savaşan küçük birliklere verilen isim olmuştur.

Gerilla savaş taktiği yılarca pek çok savaşta kullanılmıştır. Gerilla savaşı için yerel halkın desteği şarttır. Günümüzde Başta ABD olmak üzere pek çok emperyalist devletlerin ve gücün terör faaliyetlerini destekleyerek kullandığı savaş aracı olmaktadır. Ülkemizde vatan hainlerinin yani Bölücü terör örgütü PKK’nın kendisine gerilla demesi sebebiyle (ki alakaları yoktur gerilla savaşında resmi bir ordu gücü gereklidir) olumsuz etkisi olsada, gerilla savaş taktiği Vietnam savaşı ve Afganistan savaşlarında oldukça etkili olmuştur. Ayrıca Güney Amerika devletlerinde örnekleri tarih boyunca görülmüş ve hala görülmektedir.

Boş Kale Taktiği


Çinli Yönetici Liu Bei Nin’in danışmanı Zhuge Ling’ın koruması gereken bir kale ve elinde bulunan 100 kadar asker ile buna karşı kaleyi zapt etmeye gelen 100 bin kişilik düşman ordusu vardır. Zhuge Ling düşman kapıya geldiğinde askerlerin gizlenmesini emreder ve kalenin kapılarını sonuna kadar açtırır. Devasa düşman ordusu kaleye girdiğinde Zhuge Ling’in oturmuş saz çaldığını görülür ve düşman komutanı bunun bir oyun olduğundan şüphe ederek kaleyi almadan geri çekilir. Bu kurnazca davranış ile Zhuge Ling kaleyi düşmandan kurtarır.

Molotof Taktiği

Molotof taktiği,1939 Yılında yaşanan Finlandiya ve SSCB arasında gerçekleşen, Kış savaşında kullanılmış ve Finlilerin başarılı olmasını sağlamıştır.

Ruslar tank gücüne çok güveniyor ve Finlilerde de anti tank silahı olmadığı için tanklar karşısında yetersiz kalıyorlardı. Savaşın ilerlemesiyle Finliler tanklara yaklaşmayı öğrenmişler ve kendi geliştirdikleri ve günümüzde de Molotof kokteyli olarak bilinen, içi yanıcı sıvı ile dolu el yapımı silahların tanklar üzerinde oldukça etkili olduğunu görmüşlerdir. Molotof ile tankları imha etmeye başlamaları, savaş üstünlüğünü ele geçirmelerine yardımcı olmuştur. Böylece sınır bölgesinde bulunan yaklaşık 80 adet Rus tankı Molotof sayesinde imha edilmiştir. Aslında bu silahların büyük tankları nasıl imha ettiğine bakıldığında, eski tanklarda petrol dolu depo kısmı yüzeye yakın yerdeydi ve tam bu noktaya atılan Molotof kokteyli tankın hızlı bir şekilde imha olmasını sağlıyordu.

Aslında Molotof kokteyli ilk olarak İspanya iç savaşında kullanılsa da ismini Finliler koymuştur. Finlandiya'ya özgürlük getirdiklerini söyleyen, Sovyet dışişleri bakanı Molotov'a ithafen Finliler tarafından bu isim verilmiştir.

Molotof taktiği daha sonra II. Dünya savaşında da pek çok ülke tarafından kullanılmıştır.

Moğol Savaş Taktikleri - Sahte Ricat, Karakol ve Açık Uçlu Saldırı Taktikleri

Moğol ordusu, Cengiz Han ve sonrasında geliştirerek uyguladıkları savaş taktikleri ile düşmanlarını şaşkına ve büyük yenilgilere uğratan, dünya savaş tarihine geçmiş ordudur. Moğollar geniş posta ağı, casus faaliyetleri ve güçlü atlarının yanı sıra etkili komutanlarının uyguladığı geleneksel ve savaşın gidişatına göre değişen hamleleriyle dünya tarihine geçmişlerdir.

Karakol taktiği ; Moğol ordusu küçük ama bağımsız okçu birlikleri halinde, düşman cephesine doğru sistematik ok saldırısı yaparak düzenli olarak saf tutar ve bu saldırı düşman kaybedene yada yıpranana kadar devam eder.
Açık uçlu saldırı taktiği ; Moğol ordusu düşmanı daire içine alarak saldırır. Sadece ufak bir boşluk bırakır. Boşluğun çıkışında ise düşmanı büyük bir sürpriz ile usta okçular beklemektedir. Düşman ordusuna kurulan bu tuzakla, boşluktan çıkarak kurtulmak istedikleri sırada, yoğun bir ok saldırısına maruz kalarak yenilgiye uğrar.
Sahte Ricat taktiği ; Yukarıda değindiğimiz gibi Türkler tarafından da uygulanan Hilal taktiğine benzemektedir. Gönüllülerden oluşan öncü bir birlik, düşman üzerine saldırıya geçer ve kendilerini yeniliyormuş gibi göstererek geri kaçmaya başlar. Düşman da peşine düşer ve pusuya gelince asıl ordu tarafından çevrelenerek bozguna uğratılır. Ayrıca, ilk sahte saldırıyı düzenleyen atlı birliğe Gönüllüler Taburu adı verilirdi. Bu taburun çoğu ilk etapta öldürülürdü, ancak çoğu asker gönüllüler taburuna seçilmek için yoğun ısrarlarda bulunduğundan, bunların arasından seçme yapılırdı.