d

Pek çok ülke Sembol olarak kendisine bazı hayvanları belirlemiştir. Hayvanların davranışları, hareketleri ve daha pek çok özellikleriyle birlikte, bazı ülkelerin değişmez sembolleri halini alarak özdeşleştirilmiş ve bu ülkedeki insanlar karakteristik olarak bu hayvanları benimsemişlerdir. Peki ülkelerin Sembol özelliğini taşıyan Hayvanlar nasıl bu ulusların sembolü haline gelmiştir.

Horoz-Fransa


Horoz, Fransızların en önemli sembollerinden biridir. Özellikle spor karşılaşmalarında ön plana çıkmış ve Fransızlar Horoz ile simgelenmiştir. Peki bir kümes hayvanı olan Horoz nasıl Fransa'nın sembolü olmuştur.

Tarihsel olarak bakıldığında etimolojik olarak uzmanlar, Horozun Fransa topraklarında Orta Çağda verilen isimi "Galliya" dan geldiğini düşünmektedirler. Roma döneminde adlandırılan Galya toprakları yani Fransa'nın bugünkü sınırlarının olduğu bölge eski zamanda Latince "Gallia" olarak bilinmekteydi. Aynı şekilde Latince Horoz kelimesi de "gallos" idi. Zaman içerisinde gallos kelimesi Galya kelimesi ile özdeşleşmiş ve daha sonra Fransa'nın simgesi Horoz olarak devam etmiştir. Zaten Fransa'nın sembolü olan Horoz, Galya Horozu ismiyle nitelendirilmektedir.

Fransa'nın Horoz simgesiyle özdeşleşmesinin ardından, Fransızlar kendince anlam yüklemiş ve Horozun karanlığın üstüne Doğan bir güneş gibi her sabah ötmesi, güçlü ve erdemli bir hayvan olmasını sağlayan unsurlarla birlikte, Fransızlar kendilerini bu simgeyle bütünleştirmişlerdir. Ancak horozun bir kümes hayvanı olması, yani diğer Aslan, Kurt, Ejderha gibi sembollere binaen biraz düşük bir hayvan konumunda bulunması sebebiyle Napolyon, Fransa'nın simgesini Aslan olarak ilan etmesine rağmen, ülkenin yeni sembolü aslan, zaman içerisinde yerini tekrar Horoza bırakmıştır.

Aslında Fransa'nın horoz simgesi resmi ulusal bir sembol olarak pek görünmemektedir. Özellikle resmi kurumlarda Marianne yani Frikya boneli kadın büstü, Fransa'nın devlet kurumlarında ki resmi sembolü olarak ortaya çıkmaktadır. Horoz özellikle Spor müsabakalarında ön plana çıkan bir sembol konumundadır.

Fransızların, ya da farklı ulusların biraz aşağılayıcı ve ironi bir şekilde söylediği "Ayakları Pisliğin içinde iken şarkı söyleyen tek hayvan horozdur" şeklinde bir deyim olsa da bu gerçeği yansıtmamaktadır. Fransa'nın simgesinin Horoz olması bulunduğu toprakların isminin Latince Horoz ile benzer kelime olarak anılmasından çıkmıştır.

Kel Kartal Amerika Birleşik DevletleriAmerikan bayrağında da yer alan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal sembolü olan kel Kartal Kanada, Meksika, Alaska ve özellikle Kuzey Amerika'nın tamamında yaşayan büyük ve yırtıcı bir kuştur. Özgürlüğüne çok düşkün olan Kel Kartallar insanlardan uzak sakin bir hayat yaşamayı tercih ederler. Kel Kartalların Amerika'da sembol olmasının farklı versiyonları bulunmaktadır. Ancak bu sembolün kökeninde Amerika'da yaşanan ve İngilizlere karşı verilen bağımsızlık mücadelesi sırasında, bir askerin savaş esnasında kafasının üzerinde daireler çizen kel kartalı işaret ederek " özgürlüğümüz için dönüyor" dediği ve buradan yola çıkarak Kel Kartalın Amerika'nın sembolü olduğu söylenmektedir.

Daha sonradan Kel Kartal, 20 Nisan 1782 yılında yapılan  Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci kıta Kongresinde, devletin sembolü olarak kabul edilmiştir. Aslına bakılırsa Kel Kartal, Amerika Birleşik Devletleri sembolü olarak Türkçe'ye geçmişse de aslında Amerika'nın resmi sembolü beyaz kartaldır. Orijinal ismi Balt Beagle olan Amerika'nın sembolü Türkçe'ye "Balt" kelimesinin "kel" anlamına gelmesi sebebiyle kel Kartal olarak isimlendirilir. Ancak Balt kelimesi eski İngilizce'de "beyaz" anlamına gelmektedir. Bu da saflığı, duruluğu temsil eden bir sözcük konumundadır.

Amerika resmi devlet flamalarında da yer alan kel kartalın, ayağında Amerika'yı oluşturan 13 koloniyi tasvir eden 13 adet ok ve diğer ayağında da zeytin dalı bulunmaktadır. Normalde yani barış zamanında kartalın başı zeytin dalına çevrili şekilde bulunurken, savaş zamanında kartalın başı oklara dönük şekilde durmaktadır.

İspanya Boğaİspanya' nın sembolü olan ve bazı yerlerde bayrağın içinde de resmedilen Siyah Boğa figürü oldukça ilginç bir şekilde simge olmuş bir hayvandır. Tamamen ticari popüler kültür ile ortaya çıkan boğa sembolü bugün İspanya' nın ulusal sembollerinden biridir. Tabii ki ülkedeki geleneksel boğa güreşleriyle sembolleştirilip ilişkilendirilmişse de, aslında Boğa sembolü bir reklam malzemesi olarak karşımıza çıkmış ve daha sonra ülkenin yegane sembollerinden biri olmuştur.

1772 yılında kurulan Osborne isimli şarap firması, 1950 yılına geldiğinde yeni markası Brandy de Jerez'in tanıtımı için otoyol kenarlarına daha sonradan ülkenin sembolü olacak, siyah ve gösterişli boğa heykellerini yerleştirir. Tüm otoban kenarlarında neredeyse yol boyunca bu heykeli görmek mümkün olmuş, daha sonra Osborne Bull ülkenin çeşitli yerlerinde kendini göstermeye başlar.
Daha sonra 1994 yılına gelindiğinde kanunda yapılan değişiklik ile otoban kenarlarında bulunan bu boğa reklam panoları kaldırılmak istenir ancak kimsenin beklemediği şaşırtıcı bir gelişme yaşanır.

Kamuoyunda büyük bir yankı uyandırır ve sanatçılardan toplumun pek çok kesimine kadar oldukça fazla kişi tarafından bu karara karşı çıkılır. Bunun üzerine İspanya parlamentosu boğa sembollü reklam panolarının ülkenin sanatsal ve kültürel önemli bir figürü olduğunu ilan ederek bu kararını kamuoyu ile paylaşır. İspanya'nın bugün sembollerinden biri olan Boğa figürü, İspanyolların Boğa hayvanı ile sembolleşmesini sağlayan bir olgu olmuştur. Bugün Osborne boğası, İspanya'nın çeşitli yerlerinde gösterişini ve ihtişamını sürdürmektedir.

Ejderha ÇinEjderha, mitolojik bir varlık olup günümüzde bilim çevreleri tarafından yaşamadığı kabul edilen efsanevi bir hayvandır. Ancak dünya üzerinde pek çok kültürde Ejderha bir sembol ve masal kahramanı olarak destanlarda yer almıştır. Ejderha doğu kültürlerinden batı Medeniyetlerine kadar neredeyse her toplumda değişik şekillerde sembolize edilmiştir.

Pek çok Ulus ve medeniyet kendisine ve bayraklarına Ejderhayı sembolize etsede, Ejderha en çok Çinliler tarafından benimsenen bir hayvan olmuştur. Batı medeniyetlerinde Ejderha, kötü bir yaratık olarak tasvir edilip kötülükle ilişkilendirilmişse de özellikle Çin ve Doğu medeniyetlerinde Ejderha, bilgelik, iyilik ve gücü temsil etmektedir. Kültürel ve dini ögeleri sebebiyle de Ejderha, bugün Çin'in sembolleri arasındadır. Yine aynı şekilde ülkede yaşayan ve dünyaca ünlü ve koruma altında bulunan Panda, Çin'in bir başka sembolüdür.

Aslan İngiltereOrmanlar kralı Aslan, tarihten günümüze pek çok devlet ve ulus için sembol oluşturan bir hayvan olmuştur. Ancak yine günümüze kadar ulaşması ve daha çok kullanılması sebebiyle Aslan, İngilizlerin önemli bir sembolü olmuştur diyebilmekteyiz. İngilizlerin haricinde özellikle Afrika ülkelerinde de çoğu devlet tarafından Aslan, önemli devlet sembolleri arasındadır.

Rusya Ayı


Kaba bir tabir olsa da Ayı, Rusya'nın sembollerinden biridir. Ayı özellikle 2000 yıllarından sonra Rusya'nın şu anki iktidarının sahibi Birleşik Rusya Partisi' nin sembolü olması sebebiyle, ülkenin ulusal sembollerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Ayı sembolünün Ruslarla ilişkilendirilmesinin sebebi fiziksel ve coğrafi koşullara dayanmaktadır. Daha güneydeki ülkelerde Asya'da kaplan önemli bir figür iken, batı coğrafyalarında ve Afrika'da aslan çok önemli bir semboldür. Sebebi ise bulundukları alanlarda ormanlarda hakimiyet sürmeleri ve rakipsiz oluşlarındandır. Ancak kuzeyde ise bu hayvanların yerini ormanlar ve bozkırlarda Ayı almıştır.

Ayı, güçlü oluşu ve fiziksel özelliklerinin üst düzey olması sebebiyle bulundukları ormanlarda ve bölgelerde hakimiyet kurmuş ve kuvvetli hayvanlar olarak ön plana çıkmışlardır. Bu sebepten Ayı da Rus coğrafyasında önemli bir güç sembolü olup, devletin simgelerinden biri haline gelmiştir.
1980 Rusya Olimpiyat Ounların Sembolü Ayı Mischka

Kurt da Rusya için önemli sembollerden biridir. Ancak özellikle 1980 olimpiyat oyunlarında yavru Ayı Mischka olimpiyat oyunlarının sembolü olmuştur. Ayı yine Kanada ülkesinin de önemli hayvan sembollerinden biridir. Ancak buna rağmen Kanada'nın bağımsızlık sembolü Kunduzdur.

Bozkurt TürklerGeçmişten beri Türklerin sembolü kurt daha doğrusu Bozkurt hayvanı olmuştur. Kurtlar özgürlüğüne düşkün olmaları ve fiziksel özellikleri sebebiyle karakteristik olarak, Türkler tarafından sembol edinilmiş ve kendileri ile özdeşleştirilmiştir.

Tarih ve kültürümüzde yeralan destanlarda Bozkurt sembolünün simge olmasına etmen olan gerçekler olmuştur. Özellikle anne kurt tarafından emzirilen son kalan Türk'ün yine bir Bozkurtla evlenip halkını katleden Lin ülkesinden intikamının alındığının anlatıldığı Bozkurt Destanı, yani diğer bilinen adıyla Türeyiş Destanı'nın ve Bozkurt simgesinin Türkler tarafından sembol alınmasına sebep olan önemli bir destandır.

Ayrıca Bozkurt Destanı yani Türeyiş Destanı daha sonradan Ergenekon Destanı ile de bütünleşmiştir. Bozkurt sembolü özellikle İslamiyet öncesi Türklerde, Hakanların sancakların da yer alan önemli bir sembol olmuş ve kökeni Türeyiş Destanı ya da diğer adıyla Bozkurt destanına dayanmaktadır.

Bozkurt Destanına göre Lin halkı tarafından tüm Türkler katledilir ve geriye bir tek 10 yaşında bir Türk, kolları ve bacakları kesilerek bataklığa atılmış şekilde bırakılır. Bunun amacı son kalan Türk'ü acılar içerisinde ölüme terk etmektir. Ancak son kalan Türk, bir anne Bozkurt tarafından Altay dağlarına götürülür ve burada kendi sütüyle emzirilir. Ayrıca Bozkurt avladığı hayvanlarla da çocuğu besler ve Türk tekrar eski sağlığına kavuşur. Çocuk büyür ve yine bir Bozkurt ile evlenir. Bu Türk'ün 10 adet çocuğu olur ve Türkler yeniden çoğalarak Lin halkına, ülkesine saldırarak atalarının intikamını alırlar. Türkler dünyaya yayılarak Destanı devam ettirir.

Bu sebepten Bozkurt Destanı, Türklerin kurt sembolünü kendilerine benimsemesi sebebiyle de yüzyıllardır Türk'ler Bozkurt ile sembolleşmiştir. Aynı şekil Moğollar da kendilerine köpeği sembol yapmışlardır.

Ancak günümüzde Hindi, Türkler ile İngilizce'den gelen bir isim olması sebebiyle özgünleştirilmek, ilişkilendirmek istenmektedir. Aslında Hindi hayvanının Türkler ile isimlendirilmesi tarihsel bir üstünlükten kaynaklanmaktadır. Anadolu topraklarına İngilizce Turkey yani Hindi denmesinin sebebi, İngilizlerin kendilerince çok değerli bir hayvan olan hindiyi bu topraklardan temin edebilmesidir.

Hindi, özellikle ilk çağ ve orta çağ için oldukça az bulunan ve değerli bir hayvandır. Değerli bir hayvan olması sebebiyle Hristiyanlar özellikle hindileri sadece Noel bayramında tüketirlerdi. O dönemden günümüzde kadar gelen Hindi sadece Noel Bayramında tüketilmeye başlanmış ve  Noelle gelenekselleşmiştir. Hindi ülkemize Hindistan dolaylarından getirildiğinden, Hindistan ismi Hindi ülkesi olarak dilimize geçmiştir. İngilizlerde bu hayvanı Anadolu topraklarından getirebildiği için ülkemizin bulunduğu topraklara Turkey yani Hindi ismini koymuşlardır. Yani konulan isim bir nevi aşağılama değil tam tersi tarihsel bir üstünlükten kaynaklanmaktadır.

İngilizler muhtaç oldukları hayvanı Türkiye topraklarından getirebildikleri için önemli saydıkları bu ismi Anadolu topraklarına koymuşlardır. Ancak etimolojik olarak Turkey yani Hindi kelimesi bu şekilde yerleşmiş olsa da zaman içerisinde gelişen dünya düzeni ile birlikte, hindinin bugün kolay bulunabilecek bir kümes hayvanı olması sebebiyle Türkleri, Hindi hayvanı ile sembolleştirerek aşağılamaya çalışılmaktadırlar. Ancak Türklerin tarihsel olarak kültürlerine bakılacak olursa Ejderha, Çift Başlı Kartal gibi semboller öne çıksa da geçmişten günümüze Türklerin en önemli sembolü Bozkurt olmuştur.