d

Avrupa kıtasının temelinde bulunan ve konumuyla çok önemli bir yere sahip olan Almanya topraklarında yaşayan, çalışkanlıkları, disiplinleri, teknolojileri ve bağımsız düşünmeleri ile bilinen, kişisel olarak eğitimli olan halkın, Hitler gibi eli kanlı bir diktatörün boyunduruğu altına girmesi ve onun hırsları ile Dünya savaşına girerek, ülkelerinin mahvoluşuna tanık olmaları garip bir olaydır aslında. Peki Alman halkı bu denli kendini geliştirmiş bireylere sahip olmasına rağmen, Hitler’i neden dinledi ve topyekun destekledi ?

Alman kültürü, Nazileri nasıl destekledi ve Nazi rejimi ile nasıl yıkıma sürüklendi sorusunun cevabı II. Dünya savaşında yapılan hatalar ve savaşın kaybedilmesi değil, daha öncesinde Hitler’in bu düşünceleri, Alman halkı tarafından neden kabullenildi, sorusunun cevabı en çok merak edilendir. Dünya tarihine sayısız bilim adamı, düşünür ve sanatçı kazandıran entelektüel bir toplum neden diktatörlüğü tercih etti?

Bunun temelleri I. Dünya savaşı sonrasında imzalanan, Versay Antlaşması ile atılmıştır. I. Dünya savaşı sonunda yenilen Almanya, imzalanan antlaşmanın çok ağır maddeleri nedeniyle yaşanan olumsuzluk ve yenilmişlik duygusu, çoğu Almana göre aşağılanma, ezilme hissine ve halkın çoğunun kendisine olan saygını kaybetmesine sebep olmuştur. Bunun yanında Hitler ise Alman halkına üstün olduklarını söylüyor ve her kesimin eşit olarak birleşmesini vurguluyordu.

Değeri Düşen Mark İle
Soba Tutuşturan Alman kadın
Bunun yanında Büyük Buhran (1929-1933) yani 1929 yılında dünya çapında yaşanan büyük ekonomik kriz denk gelmişti. O dönem süper güç olan ülkeler ABD, Fransa ve İngiltere’de halk açlıkla boğuşuyordu. Ancak Alman halkı daha kötü konumdaydı. ABD, Büyük Buhran zamanında biraz olsun para bulmak için Almanya’nın kendilerine savaş tazminatı ödemesini hükmetti. Tonlarca altını, savaş tazminatı olarak ödemek zorunda kalan Almanya, çareyi karşılıksız para basmada buldu. Buda hiper enflasyona sebep olmuş ve borsa çökmüştür. Alman markı o kadar değersizleşmiştir ki Alman kadınları, sobalarını tutuşturmak için Alman parasını kullanmaya başlamışlardır. Adeta Büyük Buhran, ezilen Alman halkı için Hitler’i kurtarıcı olmasını sağlayan büyük bir hediye olmuştur. 

Hitler Nasıl İktidara Geldi

Aslında ilk başlarda yani 1930' lu yıllarda Hitler pek önemsenen bir politikacı değildi. Hatta 1923 yılında ceza evine girdiği ve Avusturya vatandaşı olduğu için 1932 yılına kadar seçme ve seçilme hakkı dahi yoktu. Ancak tarihçiler o dönemde Hitler’in Alman parlamenter sistemi tarafından küçümsendiğini düşünmektedirler. Ayrıca kendisi çoğu lider tarafından kaba bir onbaşı olarak görülüyordu (sebebi ise Hitler’in I. Dünya Savaşında onbaşı olarak görev yapmış olmasından). Ancak çok kısa bir süre içerisinde Hitler, özellikle Joseph Goebbels gibi sıkı bir görev adamının da yardımıyla, Almanya gibi gelişmiş bir ülkenin demokratik parlamenter sistemini yıkarak Nazi diktatörlüğünü kurdu.

Aslında Hitler’in Führer olmasına giden süreç oldukça ilginçtir. 1933 yılının başlarında Nazi partisi, Alman Meclisi Reichstag’ta ikinci büyük partiydi. Hitler ve Naziler emellerini gerçekleştirmek ve kafalarındaki Almanya’yı oluşturmak için şeytani bir işe imza attılar. Sosyalist ve Komünistleri ülkeden temizlemek ve itibarsızlaştırmak için 1933 yılında Nazi güçleri (NSDAP) tarafından Meclis Binası (Reichstag ) kundaklanmış ve bunun suçu komünistlere atılmıştır. Bir anda komünist ayaklanması propagandası yapan Hitler, bu durumu ortadan kaldıracağını ve izin vermeyeceğini ilan ederek ülkeyi seçime götürmüş ve 5 Mart 1933 yılında yapılan genel seçimde, Hitler ve Nazi partisi oyların % 43.9’unu alarak iktidar olmuştur. Ağustos ayında tek partili düzene geçildiğini ilan eden Hitler, diğer partileri kapattırdıktan sonra, 1934 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini devraldığını ilan ederek diğer makamları kaldırır, Devlet ve Hükümet başkanlığı görevlerini kendisi bir arada yürütür ve artık  Führer olmuştur.

Hitler çok kısa sürede büyük adımlar atmıştır. 1934 yılında cumhurbaşkanı olarak yürütmeyi askıya almış, diktatörlük sistemini getirmiş, 1936 yılında ise dış dünyaya açılmıştır. 1939 yılında ise II. Dünya savaşını başlatmıştır. Bu kısa sürede Versay antlaşması delinmiş, Alman sanayisi ağır silah sanayisine dönerek sayısız silahlar üretilmiştir.

Hitler ve Demokrasi

Naziler, demokrasinin çok tehlikeli olduğunu ve bireyleri bencilliğe sürüklediğini savunmuş ve bu teori Alman halkında da kabul görmüştür. 1930'lu yıllarda halkın yaşadığı sefalet ve ekonomik krizle boğuşma, kapanan fabrikalarla birlikte işsizliğin artmasıyla ülkede kaosun hakim olması, Alman halkında demokrasinin bu iki olguya(işsizlik ve kaos) sebep olduğunu düşündürüyordu. Hitler aslında demokrasiyi askıya alacağı ve tek başına Nazi rejimini ülkede tekel konumuna getirmek istediği emellerini gizlemiyordu. Parti manifestosunda bunları belirtmişti. Sonunda ise Hitler demokratik seçimlerle geldiği liderlik sonucunda Almanya’da demokrasiyi yıkmıştır.

Hitler ve Propaganda

Hitler’in Alman halkı tarafından benimsenmesine neden olan başka bir önemli unsur ise Bakanlarından biri olan  Goebbels’in propaganda dehası olmasının yanı sıra, Hitler’in kişisel hitabet ve konuşma yeteneğiydi. Kalabalık toplantı ve gösterilerde yaptığı coşkulu konuşmalar, onu Alman halkının gözünde büyük lider konumuna yükseltiyordu. O dönem oluşturulan algı, Führer' in yaşamı boyunca, Alman halkının refahı için mücadele etmiş ve tek kavgası Almanya olmuştur. Hitler’i sevmek Almanya’yı sevmek ile eşdeğer tutuluyordu.

Hitler, 1934 yılından sonra demokrasiyi askıya almış ve özellikle basın yayın organları üzerinde, tam bir etki sahibi olmuştur. Yoğun propaganda faaliyetleri ve Goebbels’in büyük katkılarıyla büyük mitingler düzenlenmiş, kültür sanat faaliyetleri Hitler adına çalışmaya başlamıştır. Goebbels’in Büyük Yalan teorisi Hitler’i üstün bir varlık gibi göstermesinde oldukça yardımcı olmuştur. Entelektüel bir halk olan Almanların koşulsuz ve düşünmeden Hitler gibi bir diktatörü desteklemesinin en önemli unsurlarından biri Joseph Goebbels ve propaganda çalışmasıdır. (Ayrıntılı olarak bknz. Goebbels Kimdir) Her yayın organı denetlenmeye başlanmıştır. Rejim kendisini eleştirmeye tenezzül eden hiçbir şeyi kabul etmiyor ve inanılmaz baskılar uyguluyordu. Hitler ve Goebbels basın yayın organlarını öyle etkili kullanmışlardır ki II. Dünya Savaşında, Ruslar Berlin’i işgal edene kadar halk Nazi Ordusunun Kafkaslara ulaştığı zannedilmekteydi, çünkü gazeteler öyle yazıyordu. 

Alman Kültürü Nazizmi Nasıl Doğurdu ?

Hitler, iktidara gelir gelmez ülkedeki elit tabakayı ve bilim adamlarını (Yahudi olanları) temizlemiş bu sayede kendisine karşı çıkacak bir düşünce akımı bırakmamıştır. Halk zaten üst tabaka ve zenginlerden rahatsız olduğu için bu adımları olumlu karşılamıştır. Ancak Hitler, kendisi için önemli gördüğü devlet kademelerindeki Yahudi asıllı çalışanlara dokunmamıştır, Yahudi asılları oldukları ortaya çıktığı halde. Özellikle önemli generaller ve ekonomi uzmanları, Yahudi oldukları ortaya çıktığı halde çalışmalarına ve işlerine devam etmişlerdir. Bu Yahudilerle ilgili çelişki hiç önemsenmemiştir. Çünkü Hitler kritik görevlere sahip bu kişileri temizlediği takdirde çarkların bozulacağını bildiği için görevlerine devam ettirmiştir.

Hitler’in Alman halkı tarafından benimsenmesinin en büyük nedenlerinden biri de Yahudi düşmanlığıydı. Hitler, Alman sermayesinin Yahudilerin tekelinde olduğunu ve bu Yahudilerin, Alman halkını köleleştirerek aslında hakları olan parayı gasp ettiğini savunuyor ve bu konuda ateşli konuşmalar yapıyordu. Hitler’in bir diğer düşmanı da komünistlerdi. Hitler, Yahudiler ve Çingenelerin etnik temizlik ile yok edilerek, saf Alman ırkının arzulanan refaha ulaşacağını ve I. Dünya savaşı ile bitmiş tükenmiş, adeta kukla devlete dönüşen Almanya’nın küllerinden doğarak tekrar dünyanın sahibi olacağını söylüyordu. Tabi bu Nazi rejimi ile mümkün olacaktı, ona göre herkes Hitler ve Nazi rejimini koşulsuz sevmeli ve benimsemeliydi. O dönem propagandanın en önemli unsuru Alman olmak ve Hitler rejimini sevmekten geçer sözü üzerine kuruluydu. Kaybettiklerini Hitler ile kazanacağını zanneden Alman halkı, tüm bu propaganda ve faaliyetler çerçevesinde koşulsuz olarak Hitler’in peşinden gitmiş ve desteklemiştir. Hitler ekonomik kriz ve işsizlikle kırılan Alman halkının alt tabakasına aslında ezilen olmadıklarını, aslında Alman oldukları için asil oldukları fikrini benimsetmiş ve halkı bu düşünce ile tavlamıştı.

Hitler’in Nazi rejimi ile başlattığı savaşın sonucunda, yaklaşık  50 milyon yada daha yüksek sayıda insanın öldüğü tahmin edilmektedir.