d

El-Harezmi, asıl adı Abdullah Muhammed bin Musa El-Harezmi, Fars kökenli bir bilim insanı olup matematik, coğrafya ve astronomi üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Özellikle matematik alanındaki çalışmaları ve eserleri XII. yüzyılda Latinceye çevrilmiştir. Bilinen en önemli üç eseri matematik dalında El- Kitab'ul Muhtasar fi'l Hesab'il Cebri ve'l Mukabele, Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind ile El-Mesahat'dır.

El-Harezmi (Hârizmî) Özbekistan topraklarında kalan Harezm bölgesinde doğmuştur. Doğum tarihi hakkında net bir bilgi olmasa da 850 yılında Bağdat' da hayata gözlerini yummuştur. 780 yılında doğduğu varsayılmaktadır.

Müslümanların İran' ı fethetmesinin ardından El-Harezmi, bilime oldukça önem veren Halife El-Memun tarafından Bağdat'a getirilir. El-Harezmi bilim çalışmalarının çoğunu 813-833 yılları arasında Bağdat'ta, Beytü'l Hikme'de (Bilgelik Evi) gerçekleştirmiştir. Buradaki çalışmaları Yunan, eski Mısır, Arap ve Hint eserlerinin tercümesini yapmak ve onları incelemek üzerine olmuştur.

El-Harezmi, daha önce seyahat ettiği Hindistan'da, Hintlilerin onluk sayı biçimi kullandıklarını ve heceler yerine, rakamlardan oluşan bir sistem kullanıldığını tespit etmiştir. 820' li yıllarda yazılan bu kitabın, (El- Kitab'ul Muhtasar fi'l Hesab'il Cebri ve'l Mukabele) XII. Yüzyılda Haçlı Seferleriyle birlikte Avrupaya götürülmesi ve Avrupalıların El-Harezmi'nin kitaplarıyla tanışıp Latince'ye çevrilmesi sonucu, Avrupa sıfır rakamı ile tanışmıştır. Aynı şekilde El-Harezmi'nin daha pek çok kitabı  Latince'ye çevrilmiştir.

El-Harezmi' nin, Hesab-ül Cebir ve Mukabele isimli kitaplarında 1.Dereceli ve 2.Dereceli denklemlerin çözümleri, detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu sebepten Cebiri ayrı bir bağımsız disiplin olarak inceleyen El-Harezmi, Cebirin atası olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde kullanılan çoğu matematik terimi, onun sayesinde isim bulmuştur. Mesela Cebir kelimesi El-Harezmi'nin iki bilinmeyenli denklemleri çözmek için kullandığı, iki adet yöntemden biri olan el-cebir kelimesinden türemiş, günümüze kadar gelmiş ve kullanılmaktadır. El-Harezmi, dünya tarihinde (X) bilinmeyenini ve (0) sayısını kullandığı bilinen ilk bilim insanıdır.

El-Harezmi, matematik haricinde astronomi ve coğrafya üzerine yaptığı çalışmalarla da ön plana çıkmış bir bilim insandır. Şam'da bulunan Kasiyun Rasathanesini kuran bilim adamları içerisinde de bulunmuştur. Ayrıca yerkürenin 1 derecelik meridyen açısını tespit etmek için Sincar Ovasında çalışmalar yapan ekipte de yer almıştır.

M.S. 85-165 yılları arasında İskenderiye' de yaşadığı sanılan, Yunan coğrafyacı, matematikçi astronom olan Batlamyus' un Ptolemy(Coğrayfa) isimli eserini inceleyerek tekrardan yazmıştır. Özellikle Batlamyus'un Kanarya adalarından başlayarak, Akdeniz kıyılarını gösteren haritasında ki büyük farklılıkları düzeltmiştir. 830 yılında halife Memun'un isteği üzerine, dünyanın haritasını çıkarmakla görevlendirilmiş bilim insanlarının içerisinde yer almıştır.

El-Harezmi'nin gençliğinde Zerdüşt olduğu iddia edilse de Cebir isimli eserinde, önsöz olarak kullandığı dini sözlerden anlaşılacağı üzere kendisi Sünni bir Müslümandır.

Avrupalılar, El-Harezmi'nin eserlerinden oldukça etkilenmişlerdir. Hatta 1600' lü yıllara kadar El-Harezmi'nin Cebir kitabı, Avrupa üniversitelerinde okutulan, temel matematik kitabı olmuştur. Fibonacci, Bacon gibi önemli bilim insanları, onun eserlerine duyduğu hayranlığı belirtmiş ve kendi eserlerinde referans olarak kullanmışlardır.