Ulu Hakan Sultan Abdülhamid'in padişahlık dönemi günümüzde yoğun ilgiyle araştırılırken, padişahlık dönemindeki icraatları, çalışmaları yaptığı anlaşmalar ve dağılma dönemindeki Osmanlı İmparatorluğunu Kıvrak zekası ve yöneticilik kabiliyeti ile ayakta tutma çalışmaları sebebiyle, çoğu kişi tarafından merak edilen bir dönemdir. 31 Mart Vakası'nın ardından tahttan indiriliş süreci ve nasıl öldüğü ile ilgili pek bilgi araştırılmaktadır. Pek çok kişinin Merak ettiği Sultan Abdülhamid nasıl öldü ? İşte Sultan Abdülhamit'in ölümü ile ilgili bilgiler...

Sultan Abdülhamid Han, padişah Abdülmecid'in oğlu olup 22 Eylül 1842 yılında doğmuştur. Annesi Tirimüjgan Sultandır ve Ermeni asıllı olduğu rivayet edilse de genel olarak Tatar Türk'ü olduğu kabul görmektedir. Sultan Abdülhamit Han daha 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce, Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû sultan tarafından büyütülmüş ve Kendi çocuklarından hiç ayrılmamıştır. Babasının ölümü üzerine tahta geçen amcası Sultan Abdülaziz de onunla oldukça ilgilenmiştir.

Padişah 5. Murat'ın, tahta geçecek kadar akıl sağlığının yerinde olmayışı, Sultan Abdülaziz'in şaibeli ölümünün ardından, Sultan 2. Abdülhamit 31 ağustos 1876'da padişah ilan edilmiştir. 34. Osmanlı padişahı olan Sultan ikinci Abdülhamid 113. İslam halifesidir. Tahta gelmesinin ardından ilk etapta reform hareketlerine girişmiş ve aldığı ilk kararlarından biri 1876 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası sayıdan Kanun-ı Esasî'yi çıkartmak olmuştur. Ardından ülke içinde büyük projelere imza atarken, ülke dışında da Osmanlı İmparatorluğu'nun ayakta kalması ve güçlenmesi için yoğun Çabalar harcamıştır. Onun döneminde pek çok projeler hayata geçirilmiş, özellikle Hicaz demiryolu projesi Sultan Abdülhamit Han'ın önemli eserlerinden biridir. Yine Haydarpaşa ve Sirkeci Garı da onun döneminde yapılmıştır.

İttihat ve Terakki'nin organize ettiği 31 Mart vakası olarak tarihe geçen askeri hareket neticesinde Selanik'ten yola çıkan Yıldırım Orduları İstanbul'a gelerek Sultan Abdülhamit'i tahttan indirilmiş ve ardından Sultan 5. Reşat tahta geçirilmiştir.

13 Nisan 1909 tarihinde meydana gelen 31 Mart vakası ardından Sultan Abdülhamid Selanik'teki Alatini Köşküne Sürgüne gönderilmiş ve Üç yıl burada Sürgünde kalmıştır. Ardından 1912 yılında Beylerbeyi Sarayı'na getirilir. Beylerbeyi Sarayı'nda 6 yıl kalan Sultan ikinci Abdülhamid, 5 şubat 1912 günü soğuk algınlığına yakalanmıştır. Bu hastalık şiddetli bir mide ağrısı ile devam etmiştir. Sultan 2. Abdülhamid'in ağır hasta olduğunu duyan Padişah Mehmet Reşat, hangi doktoru istiyorsa onu göndereceği şeklinde haber gönderse de Sultan 2. Abdülhamid benim Doktorum var şeklinde cevap vermiştir. Nefes darlığı şeklinde ilerleyen ağır hastalık sonucu Sultan'ın vücudundan kan alınsa da fayda etmemiştir. Doktorların son koyduğu teşhis, kan toplanması sebebiyle böbrek yetmezliği olmuştur. 9 kez vücudundan kan alınması ve tüm çabalara rağmen, 10 şubat 1918 günü Sultan 2. Abdülhamit, 6 seneye yakın ikamet ettiği Beylerbeyi Sarayı'nda hayata gözlerini yummuştur. 


Sultan Abdülhamit kaç yaşında öldü : 76 yaşında
Sultan Abdülhamit han mezarı nerede : Beyazıt, Fatih, İstanbul,
Sultan Abdülhamit nerede öldü : Beylerbeyi Sarayı İstanbul

Sultan Abdülhamid ölümünün ardından, Ailesi tarafından Fatih Sultan Mehmet'in türbesine gömülmek istense de Enver Paşa tarafından izin verilmemiş ve naaşı Divanyolunda bulunan Sultan 2. Mahmut'un türbesine defnedilmiştir. Padişah Mehmet Reşat tarafından padişahlara yapılan merasimin aynının tekrarlanmasını emretmiş ve yapılan cenaze merasiminde halkın çoğunluğu ile devlet erkanı hazır bulunmuştur.

1. Dünya Savaşı'nın en zor günlerinde "Hakan'ı Sabık" vefat ettiğinde Beylerbeyi Sarayından cenazesi kaldırılmış, cenaze Mahalle aralarından geçiyor. O dönemde İttihat ve Terakki'nin harb içinde diktası var malum. Zaten Hatta herkesin her istediğini yazıp söylemesi beklenmemeli ama evlerin pencerelerinden bir takım kadınlar çıkıyor "bize ekmeği 10 parayı yediren, kömürü noktasını 5 parayı aldıran padişahım Bizi bırakıp nereye gidiyorsun" diye ağlıyorlar. Son İmparatorluk Osmanlı - İlber Ortaylı
Sultan 2. Abdülhamid her ne kadar eleştirilse de devrinin ötesinde bir padişah olduğu ortadadır ve çoğu tarihçi bu konuda hemfikirdir. Tahtan indirilmesinin ardından, 10 sene içerisinde imparatorluğun parçalanması, aslında onun Osmanlıyı nasıl bir arada tutmayı başardığının bir delilidir. Elinde güç olmasına rağmen, onun kontrolü haricinde gerçekleşen 31 Mart vakasının, ülke içerisinde ki bir iç savaşa dönüşmemesi için herhangi bir müdahaleden çekinmiştir.