d

Friedrich Barbarossa (1122-10 Haziran 1190) Roma-Germen İmparatoru olup Alman kralıdır. Friedrich Barbarossa, Alman tarihi için oldukça önemli biridir. Tarihte haçlı seferleri ile özdeşleşmiştir. Amcası Alman kralı III. Konrad tarafından 2. Haçlı seferleri için Swabiya dükü sıfatıyla doğuya sefere gönderilmiştir. Daha sonra 4 Mart 1152 yılında amcası III. Konrad ölünce onun yerine tahta geçmiş ve Kutsal Roma Germen Kralı olmuştur. Kral olunca bir sonraki Haçlı seferine katılacak ve Müslümanların zenginliklerini gasp ederek, Anadolu ve Orta doğuya kan götürmek isteyecekti.

Friedrich Barbarossa, tahta geçtikten sonra Papa III. Eugenius ile anlaşmazlığa düşmüştür. Papa III. Genius ölünce onun yerine geçen IV. Hadrianus ona Kral tacını giydirmiştir. (1155)Friedrich Barbarossa, Sicilya topraklarında yer alan çatışmaları ve Sicilya kralı Guglielmo’nun, Papayı Sicilya bölgesinde zayıflatması üzerine harekete geçmiş ve İtalya’ya sefere çıkmıştır.

İtalya üzerine seferi çıkması, İtalya halkını ve şehir devletini rahatsız etmiş ve sonucunda Friedrich Barbarossa, İtalya’yı topraklarına katmıştır. Papalık, 1159 yılında Papa olarak III. Alexander’ı seçince, Friedrich Barbarossa bunu kabul etmemiş ve kendi desteklediği Victor’u papa olarak ilan etmiştir. Sicilya kralı Guglielmo ve Bizans kralı Manuil gibi isimler ise Alexander’i destekliyordu. Ardından  Alexander, Victor’u aforoz ettiğini açıkladı (1160)Fransa ve Bizans kralları tam Alexander’i tanımaya hazırlanırken, 1162 yılında Friedrich Barbarossa, Milano’yu yakıp yıkmıştır. 1164 yılında Friedrich Barbarossa’nın desteklediği Viktor ölür. 1166 yılında  da Sicilya kralı Guglielmo ölünce  Barbarossa, Papa Alexander’e destek verenleri kesin olarak yenmek için İtalya’ya 4. Sefer düzenler. Ancak ordu ağır bir sıtma hastalığından kırılır ve İtalya seferi tam bir fiyasko olur. Güç bela geri dönen ordu ile Friedrich Barbarossa tekrar 5. Kez İtalya’ya sefer düzenlese de sonuç alamaz. Papa Alexander ile anlaşma imzalayarak bu seferleri sonlandırır.

1157 ve 1172 yıllarında Lehistan (Polonya) seferlerinde bulunarak bu ülkeyi topraklarına katmıştır. 1188 yılına gelindiğinde Friedrich Barbarossa, Kudüs’e düzenlenecek haçlı seferine katılmaya yemin etmiştir. Büyük bir propaganda sonucu toplanan haçlı ordusu ikiye bölünmüştür. Friedrich Barbarossa yani Alman Haçlıları, Balkanlardan Anadolu’ya inerek oradan Kudüs’e ulaşacak, Aslan Yürekli Richard’ın Haçlı Ordusu ise yani İngiliz haçlıları gemilerle Akka limanına geçerek Kudüs’e saldıracaktı.

Friedrich Barbarossa ve ordusu 11 Mayıs 1189 yılında Ratisbon’ dan yola çıkmış ve yolda Macar ordusu ile birleşmişlerdir. Toplanan bu Haçlı Ordusu en büyük ve en iyi silahlarla kuşanmış disiplinli bir ordu idi. Balkanlardan geçerken aslında kanlı bir geçiş yaparak Filibe ve Edirne şehirlerini yakıp yıkmışlardır.

Bizanslılar, Haçlıların topraklarında olmasını istememesine rağmen, ordunun büyüklüğü konusunda bir şey yapamamışlardır. Bazı tarihi kaynaklara göre Selahattin Eyyübi ile Bizans Kralı İsaakios arasında Bizanslıların, Haçlıları kendi topraklarında tutup ilerlemesine izin vermediği konusunda anlaştığı iddia edilmektedir.

Anadolu’da ise Türkler bulunmaktaydı. Bizans ile Türkler, Miryakefelon savaşının ardından barış dönemine girmişti. İki tarafta çatışma istemiyordu. Friedrich Barbarossa’un asıl amacı Kudüs olduğu için Anadolu’dan sorunsuz bir geçiş yapmak istiyordu. Bu sebepten Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ile anlaşmaya vardılar. Buna göre Friedrich Barbarossa ve ordusu Anadolu’da barış içerisinde geçebilecekti. Ancak ordu Anadolu’dan geçmeye başladığında, Haçlı Ordusu çevre köylere ve kasabalara saldırmaya başlayınca II. Kılıçarslan ve Türk savaşçıları, Haçlı Ordusunu uzaktan takip ederek önlerindeki su kaynaklarını kurutmaya, meralardan hayvan geçirerek Haçlı Ordusunun atlarını aç bırakmaya başladılar. Ayrıca, Türkmen birlikleri ara ara sürpriz saldırılar düzenleyerek Haçlı Ordusunu zayıflatıyordu. Haçlı Ordusu en sonunda, Selçuklu başkenti Konya’yı ele geçirmiştir.(18 Mayıs 1190) Friedrich Barbarossa’nın antlaşmayı bozma sebepleri arasında Türk saldırılarına tahammül edemediği için ders verme amacıyla Konya’yı aldığı, yada bazı tarihi kaynaklara göre II. Kılıçarslan’ın oğlu Kutabettin’in Haçlı Ordusunun, Anadolu’dan geçişini kaldıramadığı ve babasını hapsederek, Haçlılara karşı koymaya çalıştığı iddia edilmektedir.

Friedrich Barbarossanın Göksu Nehri
Kıyısında Bulunan Anıtı
Ancak, Friedrich Barbarossa’nın amacı Konya yada Türkler değildi. Bir an önce Kudüs’e ulaşmak istiyordu. 5 gün Konya’da kaldıktan sonra ordusu ile buradan ayrılmıştır. Ordusu ile Silifke civarına geldiğinde (10 Haziran 1190Friedrich Barbarossa, Göksu ırmağında boğularak hayatını kaybetmiştir. Germen İmparatoru Friedrich Barbarossa Kudüs'ü işgale gitmek isterken Göksu nehrinde boğulmuştur. Ölümüyle ilgili farklı iddialar bulunmaktadır. Cesedi Göksu ırmağında bulunduğu net bir gerçek olsa da İmparatorun Haziran sıcağında serinlemek için Göksu nehrine girdiği, suyun aşırı soğuk olduğu sebebiyle kalp krizi geçirerek öldüğü, diğer bir sanıya göre ise Friedrich Barbarossa’nın Göksu da boğulan bir askere yardım etmek için suya girdiği ve Göksu’nun çok hızlı ve debili akması sebebiyle akıntıya kapıldığı iddia edilmektedir. Genel kabul gören kanı ise Friedrich Barbarossa’nın Göksu ırmağını atıyla geçerken ağır zırhları sebebiyle suya düşüp boğulduğudur.


Friedrich Barbarossa’nın ölümünden sonra ordusu perişan olmuş ve güç bela geri dönebilmişlerdir. Alman tarihi açısından Friedrich Barbarossa çok önemli bir komutan olup Naziler II. Dünya Savaşında Doğu cephesinde Ruslar’a karşı başlattıkları cephenin ismini ona ithafen Barbarossa operasyonu koymuşlardır. Friedrich Barbarossa’nın öldüğü Göksu ırmağı, Silifke bölgesinde Barbarossa anıtı bulunmaktadır.