ejderha efsanesi

Ejderha, bugün mitolojik olduğu varsayılan bir canlının, geçmişte yaşayıp yaşayıp yaşamadığı ile ilgili tartışmalar halen devam etmektedir. Ejderhanın yaşadığını ya da belirli bir dönem var olduğunu iddia eden araştırmacılar olduğu gibi Ejderhanın sadece mitolojik bir varlık olduğunu, dolayısı ile hiç yaşamadığını öne süren pek çok teori bulunmaktadır. Bugün ise günümüzde Ejderhanın sadece mitolojik olduğu, hiç var olmamış bir canlı olduğu kabul görmektedir.

Ancak, Ejderhanın dünya mitolojisinde yer aldığı, doğudan batıya gelmiş geçmiş pek çok uygarlıkta izlerinin görüldüğü efsanevi bir yaratıktır. Dünya mitolojisinde olduğu gibi Türk mitolojisinde de Ejderha canlısı sıklıkta geçmektedir. Türk mitolojisinde Ejderha adı Evren olarak geçmektedir. Batı hikayelerinin aksine Türk mitolojisinde Ejderha yani Evren iyi bir karakterdir.

Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ile birlikte, Ejderhanın hikayelerdeki versiyonu da değişmiştir. Ejderha taşı Efsanesi adıyla bilinen Ejderha taşı, bugün Elazığ'ın Harput ilçesine 2 kilometre mesafede bulunan ve Göllü bağ mevkiinin doğusunda yer alan efsanevi Taş, bugün yapılan çalışmalarla (üzerindeki Topraktan arındırılmış) gün yüzüne çıkarılmış ve koruma altına alınmıştır. yaklaşık 800 yıldır tarihi Harput bölgesinde söylenegelen ejderha taşı efsanesi, koruma altına alınan taş ile birlikte gündeme gelmiştir.
elazığ
Efsanevi Ejderha Taşı Elazığ'ın Harput İlçesindedir

Harput'ta ki ejderha taşı efsanesine göre 13. yüzyılda Harput'a bir Ejderha ve yavrularının geldiği, ejderha yumurtası olduğu, bu Ejderhanın bölge halkını korkuttuğu ve halkın hepsini yiyeceğinin söylentisi üzerine, bölge halkının o dönem büyük alimlerden olan Fethi Ahmet Baba'ya gittiği ve Fethi Ahmet Baba'nın Allah'a yalvararak, dualar ederek bu insanların Ejderha belasından kurtulmasını dilediği rivayet edilir.harput
Korumaya Alınan Ejderha Taşı
Ejderha taşı efsanesine göre Fethi Ahmet Baba, günlerce Allah'a dualar ettikten sonra dileği kabul olur ve Ejderha ile yavrusu taşa dönüşür. Bu şekilde Harput ve halkı Ejderhadan kurtulur. İşte taşa dönüştüğüne inanılan Ejderhanın, yani Ejderha taşının bulunduğu bölge, bugün Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından yapılan çalışma ile efsanelere konu Ejderha taşı görünür hale getirilmiş ve koruma altına alınmıştır. Ejderha taşını turizme katkı sağlaması çalışmaları başlatılmıştır.


Resimde görülen şekle göre taşa dönüştüğüne inanılan Ejderhave yavrusu, anne Ejderhanın ayakları ön tarafa doğru uzanmış, yavrusu da arka ayaklarının dibinde olarak taşa dönüşmüştür. Harput bölgesinde ejderha taşı olarak efsaneleşen anne Ejderha ve yavrusu, sözlü bir efsane olarak günümüze kadar ulaşmıştır.