s

İtalya, Roma döneminden itibaren güçlü bir tarihi olan ülke olsa da sınırları içerisinde ki birlikteliği geç başarabilmiş ve 19. Yüzyıl’ın sonlarına doğru kendi gücünü oluşturarak Avrupa’da ki diğer rakip gördüğü devletlerin gücüne ulaşmak için sömürge arayışına girmiştir. Emperyalist yayılmacı politika içine giren İtalyanlar ilk olarak, Karşı kıyılarında bulunan Libya’yı Osmanlı toprağı olmasına rağmen işgal etmiş ve bununla da yetinmeyip, Afrika’da istediği hammadde ve sömürge düzeni için Habeşistan yani bugünkü Etiyopya dolaylarını hedef belirlemiştir. Etiyopya, konumu itibariyle o dönem Avrupa devletlerinin etkisi altında bulunmayan ve sömürülmeyen,Afrika’da ki az sayıda bulunan bağımsız devletten biri konumundaydı.Etiyopya yani Habeşistan, Saldırgan İtalyanlar için kolay görünen bir hedef olmuş ve İtalya devleti 1891 yılından 1896 yılına kadar Etiyopya’ya saldırılarda bulunsa da sonuç alamamıştır. 1. Habeşistan savaşı isimli çatışmada,İtalyan ordusu başarılı olmasa da bölgeye yerleşmiş ve İtalyan Somali’si adı altında toprak sahibi olmuştur. Peki Habeşistan nerede ? Bugünkü Etiyopya (Doğu Afrika) topraklarındadır. 

Ardından İtalya, itilaf devletleri saflarında I. Dünya savaşına girmiş ve savaşı kaybeden ülke konumunda olmasına rağmen, pek bir kazanım elde edemediği halde, ülkede faşist yönetim gücünün artmasına ve Musollini gibi bir diktatörün yönetime gelmesiyle sonuçlanmıştır. Mussolini özellikle Fransa ve İngiltere gibi devletleri rakip olarak görüyor( Mussolininin gençliğinde İngiliz gizli servisi için çalıştığı ortaya çıkmıştır ayrıntılı bilgi için bakınız Mussolini kimdir), onlar gibi deniz aşırı sömürge devletlerine sahip olmak istiyordu. Mussolini, Büyük İtalya’yı kurmak ve Roma İmparatorluğunu tekrardan canlandıracağını söyleyerek kendisine taraftar topluyordu. Ardından, dünyada başlayan büyük ekonomik krizle birlikte Sanayi ülkesi olmasına rağmen İtalya’yı da etkilemiş(1929 Büyük Buhran), ülkede huzursuzluk baş göstermiştir. Çünkü İtalya, sanayisi için ihtiyacı olan hammaddeyi dışarıdan almak zorunda kalıyordu. Mussolini ve Faşist dikta yönetimi,bir yandan çok güvendiği ordusunun gücünü denemek istiyordu, diğer yandan hammaddeye para vermeden, rakipleri olan Avrupa devletleri gibi sömürge devleti elde etmeyi arzu ediyordu. Bunun için en uygun aday ise daha önce denedikleri Etiyopya yani Habeşistan topraklarıydı.

1934 yılının Aralık ayına gelindiğinde Benito Mussolini, İtalyan Somali’si ile Habeşistan arasında yaşanan sınır çatışmasını bahane ederek Etiyopya’ya müdahale kararı alır. Tüm barış ve arabuluculuk tekliflerini reddetmiş olan İtalyanların, asıl niyetlerinin Etiyopya’yı sömürge devleti haline dönüştürmek istediğinin açık delilidir.Avrupa devletleri özellikle İngiltere ve Fransa, Mussolini’nin Etiyopya üzerinde ki emellerinin açığa vurulması ve işlerin ciddiye bindiğinin anlaşılması üzerine, tepkisiz kalınmış ve önleme yoluna gitmemişlerdir. ABD ise yaptırım olarak Hem İtalya’ya hem de Habeşistan’a silah satışını durdurmuştur. Ancak İtalya donanım bakımından zaten güçlü olduğu için asıl silah bulamayan Etiyopya ordusu olmuş ve Avrupalı devletleri de yardımda bulunmayınca Etiyopya teçhizatsız kalmıştır.

03 Ekim 1935 günü yaklaşık 400.000 kişilik İtalyan ordusu,Etiyopya’yı işgal etmiş ve Nisan 1936 yılında Aşangi gölünde yapılan savaşta, eğitimsiz ve donanımsız Etiyopya ordusunu yenerek, başkent Abada’yı ele geçirmişlerdir. Etiyopya’nın İtalyan hâkimiyetine girmesi ile sonuçlanan savaşın ardından Musollini, Ordu komutanı Pietro Badoglio’yu Etiyopya valiliğine atamıştır.

2. Habeşistan savaşıİtalya’nın Habeşistan’ı ele geçirmesiyle sonuçlanmış ve yakın tarihte II. Dünya savaşını hazırlayan olayların içerisinde yer almıştır. İtalya’nın Habeşistan işgali sonrası Almanya ve Hitler yönetimi Versay antlaşmasını delmeye başlamış ve İtalya’nın Afrika topraklarında ki Etiyopya işgalini sebep göstererek, Ren bölgesinde asker bulundurma yasağını kaldırdığını açıklamıştır.

Habeşistan savaşından sonra İtalya ve Almanya arasında Mihver birlikteliği kurulmuş, bu iki devlet daha sonra 1936 yılında İspanya’ da devam eden iç savaş sırasında, Franco yani faşist yönetime yoğun destek vererek, İspanya’nın da faşist bir dikta rejimine girmesini sağlamışlardır. İtalya elde ettiği sömürge gücü ile Akdeniz’ de etkinliğini arttırmış ve bölgede güçlenerek İngilizlere rakip olmuştur. Buda II. Dünya savaşına giden süreci başlatan bir diğer unsurdur.

İtalya’nın Habeşistan işgali, I. Dünya savaşı sonunda kurulan, Milletler cemiyetinin kararlarını uygulama gücünde olmadığını gözler önüne sermiştir. Çünkü Etiyopya’nın işgal edilmesinden sonra Milletler cemiyeti,italya’ya ekonomik yaptırım kararı almış, ancak Afrika’da emelleri olan İngiltere haricinde hiçbir ülke bu karara uymadığı için fiilen İtalya’ya bir yaptırım uygulanamamış ve bu sebepsiz işgal cezasız kalmıştır. İtalya’nın Habeşistan seferi ve sonrasında Etiyopya’da yüzbinlerce kişi savaş esnasında ve savaş sonrasında,İtalyan rejiminin zulmünden dolayı feci şekilde can vermiş ve pek çok Etiyopyalıya insan hakları ihlallerinde bulunulmuştur. 2. Habeşistan savaşı sonucunda 200.000 ila 300.000 bin kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Ayrıca İtalyaEtiyopya’da Hardal gazı (kimyasal silah) kullanarak, başka bir insan hakları ihlaline sebep olmuş, savaş sırasında başta hastanenler olmak üzere pek çok sivil yerleşim bölgesini bombalamıştır.

İtalyanların, Habeşistan işgali Nazım Hikmet’in Taranta Babu’ya Mektuplar isimli eserine de konu olmuştur. İtalyanlar ancak 1941 yılında II. Dünya savaşında,İtalyan ordusunun Balkanlarda bozguna uğramaya başlaması üzerine,İngilizlerinde müdahalesi ile bitmiş ve İtalyanlar,Etiyopya’dan geri çekilmiştir. II. Cihan Harbinin ardından İtalya,Etiyopya’ya 25 milyon dolarlık tazminat ödemiştir.