Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi için 1299 yılı önemli bir dönüm noktası konumundadır. 1299 yılında Osmangazi, Selçuklu uc bölgesinde, yani Bizans sınırında daha önce Selçukluya haraç veren Bilecik, Yarhisar, İnegöl ve Yenişehir bölgelerini fethetmiş ve buradaki tekfurları ortadan kaldırmıştır. Tüm bu fetihlerle Osman Gazi, Bizans'a sınır olmuştur. Osman Gazi'nin ilk gazası, Kulaca Hisarı'na yaptığı baskın olarak rivayet edilmektedir. İnegöl tekfuruna olan düşmanlığı sebebiyle İnegöl yakınlardaki Kulaca Hisarı, Osman Gazi'nin fetih yaptığı ilk yer olarak görülmektedir. Osman Gazi Döneminde elde edilen bu bölgeleri; Karahisar'ı oğlu Orhan Gazi'ye, İnegölTurgut Alp'e, Yarhisar' ı ise Hasan Alp' e vermiştir. Tüm bu hamlelerin ardından Osman Gazi'nin asıl hedefi, Bizans'ın en önemli şehirlerinden biri olan İznik olmuştur.

Osman Gazi'nin yaptığı bu fetihlerinden sonra Bizans, 30000 kişilik Moğol ordusunun geldiği yalanını uydurarak Osmangazi' yi durdurmaya çalışsa da başarılı olamamıştır. Ardından Osman Gazi'yi durdurmak için alınan paralı askerlerden kurulu Bizans Ordusunu, İznik'i kuşatan Osman Gazi üzerine gönderilmiş ve yapılan Bafeus, Koyunhisar Savaşı'nda Osman Gazi, net olarak Bizans Devleti'ne karşı ilk galibiyetini almıştır. Osman Gazi'nin Hayatı boyunca en önemli hedeflerinden biri İznik olmuştur. Osman Gazi' nin yaptığı savaşlar, kısaca İznik' in fethi içindir.

Osmanlı İmparatorluğunun ilk kuruluş devrinde özellikle Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi yaptığı seferlerde, Bizans şehir ve kalelerini "Amân" ile teslim olmaya zorlayan bir savaş taktiği izlemiştir. Amân, şehrin ya da Kalenin abluka altına alınması ile içindekilerin aç susuz ve yardımsız bırakılarak kendiliğinden teslim olmasının sağlanmasıdır. Aman savaş taktiğinin kullanılması için önemli bir faktör havale kuleleridir. Özellikle Bursa ve İznik çevresine havale kuleleri yapılmış, İznik 30 yıl kadar abluka altına alınarak Orhan Gazi tarafından fethedilmiştir.

Osman Gazi, İznik kuşatması öncesinde Yenişehir-İznik yolunda, Köprühisar noktasının önemli bir yol olması nedeniyle burada bulunan kaleyi hücum yoluyla ele geçirmiştir.(1299)
Ardından İznik için havale Kulesi inşa edilmiş, buraya Taz Ali (Drazali) isimli Yiğit bir Pehlivan konuşlandırılarak bu hisara Taz Ali Hisarı adı verilmiştir.

Ardından, Köprühisar ve İznik arasında bulunan Kızılhisar bölgesine Okçular yerleştirilmiştir.

İznik kuşatması başladığında Bafeus Savaşı (Koyunhisar Savaşı'nın) ardından, 1303 yılında Bizans'a bağlı tekfurlar Bursa ovasında, muhtemeldir ki Bizans imparatorunun emriyle ayaklanmışlar ve Osman Gazi'nin üzerine gelmişlerdir. Dimbos isimli yapılan bu savaşta Osman Gazi tekrar kazanmıştır. (1303) Dimbos, İkinci Koyunhisar Savaşı olarak geçmektedir.

Osman Gazi'nin Sakarya Seferleri


Osman Gazi'nin döneminde en önemli hamlelerinden biri Karacahisar'ın Fethi olmuştur. (1288) Osman Gazi, Karacahisar tekfuru ile 1285 yılındaki İnegöl Savaşından önce kendisine asker gönderdiği için savaşmış ve Karacahisar'ı kuşattıktan tekfuru ele geçirdikten sonra, 1288 yılında idam etmiştir. 1288 yılında Osmangazi Eskişehir'de sancakbeyi olmuştur. Bu dönemde Köse MihalOsman Gazi'ye kılavuzluk etmiş ve yoldaş olmuştur. (Ayrıntılı bilgi için bakınız Mihalgazi kimdir)

Yapılan iki Koyunhisar Savaşının ardından, Osman Gazi artık Bizans'a karşı kendini güçlü hissediyordu. Kastamonu ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen pek çok Türkmen de Osman Gazi' nin yanına katılmaya başlıyordu. 5000 kişiye varan askeri gücü oluşmuştur. Osman Gazi, İznik kuşatmasının tamamlanması ve İstanbul'dan gelecek olan yardımları önlemek hususunda Sakarya'ya seferler düzenlemiştir.

Osman Gazi İlk olarak Mihal Gazi' nin topraklarından Lefke'ye kestirme yoldan gider. Bu bölgeyi kontrol altına alır. Ancak Katoikia kalesini alamasa da ertesi yıl (1305Orhan Gazi'nin önemli komutanları bu kaleye sevk edilmiştir.

1304 yılında Osman Gazi seferdeyken Çavdar Tatarı, Eskişehir'e gelip yağmalarda bulunur. Bunun üzerine Osman Gazi, Mihalgazi ve Orhangazi'yi Karaçepiş ve Karatekin Hisarlarını fethetmeye gönderir. Aslında bu seferin amacı İznik'in fethi için tecrit işlemini tamamlamaktır. Orhangazi, Kara Tigini alır. Kara Tigin ve Drazali hisarları yaklaşık 30 yıl süren İznik kuşatmasında önemli bir rol oynamışlardır. Osman Gazi'nin kendisi ise Çavdar tatarının yeni bir saldırı olasılığına karşı Karacahisar' da kalmış ve yapılacak olan sefere Orhan Gazi' yi göndermiştir. 

Koyunhisar Savaşı'ndan sonra Osman Gazi' nin 1304 ve 1305 yıllarındaki Sakarya seferleri, Bizans'ı paniğe sevk eden bir hareket olmuştur. O dönem Bizans'ın hiçbir umudunun kalmadığı, İznik'in çevrelendiği ve kıtlık içinde olduğu, İzmit'in de son derece Kötü bir durumda bulunduğu saraya yakın bir adam olan Pachymeres tarafından anlatılmıştır.

Koyunhisar Savaşının ardından kaybeden Bizans İmparatoru o dönemin ünlü eşkıya ve Korsanlarından ondan Roger de Flor komutasındaki Katalan zırhlı askerlerini Türklere karşı savunarak savaşması için Anadolu'ya davet eder ve bu paralı askerler Anadolu'da Türkmenlere karşı savaşlara girişmiştir. Roger de Flor, Osmanlı birlikleri ile direkt karşılaşmasa da 3 adet Türk beyliğiyle savaşa giriştiği ve Anadolu'da yaptığı diğer savaşlarda da hiç yenilmediği, Bizans kayıtlarında yer almaktadır. Paralı Katalan ordusunun bu ilerleyişi dolaylı olarak  Osmanlı Devleti'nin, Marmara Bölgesi'nde ilerleyişini yavaşlatmıştır.

1308 yılında fetihler tekrar başlamış ve 1315 yılında, Sakarya yani İznik çevresi Osman Gazi tarafından fethedilmiştir. İznik' in etrafı sarılmış, İznik-İstanbul arasındaki bağlantı sadece bugünkü Gemlik yolu açık kalmıştır. Bu fetihler sırasında Osman Bey'e eski bir Bizans tekfuru olan Mihalgazi de oldukça yardımcı olmuş ve yoldaşlık etmiştir.