osmanlı


36 Osmanlı padişahının ölüm sebepleri Osmanlı padişahları listesi sırayla belirterek bu yazıda belirtilmiştir. Osmanlı padişahların hayatı genellikle zorluk ve mücadele ile devleti hem dış hem de iç düşmanlara karşı ayakta tutmak nizam-ı alemin korunmasını sağlamak üzere geçmiş, Osmanlı padişahları yaptıkları ile 3 kıtada 600 sene hüküm sürmüş bir İmparatorluk ile dünya tarihine kazımışlardır. 

Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri


Osmanlı İmparatorluğu kurucusu ve 1. Osmanlı Padişahı Osman Gazi (1258-1326) 1326 yılında kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yummuştur.
2. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi(1281-1362)  Mart 1362 yılında Felç sebebiyle hayata gözlerini yummuştur.
3. Osmanlı Padişahı I. Murad (1326-1389); 1389 yılında Osmanlı İmparatorluğunun Sırpları yendiği ve bozguna uğrattığı 1. Kosova savaşı sonucunda Savaş alanında artık Müslüman olacağını ve padişahı görmek istediğini söyleyen Sırp kralı Lazar’ın Damadı olan Miloş Obroneviç tarafından hançerlenerek 29 Haziran 1326 günü öldürülmüştür. Hain Miloş hançeri göğsünde saklamış ve sinsi planını uygulamaya koymuştur. Obroneviç, Padişahın muhafızları tarafından derhal infaz edilmiştir.
4. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’in ölüm tarihi 8 Mart 1403 olup Timur ile yaptığı Ankara savaşı sonucunda Timur’a esir düşen Yıldırım Bayezid, Bazı tarihçiler intihar ettiğini yada zehirlendiğini iddia etse de aslında esarete daha fazla dayanamamış ve üzüntü sebebiyle yaşadığı hastalıktan dolayı ölmüş olup, kayıtlarda bu şekilde yer almaktadır. (Detaylı bilgi için bknz. Yıldırım Bayezid’in ölümü)
d
5. Osmanlı Padişahı I. Mehmet'in ölümü (1382-1421) 26 Mayıs 1421 günü av esnasında Edirne’de at sırtından düşerek felce bağlı olarak gerçekleşmiştir. Kendisi fetret devrini bitiren padişah olarak bilinir. Sultan Mehmet bulunduğu devir taht mücadeleleri yaşandığı için kendisi ölüm döşeğindeyken oğlu Murad’ın Amasya’dan getirilip tahta çıkmasını vasiyet eder. Bu sebepten Sultan Mehmet’in ölümü 42 gün boyunca gizlenmiş olup, öldüğü anlaşılmasın diye Mumyalanmış cenazesinin üzerine kaftan giydirildiği ve askeri geçit düzenlendiği rivayet edilmektedir. Ölümü gizlenen ilk padişah, I. Mehmet olmuştur.
2. Murat
6. Osmanlı Padişahı II. Murad’ın ölümü (1404-1451) 3 Şubat 1451 tarihinde beyin kanaması(yada tümörü) sebebiyle, yatağa düşmesinin ardından 3 gün içerisinde gerçekleşmiştir.
7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ölümü (1432-1481); 3 Mayıs 1481 yılında Gebze’de Hünkar çayırında hastalığa bağlı gerçekleşmiştir. Kendisi kronik gut hastası olan Fatih Sultan Mehmet büyük bir sefere çıkmak üzereyken (Seferin nereye yapılacağını söylememiş ancak İtalya olduğu tahmin edilmektedir) hastalanması sonucu ilk önce Başhekim Lari, daha sonra o iyileştiremeyince Yakup Paşa tarafından müdahale edilse de Sultan II. Mehmet’in kurtulması mümkün olmamıştır. Tarihçi Babinger’e göre Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürülmüştür. Papa tarafından yada Oğlu 2. Bayezid tarafından zehirlendiği iddia edilir. Babinger, asıl adı Jakapo olan Yahudi asıllı Yakup Paşa’nın Fatih’i öldürmek üzere Papa tarafından görevlendirildiğini, Sultan Mehmet’in istirahat ettiği sırada sunulan şerbeti içtikten sonra fenalaşarak hayatını kaybettiğini belirtmiştir.(Detaylı Bilgi İçin Bknz. Fatih Sultan Mehmet Ölümü).
8. Osmanlı Padişahı Padişah II. Bayezid (1447-1512), Oğlu Yavuz Sultan Selim’in babasının onun yerine abisin tahta geçireceğini öğrenmesinin ardından ayaklanıp tahtı ele geçirmesi ile tahtan feragat ederek ömrünün geri kalanını geçirmek üzere Dimetoka’ya doğru giderken 21 Mayıs 1512 yılında yolda ölmüştür. Üzüntüden öldüğü tahmin edilmekte olup, oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından zehirlendiği de iddia edilir.
9. Osmanlı Padişahı olan Yavuz Sultan Selim ölümü (1470-1520) ; 21-22 Eylül gecesi kansere bağlı olarak vefat etmiştir. Sultan Selim’in Babasının ettiği beddua sebebiyle vücudunda çıkan çıban sebebiyle öldüğü rivayet edilmektedir.
10. Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman ölümü (1495-1566) Zigetvar Savaşı sırasında 6-7 Eylül beyin kanaması bağlı gerçekleşmiş olup son yıllarında doktorların perhiz tavsiyesinde bulunmasına rağmen buna uymadığı ve Zigetvar kalesinin kuşatması sırasında askerlerin morali bozulmaması için ölümünün kale alınana kadar gizlendiği bilinmektedir.

11. Osmanlı padişahı Sultan II. Selim ölümü (1524-1574) başına aldığı darbe sonucunda 15 Aralık 1574 günü gerçekleşmiştir. Hamamda başını mermere çarpıp öldüğü bilinen Sultan 2. Selim’in sarhoş olduğu yada cariye kovalarken öldüğü iddiaları tamamen gerçek dışı olup, olayın tanıklarından Peçevi, Padişahın hamamda ayaklarının mermere takılması sonucu düşüp başını çarptığını ve daha sonra ne yapıldıysa kurtulamadığını eserlerinde anlatmıştır.
12. Osmanlı padişahı olan Sultan III. Murad’ın ölümü (1546-1595) prostat kanseri neticesinde gerçekleştiği düşünülmekte olup Padişah 3. Murat İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur.
13. Osmanlı Padişahı III. Mehmet (1566-1603) 21 aralık 1603 günü kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmiştir.
14. Osmanlı Padişahı I. Ahmet(1590-1615); 21 Kasım 1617 tarihinde tifüs hastalığına bağlı olarak genç yaşta (27) hayata gözlerini yummuş ve Sultan Ahmet camii yanındaki türbeye defnedilmiştir.
15. Osmanlı Padişahı I. Mustafa (1592-1639) iki kez tahta çıkan ve tahtan indirilen tek padişah olup ömrünün çoğunu kapalı ortamda yaşadığından dolayı ashabı bozuk bir kişi olmuş ve 20 Ocak 1639 da sara nöbetine bağlı hayatını kaybetmiştir.
16. Osmanlı Padişahı II. Osman ölümü; (1604-1618) genç yaşta tahta çıkmış ve özellikle yeniçeri ocağının içeriğini değiştirme çabaları sebebiyle askeri isyana sebebiyet vermiş ve çıkan bu isyana bağlı bir şekilde yakalanarak 20 Mayıs 1622’de feci şekilde (boğularak) Yedikule’de öldürülmüştür. İsyan neticesinde öldürülen ilk padişah II. Osman’dır.
17. Osmanlı Padişahı IV. Murat (1612-1640) 8 Şubat 1940 günü damla hastalığına bağlı olarak hayatını kaybetmiştir. Batılı Kaynaklar Sultan Murad’ın sirozdan öldüğünü iddia etmektedir.
18. Osmanlı Padişahı İbrahim (1616-1640); annesi tarafından infaz emri verilmiş ve Sultan İbrahim, öldürülen 2. Osmanlı Padişahı olmuştur. Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648 tarihinde tahtan indirildikten sonra, 10 gün boyunca kapatıldığı yerde çığlıklar ve feryatları sarayın her yerinden duyulmuştur. Saray çevresinde de ileri gelenler ve halk tarafından, Sultan İbrahim tekrar tahta geçirilmek istenince Annesi Kösem Sultan ve çevresindekilerin kararı ile boğularak Ünlü Osmanlı Celladı Kara Ali tarafından öldürülmüştür.
19. Osmanlı Padişahı IV. Mehmet (1642-1693); devlet işleri ile ilgisizliği ve isyanlar sonucunda tahtan indirilmiş (1687) ve 4 sene hapis hayatı yaşamıştır. Zatürre hastalığı sebebiyle 1693 yılında hayata gözlerini yummuştur.
20. Osmanlı Padişahı II. Süleyman ölümü (1642-1691) böbrek yetmezliği sonucu gerçekleşmiş olup, Sultan I. Ahmet’in getirdiği kafes sistemi gereği 2. Süleyman tam 40 sene sarayda kafes hayatında yaşamış ve 4 yıl padişahlık yapabilmiştir.
osmanlı sultanı
21. Osmanlı Padişahı II. Ahmet (1643-1695) ; Edirne’de Sakız adasının fetih haberini beklerken 6 Şubat 1695 günü rahatsızlanarak ölmüştür. Cenazesi Kanuni Sultan Süleyman’ın Türbesine defnedilmiştir.
22. Osmanlı Padişahı II. Mustafa ölümü (1664-1703) üzüntü neticesinde prostat kanseri sebebiyle gerçekleşmiş olup, 29 Aralık 1703 günü hayata gözlerini yummuştur. Edirne vakası olarak bilinen olaylar zincirinin sonucunda ortaya çıkan isyan neticesinde tahttan indirilmiş(1703) ve kafes hayatındayken vefat etmiştir.
23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet’in ölümü (1673-1736); şeker hastalığına bağlı olarak gerçekleşmiş olup 24 Haziran 1736 günü hayata gözlerini yummuştur. Sultan 3. Ahmet 1730 yılında Patrona Halil İsyanı sonucunda tahtan indirilmiş ve ömrünün sonuna kadar Topkapı sarayında kafes hayatı yaşamıştır.
24. Osmanlı padişahı I. Mahmut’un ölümü (1696-1754) 14 Aralık 1754 tarihinde Cuma namazı çıkışı attan düşüp beyin kanaması geçirmesi sonucu gerçekleşmiştir.
25. Osmanlı Padişahı III. Osman ölümü (1699-1757) şirpençe hastalığı neticesinde 2 Ocak 1699 günü gerçekleşmiştir.
26. Osmanlı Padişahı III. Mustafa ölümü (1717-1774) Osmanlı-Rus savaşları döneminde 28 Ocak 1717 günü kalp krizi geçirmesi sonucu meydana gelmiştir.
27. Osmanlı Padişahı I. Abdülhamid (1725-1789) Osmanlı Rus savaşı döneminde Anapa kalesinin Rusların eline geçtiğinin haberinin kendisine iletilmesi sonucu beyin kanaması geçirmiş ve takip eden günlerde 7 Nisan 1789’da hayata gözlerini yummuştur.
28. Osmanlı padişahı III. Selim(1761-1808); Kabakçı İsyanı ile 1807 yılında tahtan indirilerek saraya hapsedilmiştir. Ardından Rusçuk (Bulgaristan)’da örgütlenen Nizam’ı Cedit taraftarları, Alemdar Mustafa paşa komutanlığında Padişah 3. Selim’i tekrar tahta çıkarmak için İstanbul’a geldiklerinde, ortaya çıkan karışıklık neticesinde Sultan 4. Mustafa taraftarı grup tarafından 28 Temmuz 1808 günü öldürülmüştür.
29. Osmanlı Padişahı IV Mustafa’nın Ölümü (1779-1808); öldürttüğü 3. Selim’in akıbeti gibi gerçekleşmiştir. Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim’in cenazesini sarayda bulunca Şehzade Mahmut’u (2. Mahmut) padişah ilan etmiştir. (28 Temmuz 1808)

4. Mustafa ise Topkapı sarayına yerleşmiştir. Ancak Sultan 2. Mahmut tahta geçtikten yaklaşık 4 ay sonra 4. Mustafa’nın tekrar tahta çıkmaya teşebbüs etmemesi için onu 17 Kasım 1808 günü boğdurtmuştur.
30. Osmanlı Padişahı II. Mahmut (1785-1839) verem hastalığı sonucu 1 Temmuz 1839 günü Kardeşi Esma Sultanın yalısında hayatını kaybetmiştir.
31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’in ölümü (1823-1861) aynı babası Sultan Mahmut gibi verem neticesinde 25 Haziran 1861 günü gerçekleşmiştir.
32. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in Ölümü (1830-1876) ; en tartışılan padişah ölümleri arasındadır. İttihat ve Terakki Tarafından tahttan indirilen Sultan Abdülaziz, tahtan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876 günü Feriye Sarayında bilekleri kesilmiş olarak bulunmuştur. İntihar ettiği söylense de çoğu tarihçiye göre öldürülmüş ve intihar süsü verilmiştir.(Her iki bileğinin de derinden kesilmesi bu konuda bir intihar süsü verildiğinin en büyük delillerindendir. Kesiği inceleyen doktor Marko paşa hiçbir insan bir bileği kesikken diğer bileğini 3 cm derinliğinde kesemez şeklinde demeç vermiştir.)
33. Osmanlı Padişahı V. Murad’ın ölümü (1840-1904) şeker hastalığı sonucu vücudunda meydana gelen hasarlar neticesinde 29 Ağustos 1904 günü gerçekleşmiştir.
34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid (1842-1918) yakalandığı zatürre hastalığının ilerlemesi sonucunda kurtulamayarak Beylerbeyi sarayında 76 yaşında 10 Şubat 1818 günü vefat etmiştir. (Ayrıntılı bilgi için bknz. Sultan Abdülhamit ölümü)

35. Osmanlı Padişahı Sultan 5. Mehmet (1844-1918); şeker hastalığına bağlı olarak 3 Temmuz 1918 günü vefat etmiştir. Kendisi müzmin bir şeker hastası olup hastalığın vücudunda yaptığı tahribat sonucu vefat etmiştir.
36. Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin (1861-1926) sürgünde bulunduğu San Remo’da (İtalya) 16 Mayıs 1926 günü kalp krizi neticesinde hayata gözlerini yummuştur.

Çok tartışılan ve en merak edilen konulardan olan Osmanlı’da kardeş katline de değinecek olursak 16. Yüzyıl dünya coğrafyasında kardeş katli pek çok toplumda zaten görülen bir husustu. Ancak Osmanlıda bu durum bir devlet geleneği haline gelmişti. Osmanlı imparatorluğu kadim bir devlet geleneği oluştuğu ve geçmiş kanlı tecrübeler sebebiyle Fatih Sultan Mehmet’ten sonra kardeş katlini meşru saymıştı. Osmanlı İmparatorluğu için devletin devamı ve nizam-ı alemin bozulmaması yegane husustu. Özellikle taht kavgalarının devleti yıpratması, bununla birlikte halk içerisinde ayrışmaya sebep olma tehlikesi kesinlikle kabul edilemezdi. Bunun için nizam-ı alenim bozulmasındansa “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” denmiştir.

17. Yüzyıldan itibaren ise Sultan Ahmet’in kafes sistemini getirmesi ile kardeş katli sona ermiştir. Fakat bu seferde padişah katlinin ve isyanlar neticesinde Padişahların tahttan indirilmesinin görülmeye başlandığı da söylenebilir.

16. yüzyıl sonlarına doğru İstanbul’a gelen ve İstanbul’u gezen Alman Papaz Salomon Schweigger, Osmanlı'da kardeş katli durumunu oldukça iyi anlatmaktadır. “Gökte nasıl bir güneş varsa Türk İmparatorluğunda da bir tane senyör vardır. Bundan başkasına cevaz verilmez. Galiba toplumun ve devletin dirliği buna bağlanmıştır.”