viking

Vikingler 9 - 15. yüzyıllar arasında Kuzey Avrupa'dan İtalya'ya, Rus steplerinden  Amerika kıtasına kadar geniş bir alanda hakimiyet kurmuş, daha çok yağma, katliam ve yaptıkları saldırılarla özellikle Avrupa halklarını canından bezdirmişlerdir. 

Ragnar Lodbrok Kimdir

Vikinglerin güçlü oldukları ve Avrupa kıtasına korku yaydıkları bu döneme Viking çağı adı verilmektedir. İşte bu Viking çağının başlangıcında, 9. yüzyılda yaşadığına inanılan efsanevi Viking kralı Ragnar Lodbrok (Lotbrok) bir çiftçi olarak başladığı hayatına girdiği mücadeleler sonucunda Danimarka Kralı olarak devam etmiş ve Kral olduktan sonra Viking ordusu ile birlikte Batı Avrupa ve Britanya kıtasına seferlerde bulunarak özellikle Fransa bölgesinde cesurca saldırılarda bulunmuştur. Ragnar Lodbrok (Ragnarr Loðbrók) pek çok eski İskandinav efsanesinde (saga) adı geçmektedir.(saga, Viking, İzlanda ve Germen topluluklarında 9.-13. yüzyıllar arasında yazılmış düz yazı anlatım türüne verilen isim olup öyküler içermektedir) Destansı Bir şekilde anlatılan hayatı pek çok Viking destanına konu olması sebebiyle gerçekten yaşadığına inanılılsa da pek çok tarihçi göre Tarihte önemli başarılara imza atmış birkaç Viking lordunun, Ragnar Lodbrok isminde harmanlandığı ve birleştirildiğini düşünmektedirler. 

Ragnar Lodbrok Ailesi

Ragnar Lodbrok bu eski Nors destanlarına göre bir çiftçi iken Danimarka tahtı için mücadele eder ve başarılı olur. Bu sayede hem Danimarka hem de İsveç Kralı artık Ragnar olmuştur. Ragnar Lodbrok'un Tanrı Odin'in soyundan geldiğine inanılmaktadır. Bunu öne süren yine Ragnar'ın kendisi olmuştur. Çok güçlü, cesur, zeki ve hırslı bir kumandandır. İlk karısı Lagertha da kendisi gibi iyi bir savaşçıdır. Ayrıca Vikingler de kadınlara çok değer verildiği bilinmektedir. Viking kadınlarının kocaları sefere gittiğinde toplantılarına katıldıkları, söz sahibi oldukları, görüşlerinin dinlendiği ve o dönem Hristiyan Avrupa'sında kadına değer verilmez iken aynı orta Asya Türklerinde olduğu gibi Vikinglerde de kadının oldukça saygı duyulup, değer verildiğini belirtmek gerekir.

Tarihte Lagertha Ragnar Lodbrok'un ilk karısıdır. Eski Nors sagalarında ( Nors, 13 yüzyıla kadar İskandinavya'da konuşulan eski Nors adıyla bilinen dildir. Eski Viking dili olarak geçmektedir)yani Viking destanlarında böyle geçsede Ragnarın en az iki iyi savaşçı kadın ile evlendiği yazmaktadır. Buna göre ragnarın en az 2 yada 4 kadın ile evli olabileceği de düşünülmektedir. 

Lagertha için ayrı bir parantez açmak gerekirse kendisi aynı Amazonlar gibi oldukça iyi bir kadın savaşçıdır. Ragnar'a 4 çocuk vermiş, cesareti ve savaşçı ruhu ile Ragnar'ı etkilemiştir. 

Ragnar, Lagertha dan sonra efsanevi Viking güzeli Aslaug ile evlenmiştir. Aslaug pek çok Viking mitolojisinde yer alan bir karakterdir. Ragnarın 3 karısı ise Borgarhjorh'dur. Ragnar bu eşlerinden pek çok çocuk yapmış ancak Ragnar'ın soyundan en bilinen ve destanlarda yer bulan güçlü oğulları Bjorn ve İvar'dır.

Çok ilginçtir bu efsanevi Viking komutanı, kendi ile ilgili yazılan sagalara göre oğlu Bjorn'ün kendisinden daha adının duyulur olacağından ve Bjorn'ün şöhretinin gerisinde kalacağından korktuğu yazılıdır.

Viking Kralı Ragnar Lodbrok aslında aynı efsanevi İngiltere kralı Arthur gibi yaşadığına inanılan biridir. Ancak Arthur'un aksine Ragnar Lodbrok Fransa ve İngiltere ve farklı ülkelerin kaynaklarında da yer aldığı için gerçekten yaşamıştır. Onunla ilgili efsanevi olaylar, hakkında abartılı yazılan destanlardaki yaptıkları ve aslında Ragnar'ın birkaç Viking Kralı ya da komutanının Ragnar ismi altında himaye olması ile ilgilidir. Ragnar'ın Avrupa'ya yaptığı akınlar, tarihsel olarak farklı kaynaklarda tutarsız bilgiler içerse de Lodbrok'un Fransa akınları, neredeyse her kaynakta birbiriyle aynı şekilde anlatılmaktadır.

Viking Kralı Ragnar Lodbrok efsane ve tarihi kaynaklarda çok hızlı hareket eden, iyi ve cesur bir savaşçı ayrıca zeki bir komutan olarak anlatılmaktadır. Efsanevi Viking kralı hızlı ordusu ile Frank süvarilerinin direk karşısına meydan muharebesinde çıkmamış, onun yerine beklenmedik cesurca ani saldırılarda bulunmuştur. Ragnar, Hristiyan ülkelere özellikle Fransa'ya yaptığı seferlerde geniş nehirleri (Sen nehri gibi) kullanarak ülkenin içine başarılı akınlar düzenlemiştir.

Ragnar Hristiyan ülkelerde yağma için kiliseleri seçmekteydi. Çünkü kiliseler, ortaçağ Avrupa'sında en zengin ve ganimet bulunan yerlerdi. Ragnar ve Vikingler, Hristiyanların kutsal günü pazar günleri halk ve şehri koruyan askerler, kiliselerde ayinde ve savunmasızken saldırmayı tercih etmişler, saldırı için zengin kiliseleri seçmişlerdir. Dahası yağmaladıkları kiliselere aradan zaman geçince tekrar saldırmışlar ve halkı canlarından bezdirmişlerdir. Ragnar izlediği bu taktik ile kolayca yağma faaliyetlerinde bulunabiliyordu. Kendisinin kiliseleri hedef seçmesi, daha sonradan bir Viking geleneğine dönüşmüş, Viking çağı döneminde Avrupa kiliselerinde "Tanrım Bizi kuzeyden gelen kötülüklerden koru" şeklinde dualar dillere pelesenk olmuştur.

Ragnar Nasıl Öldü

Dokuzuncu yüzyılda İngiltere'de 2 adet Kral bulunmaktaydı. Bu otonom İngiltere krallarından biri Northumbria kralı Ælla, Ragnar'ı esir alır ve bir süre hapis tuttuktan sonra onu yılanlar ile dolu bir kuyuya atarak öldürür. Ragnar'ın Ælla'ya nasıl esir düştü ise bilinmemektedir. Ragnar'ın ölmeden önce korkusuzca söyledi şiirler, efsanelerde detaylı bir şekilde yer almaktadır. Ragnar'ın ölüm tarihi destanlara bakıldığında 865 yılı gösterilmektedir. Ancak bazı destanlarda ise Ragnar Lodbrok'un Paris seferi sonrası dizanteriden öldüğü yer almaktadır.

kan kartalı nedir
Kan Kartalı

Babalarının ölüm haberini alan oğul İvar, intikam ateşiyle yanıp tutuşarak İngiltere'ye sefere çıkar. Beraberindeki beraberlerindeki Viking ordusu ile Kral Ælla'yı esir alan İvar, Kralı son derece vahşice bir geleneksel işkence yöntemi olan Blodørn yani Kan Kartalı ile öldürülür. Kan kartalı sırtüstü yatırılan kurbanın kaburgalarını çıkarılıp, öldürüldüğü oldukça acı veren bir işkence yöntemidir.
Viking Dizisinde Ragnar'ı Canlandıran Travis Fimmel
Ragnar Lodbrok popüler kültürde sıklıkla yer almaktadır NFL liginden Minnesota takımının sembolü Ragnar iken, ayrıca kendisi hakkında bilgisayar oyunları da yapılmıştır. Ragnar'ı asıl popüler yapan History Channel'ın 2013 yapımı Vikings adlı dizisinde Travis Fimmel tarafından canlandırılan Ragnar karakteri olmuştur.