viking

Genel olarak dünya tarihinde, Amerika Kıt'asının ilk keşifi Kristof Kolomb olarak geçse de daha sonradan yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan tarihi eserlerden yola çıkarak, Amerika kıt'asını Kristof Kolomb dan yaklaşık 500 yıl önce, o dönem Avrupa'nın korkulu güçlerinden olan Vikingler tarafından keşfedildiğini ortaya koymaktadır. 

VIII. ile XI. yüzyıllar Avrupa'da Vikingler'in çağı olarak geçmektedir. Çünkü bu dönemde İskandinavya dolaylarında yaşayan iri cüsseli Denizcilik faaliyetlerinde bulunan Vikingler, Avrupa'nın iç kesimlerine kadar seferler düzenleyerek, kıt'anın korkulu rüyası haline gelmişlerdir. Yağmacı bir millet olan Vikingler, hızlı gemileri ve yağma şeklinde yaptıkları saldırılarla oldukça başarılı olmuşlar, hatta Britanya bölgesini etkileri altına almışlardır. Daha sonraki dönemde ise Britanya tahtı üzerinde hak iddia eetmişlerdir. Son olarak Hastings Savaşı'nda Britanya tahtını ele geçiren Normanların kökü de Fransa kralının barış yapma karşılığında Vikinglere verdiği toprak olan, Normandiya'dan gelmektedir. Britanya'nın ardından Vikingler, Fransa Bölgesi'ne geçerek burada kralları dahi dize getirmişler ve büyük bir güce kavuşmuşlardır.


Viking kelimesinin kökeni, Eski Norveç dilinde "Vig" Savaş anlamına gelen kelimeden türemiştir. O dönem Abbasi halifesi tarafından elçi olarak gönderilen İbni Fadlan'a göre Vikingler, daha önce hiç görmediği kadar iri cüsseli, ağaç gibi adamlardır. İbni Fadlan,  "Vikingler at kullanmadan her yere yürüyerek giderlermiş, eğer Vikingler ata binmeyi bilselermiş dünyayı fethederlerdi." demiştir.


Vikinglerin dünyayı fethetmediği ortada ancak o dönem bilinen Avrupa kıtasını etkisi altına aldıkları, Karadeniz'den Britanya'ya hatta Endülüs Emevilerine kadar ulaştıkları bilinmektedir. Yenidünya olarak bilinen Amerika kıtasına ayak basan ilk Avrupalıların yapılan detaylı araştırmalarda Vikingler olduğu kanıtlanmıştır. Kanada'nın doğu kıyısında bulunan L'anse aux Meadows (Denizanası Körfezi) 1960 yılında sit alanı olarak ilan edilmiş ve Kolomb öncesi okyanus ötesi temas teorisinin bilimsel olarak kabul edilen tek yeridir. Newfoundland da bulunan bu bölgede Viking tarzı evler ve eski Norveç Kralı Olaf Kyrre'ye ait paralar da bulunmuştur. Tüm bu keşifler Vikinglerin, Kolomb'dan yaklaşık 500 yıl önce Amerika kıtasını keşfettiğini doğrular niteliktedir.

Vikingler baş kısmında ejderha kafası olan, meşe ağacından yaptıkları gemileri ile okyanus aşırı ülkelere seferler yapmışlardır. Bu seferi düzenleyenlerin en iyisi ve en ünlüsü Viking Kızıl Erik (Erik Raude)'tir.

Kızıl Erik Kimdir.

vikingler

970 ve 1020 yılları arasında yaşayan Kızıl Erik, Norveç doğumludur. Vikingler oldukça ilginç bir topluluktur. Avrupa ülkelerinde terör estiren, sınır tanımayan, yağma, tecavüz, hırsızlık, katliam ve pek çok suçu işlemelerine rağmen, kendi bölgelerinde koydukları kanunlara oldukça uyan bir topluluk olmuştur.

Kızıl Erik'in Babası Thorvarld, cinayet ile suçlandıktan sonra İzlanda'ya yerleşmiştir. 


Kızıl Erik'te iki İzlandalı'nın ölümüyle alakalı olarak, cinayetle suçlanır ve 3 yıl süreyle İzlanda'da sürgün cezası alır.  İzlandalı balıkçıların, kuzeyde var olduğunu söyledikleri adayı bulmak için gemi ile batıya doğru yelken açar. (985) Yaklaşık 500 deniz mili gittikten sonra Grönland kıyılarına varır. Kızıl Erik, Grönland'ın yaşamaya elverişli ve özellikle av hayvanları açısından bol olduğunu görünce, buraya yerleşir. Ardından koloni kurmak ve diğer Vikingler'i getirmek için sürgün cezası bittikten sonra geri döner.(988)

Kızıl Erik, Grönland'a yerleşmeyi kabul eden 500 kadar kişiyle birlikte, gemilere erzak ve çiftlik hayvanları yerleştirip tekrar Grönland'a dönmek için yola çıkar. Yolculuk oldukça çetin geçmiş ve gemilerin sadece yarısı (25 gemiden 14'ü) Grönland'a ulaşabilmiştir. Buraya ulaşan Viking topluluğu, burada ilk Viking kolonisini kurar. 

Kızıl Erik'in daha da batıya doğru seferler düzenleyerek, Amerika kıt'asına ulaştığı varsayılmaktadır. Ancak bazı tarihi kaynaklara göre, daha genel kabul gören husus ise Amerika'ya ilk ayak basan Avrupalı'nın Leif Ericson yani Kızıl Erik'in oğlu olduğudur. Amerika'yı ilk keşfeden Avrupalı'nın Kızıl Erik ya da oğlu olduğu konusunda tam bir netlik bulunmasa da Kızıl Erik'in yola çıktığı macera neticesinde, Vikinglerin yeni kıt'aların keşfedilmesine kapı aralayan kaşif olduğu ortadadır. Kızıl Erik'in veba sebebiyle öldüğü düşünülmektedir.

Vikinglerin, X. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar Amerika Kıtasında kurdukları kolonilerde yaşam sağladığı, burada ticari faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. Vikingler ayrıca Grönland ve Kuzeydoğu Kanada'da, bölgenin yerli halkı olan Eskimolarla da ilişkilerde bulundukları, hatta bu bölgede bulunan Viking yerleşim bölgesine, daha sonra Eskimolar tarafından son verildiği düşünülmektedir.