nazi


Reich Ne Demek Almanca

ReichAlmanca krallık,zenginlik anlamına gelen bir sözcük olup tarihte Almanların devlet olarak Dünya üzerinde etkili olduğu devirlere verilen isimdir. Üç nesil Reich bulunmaktadır. Bunların en ünlüsü ve en bilineni Hitler’in kurmuş olduğu ve uğruna tüm dünyaya savaş açtığı III. Reich’tir. Reich dönemleri ;

Birinci Reich

Kutsal Roma Germen imparatorluğunun devrine verilen isim Birinci Reichtir. 962 – 1806 yılları arasında yıkılan Roma imparatorluğunun mirasını devralma iddiası ile ortaya çıkmıştır. Fredirch Barbarossa ve Şalken gibi önemli krallar dünya tarihine geçmişlerdir. Nazi ordusu, Sovyet Rusya’ya  (SSCB) karşı savaşın açıldığı cepheye Fredrich Barbarossa’ya ithafen Barbarossa operasyonu ismi konulmuştur.

İkinci Reich

Otto Van Bismark tarafından Alman birliğinin sağlanması ve Prusya adıyla birleşmesi sonucu kurulan ve Bismark’ın şansölye olduğu İmparatorluk dönemi II. Reich olarak isimlendirilmiştir. II. Reich(1871-1918) birinci Dünya Savaşının sonuna kadar devam etmiş, Almanların savaşı kaybetmesiyle sona ermiştir. II. Reich’in başkenti Berlin olmuştur.

Üçüncü Reich

III. Reich, tarihte en popüler olan ve günümüzü şekillendiren bir Alman İmparatorluğu dönemidir. 1933 yılında bizzat Hitler tarafından kurularak ilan edilmiştir. Nazi lideri Hitler’in kurduğu III. Reich tarihte Drittes Reich olarak bilinir. Kendisinden önceki Reich’lerin aksine, Nazi Reich’i döneminde Şansölyelik ve Cumhurbaşkanlığı görevleri ayrılmamış, 2 Ağustos 1934 yılında bu iki makam birleştirilerek Hitler’in tasarrufunda kullanılmıştır. Resmi olarak Hitler, İmparator yerine şansölye olarak geçse de resmi olarak ve halk gözünde Führer olarak adlandırılmıştır. III. Reich’in para birimi Reichmark olmuştur. Hitler ise Führerund Reichskanzler unvanını kullanmıştır.

İkinci dünya savaşı sırasında Nazilerin en etkili ve en geniş sınırlara ulaştığı 1943 yılında yayınlanan bir kararname ile ülkenin ismi Grobdeustes yani Büyük Alman İmparatorluğu olmuş, bu tarihten itibaren basılan posta pulları bu isimle çıkmıştır.

Rusların Berlin’e girmesiyle, 30 Nisan 1945 yılında intihar eden Hitler’ in elinde bulunan Reich’in Şansölye yetkileri Goebbels’e geçmiş, Goebbels’in “Hitlersiz bir dünyada yaşanmayacağını” söyleyerek karısı ve çocukları ile birlikte intihar etmesi üzerine Reich’in Şansölye yetkileri Karl Dönitz’e verilmiştir.
III. Reich dönemi, bir önceki Reich döneminde yaşanan dünya savaşı (Birinci Dünya savaşı) gibi meydana gelen yine bir dünya savaşı (İkinci Dünya Savaşı)sonucunda yıkılmıştır.(8 Mayıs 1945)

Aslında bu dönemler yani Reich kavramı, Nazi yönetimi tarafından adlandırılmıştır. Nasyososyalistlere göre Kutsal Roma Germen İmparatorluğunun hakim olduğu dönem I.Reich, Bismark’ın şansölyeliğinde 1. Dünya Savaşının sonuna kadar devam eden süreç II. Reich ve Hitler’in Şansölye yerine kendini Führer olarak adlandırdığı Nazi Reich’i dönemi ise III. Reich dönemi olarak tarihe geçmiştir.

Hitler’ in kurduğu III. Reich’in 1000 yıl süreceğini ilan etse de III. Reich sadece 12 yıl sürmüştür. Günümüzde Avrupa Birliği,Almanya’ nın güdümünde olduğundan bahisle, Avrupa Birliğini IV. Reich olarak tanımlayan eleştirmenler bulunmaktadır.