İSKOÇYA

Milattan önce 5 yüzyılda adını Britanya adasının kuzeyine göçen Scotia kabilesinden alan İskoçya, tarih boyu güneyindeki ülke olan İngiltere ile savaşlar, bağımsızlık mücadeleleri ve kanlı savaşlar yaşamıştır. İngiltere ve İskoçya arasında İngiltere'nin sürekli kuzeyindeki ülke ile ilgili egemenlik planları ve özerk bir devlet olarak kendi boyunduruğu altında tutma isteği bulunmuştur. Uzun yıllar iki devlet arasında egemenlik ve bağımsızlık konusu bugün bile hala devam etmektedir.

İşte İskoçya'nın İngiltere boyunduruğundan çıkıp, egemenliğini sağlamasında tarihte en önemli kişilerden biri 14. yüzyılda İskoçya Kralı Robert Bruce'dur. Ancak kral 1. Robert(1274-1329) ın bağımsızlık ve isyan duygularını halk ile birlikte ateşleyen olay ise pek çok kişinin Mel Gibson'ın  başrolünde oynadığı 1995 yapımı Braveheart (cesur yürek) filminden tanıdığımız tarihi baş kahramanı William Wallace'tır.

William Wallace gerçekten yaşamış ve William Wallace'ın gerçek hikayesi, İngilizlerin bölgedeki hakimiyeti ve zulmü üzerine 1297'de arkadaşlarıyla birlikte küçük çaplı bir ayaklanma hareketinde bulunması ile başlar. İngilizlerin ve William Wallace'a cevap ve ders vermek için sevdiği kadın Mario'yu öldürmesinin ardından William Wallace'ın isyan hareketi, yanındakiler ile birlikte artarak büyümüştür. Daha sonra İskoç soylularının da William Wallace'ın yanında yer alması ile ufak bir kıvılcım ile parlayan isyan ateşi, Britanya adasını kasıp kavurmaya başlamıştır.

12 Eylül 1297'de William Wallace'ın liderliğini yaptığı isyancı ordusu, Stirling Savaşı'nda kendilerinden sayıca Üstün olan İngiliz ordusunu ezici bir şekilde mağlup ederler. Bu savaşın ardından William Wallace, İskoçya'nın koruyucusu ilan edilir.

Bu yenilgi üzerine İngiltere Kralı II. Edward ipleri eline alır ve bir sene sonra ordunun başında Wallace'ın İskoç ordusuna karşı sefere çıkar. Falkirk Savaşı'nda bu kez İngilizler ezici bir üstünlük sağlayarak, İskoçları perişan eder. Savaş sonrasında William Wallace, yaralı olarak kaçmayı başarabilmiştir. Bu savaş sırasında İskoçya Kralı Robert Bruce, William Wallace'a ihanet etmiş ve hayatı boyunca bunun pişmanlığını yaşamıştır. Falkirk Savaşı'nın ardından İskoç soyluları tekrar Edward'ın ve İngiltere âkimiyetini kabul eder. Edward, İskoçya'yı tekrar hakimiyeti altına alsada William Wallace'tan vazgeçmemiş, daha sonra Wallece 5 Ağustos 1305'te yakalanarak Londra'da idam edilmiştir.

William Wallace idam edilse de bir kere isyan ateşi yakılmıştır. 1. Robert, İngilizlerin tekrar artan zulmü üzerine İskoçya Kralı ünvanı ile  William Wallace'ın idam edilmesinden 9 yıl sonra Bannockburn Savaşında İngilizler ile karşı karşıya gelmiştir.

Bannockburn Savaşı


İskoç ordusu Kral Robert the Bruce liderliğinde İngilizlerin önemli bir kalesi olan Stirling kalesi'ni kuşatmıştır. Bu Kale 1304 yılından itibaren İngilizlerin elinde bulunan stratejik bir noktaydı. 

Kral 2. Edward bu duruma oldukça sinirlenmiş ve 20000 kişilik ağır zırhlı İngiliz ordusu ile birlikte İskoç Kralı Robert'ın üzerine sefere çıkmıştır. (1314) İngiliz ordusu ağır silahlı, güçlü fakat hantal birliklerden oluşuyordu. İskoç ordusu ise teçhizat olarak daha zayıf kalsa da oldukça süratli ve daha inanmış bir orduydu. Kral 1. Robert Savaş öncesi orduya sadece askeri teçhizatı olan kişileri kabul etmiştir. Bu da İngilizlere karşı savaşa ne kadar önem verdiğini gösteren bir harekettir. Ancak İskoç ordusunun sayısı İngiltere ordusunun sayısının yarısından az miktardaydı. İskoç ordusu 6500 kişiden oluşmakta ve bunların çok azı okçu idi. Tarihler 23 haziran 1314 gösteriyordu.

Ancak Robert'ın inanmış Ordusu ve aklında ince savaş taktikleri bulunmaktaydı. İskoç ordusu, Robert komutanlığında İngiltere ordusunu Stirling kalesi yakınındaki Bannockburn'da karşıladılar. Robert oldukça dahiyane bir şekilde orduyu sağ tarafı ırmak kıvrımı, sol tarafı da sık bir orman olan bir tepede konuşlandırdı. Ayrıca bu tepenin altında bir bataklık bulunuyordu. Yani İngiliz ordusunun İskoç ordusuna ulaşması için İskoç ordusunun iki kanadı da orman ve ırmak ile çevrili doğal setler ile korunduğundan, İngilizlerin hem tepenin altındaki bataklığı geçmesi, bu bataklığı geçtikten sonra da yokuş yukarı saldırıya çıkması gerekiyordu. Ayrıca Kral Robert, İngilizler'in kendilerini ulaşmak için izleyebileceği çevredeki alternatif yolları da hendek ile kapatıp, onları bataklığın içerisinden geçerek kendilerini ulaşabilecek bölgeye gelmeye zorlar.

İngilizler biraz mecburiyetten biraz da Ordunun içerisindeki huzursuzluklar ve hantal yapıdaki Ordunun farklı bir bölgeye manevra kabiliyetinin en zor olması sebebiyle İskoç Kralı Robert Bruce'ın öngördüğü mevkiiye gelip saldırı için konuçlanırlar.

İngilizler savaş meydanına geldiğinde İskoç Kralı Robert Bruce'u küçük düşürmek için şövalye düellosu teklif ettiler. Robert da bozuntuya vermemiş ve ordunun moralini bozmamak için bu teklifi kabul etmiştir.
İngilizler kralın karşısına kendisinden fiziksel ve teçhizat olarak daha iyi durumda olan şövalye Hereford kontunun yeğeni Henry de Bohun'u çıkarırlar. Şövalye Henry hızla Kral Robert Bruce'a karşı atağa geçti. Bruce atın üstünde hiç kıpırdamıyordu. Şövalye mızrağını atın üzerinde yere paralel şekilde hızla Robert'ın üzerine geliyordu. Bruce elinde sadece balta tutuyordu. Hiç kıpırdamadan Duran İskoç Kralı'nın üzerine İngiliz şovalyesi öldürücü hamle yaptığı anda, Kral Robert ani bir manevrayla çekilerek şövalyenin hamlesini boşa düşürüp, balta ile başına sertçe vurdu ve İngiliz şövalyesi anında öldü. Kralın bu soğukkanlı zaferi İskoçya ordusunda büyük bir moral ve sevinçle karşılanırken, İngiltere cephesinde moral bozukluğuna sebep olmuştur.

24 Haziran 1314 sabahı İngiltere Kralı 2. Edward ordusuna İskoçlar'a saldırı emrini verdi. İskoç okçularının atışları altında İngiliz zırhlıları, İskoçların üzerine gelse de ilk etapta bataklık kısmına zorlukla geçebildiler. Geçtikleri anda eden aşağı inen İskoç ordusu hızlı bir hücum ile İngiliz askerlerini bozguna uğratmaya başlayınca, İngiliz ordusu hızlı bir çözülme yaşadı ve ordunun çoğu Savaş alanındaki Kuzey kısmında bulunan dere, Forth River'a doğru kaçarak geçmek istedi. Dereyi geçmek isteyen İngiliz askerleri, ağır zırhları sebebiyle çoğu boğulmuştur. Hatta rivayete göre boğulan İngiliz askeri o kadar çoktur ki bir müddet sonra deredeki boğulanların üzerinden basarak geçmek mümkün olmuştur.

Ordusunun İskoçlar tarafından yenildiğini gören Kral 2. Edward, muhafız Birliği ile birlikte savaş alanından kaçar. İngiliz ordusu da aynı şekilde geldikleri yönden geri kaçmaya başlasa da kilometrelerce İskoç toprağı içerisinde av olmuşlar ve çoğu İskoçya halkı tarafından dönüş yolunda öldürülmüştür.

Ezici bir İskoç üstünlüğü ile sonuçlanan Bannockburn savaşının ardından İskoçya bağımsızlığını ilan etse de İngilizler bunu kabul etmemiştir. Buna rağmen bir daha da eskisi gibi İskoçya üzerinde egemenliği sağlayamamışlardır.

İskoçya'nın Bannockburn Savaşına girmesinde ve İngiltere'ye karşı çıkmasında William Wallace'ın idam edilmesi ateşleyici etkisi oldukça yüksektir. Wallace'ın haksız yere öldürülmesinin ardından halkta büyük bir tepki oluşmuş ve İskoçya'nın İngiltere'ye karşı ayaklanmasında sembol bir referans dayanak noktası William Wallace olmuştur. 


İskoçya kralı I. Robert popüler kültürde bilgisayar oyunlarına konu olmuş, 2018'de hayatı Outlaw King isimli dizide konu edilirken, Robert Bruce rolünü Steve Trevor canlandırmıştır.


İskoçya Kralı Robert Bruce 7 Haziran 1329 günü babası Annandale Lordu Robert de Bruce gibi cüzzam hastalığından hayatını kaybetmiştir. Bugün İskoçya parasında resmi bulunmaktadır ve İskoçya halkı ve tarihi için oldukça önemli bir tarihi figürdür.