empress ki

İmparatoriçe Ki Kimdir Tarihte

Tarihte İmparatoriçe Ki adıyla bilinen ve 13. Yüzyılda Cengiz Han’ın Çin’de kurduğu Yuan Hanedanlığına cariye olarak gönderildikten sonra Togon Kağan'ın eşi olarak Çin’i 37 yıl demir yumrukla yönetmiş Ki-Sung Nyong demir leydi lakaplı Çin İmparatoriçesidir.

İmparatoriçe Ki yani asıl adı Ki-Sung Nyong (1315-1369) aslen Kore yarımadasında Goryeo’nun (Koryo) aristokrat ailelerinden birine mensuptu. Babası kayıp olup zor bir çocukluk geçirdikten sonra Yuan İmparatorluğuna Togon Kağan’a cariye olarak gönderilir. Goryeo yani Kore, Moğollar tarafından istila edildiğinden, her yıl belirli sayıda genç kızı sarayda hizmet etmesi için göndermek zorundaydı. İşte tarihe İmparatoriçe Ki (yada İmparatoriçe Gi) adıyla geçecek olan Ki-Sung Nyong, Koyro Krallığı tarafından Yuan hanedanlığına 1320 yılların sonlarında bu şekilde gelmişti. Cengiz Han Çin’i fethedip ülkenin başına Kubilay Han’ı bırakır. Daha sonra sırayla Yuan hanedanın başına Cengiz’in torunları sırayla geçmeye başlamıştır. 14. Yüzyıla gelindiğinden ise Cengiz Han’ın torununun torunlarından Togoy Han (Togay Kaan) 1333 yılında başa geçer.

Toğan Kağan, (Toghon Temür yada Togon Timur) Çin’deki Moğol İmparatorluğunun son Kağanı olarak bilinmektedir. Soyunun ismi Börçigin’dir. Toğan Timur (Toğan Kağan 1320-1370) Babası Ksala öldükten sonra sürgüne gönderilmiştir. Üvey kardeşi ilk olarak Yuan hanedanı imparatoru olsa da tahtı fiili olarak El Temur elinde tutuyordu. El Temür, tahta Toğan Kağan’ın kuzeni El Tegüs’ü geçirmek ister. Ancak Togoy Timur 1333 yılında El Temür’un ölümünün ardından tahta çıkar. Aynı yıl El Temür’un oğlu Tang Ki-se isyan çıkarsa da Toğan Kağan bu isyanı bastırıp ülke içinde temizlik yapmıştır. 1333 yılında Toğan Kağan hayatının aşkı, sonradan imparatoriçe olacak Ki-Sung Nyong ile tanışır. Ona duyduğu aşk öyle büyüktür ki Moğol hanedanların da ikinci eş alım standartlarına aykırı olsa da Kore asıllı güzel Ki-Sung Nyong’u karısı yapar. (1340)

Toğan Kağan 13 yaşında İmparator olmuş ve devlet işleri ile pek ilgilenmemiştir. Onun yerine devlet yönetimi Bayan isimli yöneticide olmuştur. Bayan, Moğollar’ın Çin kültürü içerisinde kaybolmasını istemediğinden baskıcı ve ırkçı bir politika izlemiş, bu yönetim şekli Yuan Hanedanı hükümdarlığının bozulmasına sebep olmuştur. Bayan’ın kötü yönetiminin üzerine 1339 yılında görevden alınıp uygulamalarından vazgeçilse de kapanmayan yaralar oluşmuştur.

Bu tarihten itibaren ülkede isyanlar ve huzursuzluk başlar. Ülkede tuz ticareti Hanedanın elindeydi. Bundan rahatsız olan yasa dışı tuz tüccarları, 1348 yılında Yuan İmparatorluğunun pek çok bölgesinde isyana başlar. Artan huzursuzluklarla birlikte 1351 yılında Kızıl Türban İsyanına (yada Kızıl Türkistan isyanı) dönüşmüştür. Yuan hanedanına karşı başlatılan bu isyan sonucunda Çin’de Yuan hanedanı dönemi bitmiş ve Ming Hanedanı yönetimi devraldıktan sonra Zhu Yuanzhang’ı kendilerine önder seçmişlerdir.

Kızıl Türban isyanı döneminde ve hanedanın içerinde yaşanan çekişmelerde İmparatoriçe Ki güçlenmeye başlamıştır. İlk başlarda Moğol Noyanları Kore asıllı Ki-Sung Nyong’u ve ondan doğacak varisi kabul etmek istemeseler de İmparatoriçe Gi, Togoy Kaan’ın varisi Biligtü Kaan’ı dünyaya getirir ve kabul ettirir.(1338)
1353 yılında Lady Ki, kocası Togay’a yerine bir varis seçmesi için baskı yapar ve Biligtü Kaan varis seçilir. Hatta Biligtü Kağan hanedan sarayı içerisinde, Budist rahipler ile hadım ağalarının güçlenmesinden korktuğu için babasına karşı bir darbe girişiminde bulunsa da başaramaz. Biligtü Kağan, Yuan hanedanının devrilmesinin ardından 1372 yılında Moğolistan’a giderek Moğol Kağan'ı olmuştur.

Nihayetinde Toğan Kağan 1365 yılında, hayatının aşkı Empress Ki’yi saltanat varisi yani kendisinden sonra tahta geçecek kişi olarak ilan eder. Böylelikle tarihe İmparatoriçe Ki olarak geçen Ki-Sung Nyong, Temür Kağan’ın 1333 yılında karısı olmasından, öldüğü 1370 yılına kadar ülkenin yönetiminde 37 yıl süreyle fiili olarak bulunmuştur. İmparatoriçe Ki taht varisi oğlunu dünyaya getirdikten sonra Yuan hanedanı sarayı içerisinde entrikalar, zehirlemeler ve ihtiras dolu bir mücadeleyle geçen hayatı olmuştur. Empress Ki' nin gerçek hikayesi aslında zorluklar karşısında yılmamış bir İmparatoriçe olarak görülmektedir. İmparatoriçe Ki popüler kültürde Empress Ki adıyla 2013 yılında Kore dizisi olarak hayatı anlatılmış olup Togay Timur, Huizong ismiyle dizide geçmektedir.
1368 yılında Zhu Yuanzhang’ın başkenti ele geçirmeye başlaması ile Togay Kağan, Orta Asya içlerine kaçmış ve Yuan hanedanı yıkılmıştır.