abd

Yaptığı I Have a Dream konuşması ile dünya tarihini değiştiren Martin Luther King Amerika’da eşitlik yanlısı bir insan hakları savunucusudur. Eylemleri ve konuşmalarıyla Amerika’daki ırk ayrımcılığını yerden yere vurmuş, toplumun düşünce yapısının değişimine etki ederek yaşanan siyahi ayrımcılığının değişmesini sağlamıştır. Önderliğini yaptığı Amerikan yurttaş hakları hareketi ülkede insan hakları alanında önemli kazanımlar sağlamıştır.

Martin Luther King Kimdir

1929 yılında Georgia (ABD) doğan Martin Luther King (Asıl adı Michael Luther King Jr. olup sonradan ön adını Martin olarak değiştirmiştir.) Dedesinin eski bir rahip olması sebebiyle kendisi de Baptist bir rahip olmuştur. King oldukça iyi bir konuşmacıydı. Yaptığı konuşmalar ile ileride kitleleri peşinden sürükleyeceği daha o yaşlarda belli olacaktı.
Kolejden oldukça iyi bir puan ve ortalama ile mezun olan King, Üniversiteye gittikten sonra siyahi gruplara dahil olmuş ve tanıştığı vatandaş hakları savunucusu Benjamin Mays’ın fikirlerinden oldukça etkilenmiştir. 3 yıl İlahiyat okuduktan sonra üniversiteden mezun olmuş ve evlenmiştir Martin Luther King. Daha sonra Montogomery’de Baptist kilisesinde rahiplik yapmaya başlar.

1950li yıllar Amerika Birleşik Devletlerinde ırk ayrımcılığının zirvede olduğu yıllardır. Siyahi Amerikalılara karşı ayrımcılık yapılmasını yasa ile belirlendiği Jim Crow yasaları yürürlükte bulunmaktaydı. 1955 yılı geldiğinde kendi gibi siyahi bir Amerikan vatandaşı olan Rosa Parks isimli bir kadının Alabama’da tutuklanma pahasına otobüste beyaz bir Amerikalı’ya yer vermesi ve yerinden kalkmaması, Martin Luther King’in insan hakları mücadelesine başlamasına sebep olacaktır. Rosa Parks’ın bu hareketi ve Jim Crow yasalarına muhalefetten tutuklanması Alabama’da otobüslerin boykot edilmesi ve grev hareketlerini izlemiş, bu bireysel eylem çığ gibi büyüyerek bir halk hareketine dönüşmüştür.
Martin Luther King’te bulunduğu yer Montogomery’de otobüs boykot hareketine başlamış ve ardından tutuklanmıştır. Otobüs hareketi Amerikan Yüksek Mahkemesinin otobüslerde ırk ayrımcılığına son veren kararını açıklamasına kadar sürmüştür.

Daha sonra Amerika’nın güney eyaletlerinde Jim Crow yasalarının kaldırılması için gösteriler ve konuşmalar düzenleyen Martin Luther King, pek çok kişi tarafından destek bulmaya başladı. Medyanın ilgisi King’in ve önderliğini yaptığı Yurttaş hakları hareketinin üzerindeydi.
1963 yılı geldiğinde ise Washington’da Martin Luther King kendisini tarihe geçirecek ünlü bir hayalim var konuşmasını yapacaktı.

Bir Hayalim Var

insan hakları

1963 yılında King başkent Washington’da Özgürlük için Washington’a yürüyüş isimli bir gösteri organize etmiş ve bu hareket Başkan Kennedy tarafından ilk etapta karşı çıkılsa da tüm baskılara rağmen yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı gösteri gerçekleşmiştir.

Martin Luther King binlerce kişi ve Lincoln anıtı önünde yaptığı “i have a dream” sözleri ile başlayan etkileyici konuşmasının ardından Abd’de çoğu şey eskisi gibi olmayacak şekilde değişmiştir. Herkesin eşit olduğunu savunan konuşması yüzyılın en etkili konuşmalarından biri olarak gösterilmektedir. “ Bir hayalim var bir gün 4 çocuğumun derilerinin rengi ile değil kişilikleri ile yargılanacağı bir ülkede yaşayacaklarını hayal ediyorum” Martin Luther King sözleri ünlü bir hayalim var konuşmasına aittir.

Martin Luther King hareketinin güneyde başarılı olması sebebiyle kuzeye de aynı hareketi götürmeye çalışmış fakat buradaki gösteriler çok kanlı şekilde bastırılınca şiddetin artmaması için güneye geri dönmüştür.

1967 yılında yaptığı bir konuşmada Vietnam Savaşını eleştirince kamuoyundan tepki almıştır. King’in haklı olduğu daha sonraki yıllarda savaşın şiddetlenmesi ile ortaya çıkacaktır.

Martin Luther King Suikasti

4 Nisan 1968 günü Martin Luther King Memphis şehrinde Lorraine isimli kaldığı otelin balkonunda kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı sonucu öldürülmüş, ölümünün ardından Amerikan Başkanı Johnson, 3 gün ulusal yas ilan etmiştir. Martin Luther King aynı Kennedy suikastı gibi bir dizi açıklanamayan soru ile üstü örtülmüş ve asıl katillerin kimliği bulunamamıştır. Cinayet ile ilgili sadece eski bir hırsız tutuklanmıştır.  Bugün bile King’in devletin eliyle öldürüldüğü düşünülmektedir.

Martin Luther King Neleri Başardı

Martin Luther King kendisine Gandhi’yi örnek almış ve 1961’den itibaren FBI tarafından telefonları dinlenmeye başladığı bilinmektedir. King’in hareketine komünist sızıntısı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 6 yıl süren bu dinlemeler sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmamış, bu dinleme kayıtları daha sonra Martin Luther King’in bu hareketin liderliğinden ayrılması için baskı unsuru olarak kullanılmıştır. Yurttaş hakları hareketi ismiyle başlattığı hareketi 1960lı yıllarda önemli bir gündem maddesi olmuştur. Martin Luther King’in “I have a dream” isimli meşhur konuşması Amerikan tarihinin en önemli konuşmalarından biri olarak gösterilmektedir. Martin Luther King’in öncülüğünde başlayan hareketler sonucunda ırk ayrımcılığı yasal olarak 1964 ve 1965 yıllarında çıkan kanunlar ile kaldırılmıştır. Martin Luther King ayrıca kapitalist sistemi eleştirmesiyle de medya tarafından sıklıkla eleştirilmiş ve yalnızlaştırılmaya çalışılmıştır.

Martin Luther King şiddet içermeyen ve provokasyondan uzak tutumu sebebiyle 1964 yılı Nobel Barış ödülünü kazanmıştır. King ayrıca Amerikalı beyazların siyahilere yüzyılı aşkın süredir yaptığı zulüm ve kölelik adı altında gördükleri manevi ve maddi sıkıntılar için 50 milyar dolar tutarında tazminatın her siyahi vatandaşa pay edilmesi gerektiğini savunsa da sonuç alamamıştır. Kendisi gibi siyahi hakları savunucusu Müslüman lider Malcolm X ile tanışmalarına rağmen Martin Luther King Malcolm X'in aksine şiddetten uzak direniş yönteminde ısrarcı olmuş, Malcolx X onun Washington eylemini Siyahi haklarını yeterince savunmadığı gerekçesi ile dahil olmayarak Washington’da saçmalık olarak nitelendirmiştir.