Altınorda
Altınorda Devleti hanı olan Berke Han (1209-1266) Cengiz Han'ın diğer Soyundan gelenlerin aksine, İslamiyet’i kabul etmiş ve Müslüman olan ilk Moğol lideridir. Bunun akabinde Moğol hanedanları içerisinde Berke Han’ın hüküm sürdüğü Altınorda devleti (ya da diğer adıyla Altın Ordu Devleti) Müslümanlığı seçen ilk hanedan olmuştur.

Babası Cuci, Cengiz Han’ın 4 oğlundan en büyüğü olup Berke Hanı küçüklüğünden itibaren çok iyi bir asker olarak yetiştirmiş, savaşlarda yanında yer almasını sağlamıştır. Ancak Cuci, Cengiz Han’dan önce ölünce, Cengiz Han Cuci’nin büyük oğlu Batu Han’a Avrupa topraklarını bırakmış ve Batu Han burada Altın Orda Devletini kurmuştur.

Berke Han, Batuhan’ın kardeşi ve komutanı olarak 1236-1242 yılları arasında Moğolların Doğu Avrupa seferlerinde yer almıştır. Batu Han 1255 yılında ölünce yerine oğlu Sartak geçer, ancak Sartak 1 yıl sonra savaşta ölünce (yada zehirlenme suretiyle) 1257 yılında Altın Ordu tahtına Berke Han çıkmıştır. Anadolu Selçukluları yani Türkler ile o dönem iyi ilişkilerde bulunmuştur. Bu yakınlaşma sonucu Alaeddin Keykubat’ın kızı (Melike Hatun) ile evlenmiş ve Anadolu Selçuklularının damadı olmuştur.

Saltanatının ilk icraatlarından biri, Galiçya bölgesinde isyan eden Kral Daniel'in üzerine sefer düzenlemek oldu. Ardından Berke Han 1259 yılında, Kuzey Rus Steplerine ordusuyla sefere çıkarak, Litvanya ve Polonya bölgesine ilerlemiştir. 1265 yılında ise Bulgaristan’a gitmiş, Bizans’ın Balkan ve Trakya topraklarını yağmalayarak onları vergiye bağlamıştır. 1265 yılında yaptığı bu seferin amacı, Bizans’ın elinde esir tuttuğu Anadolu Selçuklu Sultanı II. Keykavus’u kurtarmak olmuş ve amacına ulaşmıştır. Moğolların, Trakya’ya gelişinin ardından Bizans, Enez’de esir tuttuğu Keykavus’u serbest bırakmıştır. Nogay Han’ın bizzat komuta ettiği sefer sonunda Keykavus, özel ilgi görmüş ve ona Karadeniz kıyısında Kefe’de saray verilmiştir.

Doğu Avrupa’yı titreterek ilerlese de asıl geldiği bölgede olan Kafkasya’da İlhanlılar, yani akrabalık bağı olan devletle çatışmalar yaşamaya başlamıştı. İlhanlıların tahtında o dönem Bağdat’ı yok eden, Ortadoğu’da seferlere çıkıp Anadolu’yu vergiye bağlayan güçlü Moğol Hükümdarı Hülagü Han bulunmaktaydı.

Hülagü ve Berke Han akraba olsa da Berke Han 1258 yılında,Hülagü’nün Bağdat’ı alıp Abbasi halifesini öldürmesi sebebiyle araları açıktı. Berke Han iyi bir Müslümandı ve Hülagü’nün bu acımasızlığını hiç tasvip etmedi. Üstüne üstlük Büyük Han Mengü’nün Azerbaycan topraklarını kardeşi (Büyük Han Mengü’nün) Hülagü Han’a vermesi bardağı taşıran son damla oldu, bununla birlikte  İlhanlılar ile Altınorda Hanlığı arasında 1262 yılında ilk sıcak çatışmalar yaşanmaya başladı. Berke, Büyük Han Mengü’ye Hülagü’nün Müslümanlara yaptıklarından dolayı ona hesap soracağını bildiren bir mektup yollamıştır. Han Mengü’nün ölümünün ardından Baybars’a, İslam’ın ortak düşmanı Hülagü’ye karşı birlik yapmayı teklif eder.

3 Eylül 1260 yılında Hülagü Han’ın ordusu,Memlük Sultanı Baybars tarafından Ayn Calut savaşında (Filistin Bölgesinde) yenilgiye uğramış ve güçlü Moğol ilerleyişi durmuştu. Hülagü Han bunun üzerine güçlerini toplayıp intikam için Memlük üzerine yürümeye karar verdi. Ancak Altınorda Hanlığının İlhanlılara saldırması üzerine bu kararından vazgeçerek Ordusunu toplayıp İran’ın kuzeyine yöneldi.

1263 yılında,Kafkas dağlarının kuzeyinde bulunan Terek ırmağı kıyısında, Altınorda Hanlığı ile İlhanlılardan oluşan iki Moğol ordusu karşı karşıya gelir. Altınorda ordusunun komutanı Berke Han’ın yeğeni ve kendisi gibi Müslüman olan Nogay han bulunmaktadır. Altınorda güçlerinin 30 bin kişi, İlhanlıların ise 100 bin kişiden oluştuğu belirtilir. Altınorda’nın kuvvetli okçuları sayesinde avantaj kazanması sonucu Altınorda ordusu, İlhanlıları mağlup eder.

Yaşanan bu hezimet sonucunda Hülagü Han bir daha toparlanamaz ve üzüntüden 1265 yılında ölür. Berke Han, Hülagü’yü yenen adam olarak tarihe geçerken oda 1266 yılında ölmüştür. Aralarında yaşanan savaş, Moğol orduları arasında yapılan ilk savaş olarak tarihe geçmiş ve hızlı bölünmenin ilk ayağı olmuştur.
Savaşın ardından Altınorda Hanlığı içerisinde Müslümanlık giderek çoğalmış ve Kıpçak nüfusu artarak Türkleşmiştir. Berke Han, Kırım Tatarları tarafından tarihlerinin en ünlü komutanı olarak görülür. 1240’lı yıllarda Müslümanlığı kabul etmiştir. Müslüman olmasında Nasreddin Tusi’nin etkili olduğu bilinir. Berke Han’ın Filistin ve hemen ardından Kafkasya’da Hülagü’ye savaş açılması, Kıpçak Türkü olan Memlük sultanı Baybars ile Altınorda hanı Berke arasında ittifak yapıldığını gösterir. Çoğu tarihçiye göre Berke Han, Mekke, Medine ve Kudüs gibi kutsal toprakların, Hülagü tarafından ele geçirilmesine izin vermemek için Memlük ile işbirliği yapmış ve Hülagü’yü üzerine çekerek sonunu getirmiştir. Hülagü’yü yenerek bir nevi Bağdat’ın intikamını almıştır.

İlime çok önem veren Berke Han, Kuran-ı Kerim’in okutulması ve öğretilmesi için okullar kurdurmuştur. Altın Orda devleti onun döneminde altın çağını yaşamıştır. Ülkesine o dönem seyahat eden ünlü gezgin İbn-i Battuta kendisinden övgü ile bahsetmiştir. Günümüzde Tatar Türklerinin bulunduğu bölgenin köklerini korumasında etkisinin büyük olduğu çoğu tarihçi tarafından belirtilmektedir. Berke Han Türkler ile arası iyi olsa da Ertuğrul Gazi yada diğer Türkmen beyleri ile ittifak yaptığına dair net bir delil bulunmamaktadır.