palamas
1354 yılında, Orhan Gazi döneminde  Bizans'ın ünlü Selanik Başpiskoposu Grigorios Palamas' ın bindiği geminin, Türkler tarafından Gelibolu bölgesinde ele geçirilmesiyle Grigorios Palamas esir alınmıştır. Başpiskopos Grigorios Palamas fırtına yüzünden karaya demirlemek zorunda kalmış ve bu gecenin sabahında geminin Türkler tarafından basılmasıyla başpiskopos rehin alınmıştır.

Bu dönemde Müslümanların hakimiyeti altına giren topraklarda yaşayan Rumlar, Türklerin uyguladığı hoşgörü politikası sebebiyle Müslümanlığa geçmeye başlıyorlardı. Bu durum İstanbul'da bulunan patrik tarafından kaygı ile izleniyordu. Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllar Gönül alma yani istimalet isimli siyaseti uygulamıştır. Ayrıca tüm Osmanlı tarihi boyunca imparatorluk da pek çok Hristiyan halk yaşasa da Rum kilisesine her daim öncelik verilmiştir. 

Grigorios Palamas Bizans açısından önemli bir din adamıdır. Hesychasm hareketinin önderi olduğu gibi ölümünün ardından, Rum Ortodoks kilisesi onu azizlik mertebesine yükseltmiştir. 

Grigorios Palamas, Türklerin elinde esir muamelesi görmemesine ve iyi bir şekilde ağırlanıp hürmet görmesine rağmen, Türklere karşı oldukça kötü fikirlere sahip olmuş ve kibirli tavrı hiç geçmemiştir. Mektuplarında Müslüman Türkler hakkında iftiralarda ve hakaretlerde bulunduğu görülmektedir. Buna karşın Başpiskopos Palamas, kendisi gibi Rum Heteriarak Mavrozoumis'in kaldığı gibi uzun süre Bursa'da misafir olmuş, daha sonra Orhan Gazi'nin oğlu İsmail ile görüşmüş, Orhan Gazi tarafından ağırlanmış, İznik'te bir süre kalmış ve fidyesi ödendikten sonra sağ Salim teslim edilmiştir. Osmanlı'nın elinde kaldığı süre içerisinde Rum halkı ile ibadet yapmasın da hiçbir engel koyulmamıştır. Dahası Sultan Orhan Gazi onu Bizans elçileri için kullandığı eve yerleştirmiş, Grigorios Palamas burada düzenli olarak Bizans elçileri ile her gün buluşmuştur. Bunlara rağmen Grigorios Palamas mektuplarında Türklerden barbar ve kafir olarak bahsetmiştir.

Sultan Orhan Gazi dönemine ait pek fazla kaynak bulunmamasına rağmen o dönem Palamas'ın Selanik halkına yazdığı mektuplar sayesinde, Osmanlı'nın içerisinde geçirdiği vakitteki yaşadıklarından detaylı bir şekilde bilgi edinilebilmiştir.

Başpiskopos Grigorios Palamas şehzade İsmail ile yaptığı görüşmede, şehzade İsmail Rumların Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i sevip sevmediğini sormuş, başpiskopos hayır yanıtı vermiştir. Bu ters cevaba rağmen Şehzade'nin düşmanca bir tavır takılmadığını başpiskopos belirtmiştir.

Bu konuşma başpiskoposun Müslümanların elinde bulunduğu süre içerisinde 2 din arasında yaptığı ilk tartışmalardan biri olmuştur.

Orhan Gazi, başpiskoposun nasıl biri olduğunu sorduğunda çevresindeki Rumların onun önemli bir Hristiyan keşiş olduğunu aktarmış, bunun üzerine Orhangazi benim de onunla tartışmada bulunabilecek akıllı alim adamlarım var demiştir. Ardından Bursa kadısı hoca efendi lakabıyla bilinen Mahmut'u çağırdığı düşünülmektedir. Bu isim Bizans kaynaklarında "hiones" olarak geçer.

Grigorios Palamas, gelen Müslüman alimleri oldukça küçümsemiştir. Aralarında geçen konuşmalar kayda alınmıştır. Palamas ilk etapta Hristiyanlığı ve teslisi anlatmış, Müslüman ulama "bir insan olan Hazreti İsa'ya nasıl Allah diyebiliyorsunuz" şeklinde soru yönetmiştir. Bunu Palamas kendi sözleriyle açıklamaya devam ederken, bazı Türkler huzursuzluk göstermeye başlayınca tartışma kesilmeye çalışılmıştır.

Grigorios Palamas, kesinlikle uzlaşmaz beyanlar konusunda diretiyordu. Sünnet konusunda ulema ve başpiskopos arasında tartışma çıkmıştır. Müslüman ulama sünnetin Allah'ın emri olduğunu ve Hazreti İsa'nın sünnetli olduğunu söylemiş, "Siz neden sünneti tanımıyorsunuz" diye sormuştur. Bunun üzerine Palamas, siz Türkler bizim bayramlarımızı niye kutlamıyorsunuz demiştir. Müslüman ulema ardından Hristiyanların resimleri ve Aziz heykellerine put gibi taptığını söylemiştir.

Grigorios Palamas tüm bu sorular karşısında yaptığı açıklamalar sadece huzursuzluğunun artmasına sebep olmuş, Grigorios Palamas yaptığı açıklamalar ile biraz fazla ileri gittiğini anlamıştır. Tartışmaların sonunda ulemadan bazı isimler izin isteyerek ve başpiskoposu selamlayarak ayrılsa da içlerinden kendini bilmez biri tartışmaların etkisinde kalarak başpiskoposun yüzüne yumruk atmış, araya girenler saldırganı yakalanmıştır. Hemen sonra bu saldırgan Orhangazi'nin huzuruna çıkartılarak ceza verilmiştir. Yapılan bu toplantının yazılı kaydını, Rum doktor Taronites yapmış ve belgeye 1355 Temmuz tarihi koyulmuştur.

Toplantının ardından Grigorios Palamas, İznik'e gelmiş ve burada Hristiyan mahallesinde bulunan manastırda ikamet etmiştir. Her hareketiyle serbest olan Grigorios Palamas, fidye ödendikten sonra serbest kalmıştır. Palamas notlarında Müslüman bir cenaze törenini detaylı bir şekilde aktarmış, Cenaze töreninin ardından Müslüman imam ile yaptığı tartışmaya da yer verilmiştir.

İmam "Biz Müslümanlar Hazreti İsa dahil tüm peygamberin varlığına ve gökten inen dört kitabı tanıyoruz. Siz neden bizim Peygamberimizi tanımıyorsunuz ve kitabına iman etmiyorsunuz" diye sormuştur.
Bunun üzerine Palamas "Hz. Muhammed'in Peygamberliğini gösteren işaret ve mucize" olmadığını öne süren bir cevap vermiştir. İmam bunun üzerine "Hz. Muhammed'in geleceği İncil'de bildirilmiş fakat siz bunu İncil'den çıkardınız" demiştir.

Cevap olarak Grigorios Palamas, Müslümanların yaptığı seferleri sıralamaya başlamış ve kibirli sözleri üzerine orada bulunan Hristiyanların fazla gittiğini söylemesi ve konuşmalarını bitirmesini söylemeleri üzerine tartışmayı tatlıya bağlayarak bitirdiğini aktarmıştır.
Yaradandan kaynak: Osmanlı tarihinde efsaneler ve gerçekler Halil İnalcık