Bizans

Roger de Flor 13. Yüzyılda Osmanlı’nın kuruluş döneminde yaşamış olan ve Akdeniz sahillerinde paralı asker ordusunun komutanlığını yapmış, aynı zamanda Avrupa Tapınak Şövalyeleri’ne mensup bir Condottieri’dir. Osman Bey’in yapmış olduğu Osmanlı akınlarına karşı koyamayan Bizans Kralı IX. Mihail Paleologos tarafından Anadolu’ya para karşılığı çağırılmış ve Ege’de çatışmalarda bulunmuştur. Hayatında 1 yıl Malta kontluğu görevi bulunur.

Condottieri Orta Çağda özellikle İtalya’da şehir devletlerinin kullandığı paralı askerlerin liderleri için kullanılan terimdir. Bu savaş komutanları emirleri altındaki birlikler ile Şehir devletleri için sözleşme yapar ve bu sözleşme süresince onların çıkarları doğrultusunda savaşırlardı. İşte Roger De Flor’da bu paralı komutanlardan biriydi. Ancak onu önemli ve ünlü yapan, hiç yenilmeyen bir orduya sahip olmasıydı. Katalan bölüğü ismi verilen Aragon ve Katalan asıllı askerlerden oluşan ordusu (orijinal adı Gran Compania Catalana) yaklaşık 2.500 kişiden oluşuyordu (Bazı kaynaklarda 1500 şövalye 4.000 piyade) ve ağır zırhları onları çarpışmalarda avantajlı kılıyordu. Roger De Flor Tapınak Şövalyeleri ile çıkar çatışması yaşayıp üyelikten atılınca bir müddet Sicilya ve Akdeniz kıyılarında korsancılık yapar.

Bizans İmparatorluğu ise Koyunhisar savaşı ile Osmanlı’ya karşı ağır bir yenilgi almıştır. Osman beyin komutasındaki ordu, Yalova kıyılarında 1302’de yaşanan Koyunhisar savaşında Bizans ordusunu yenince Bizans İmparatorluğu Türkleri bölgeden atmak için riskli bir politikaya güvenir. Bizans Kralı II. Andronikos (oğlu IX. Mihail Paleologos ile tahtı ortak yönetmiştir) hiç yenilmeyen Roger De Flor ve Katalan bölüğünü ülkeye Başkente davet eder. 1 Eylül 1302’de Konstantinopolis’e 31 kadırga ile gelen yaklaşık 2500 kişilik paralı ordu, kurtarıcı olarak görülmüştür. Bizans Kralı II. Andronikos bölüğü daha çok kendine bağlamak için Roger De Flor ile kendi kızını evlendirir. Fakat bu duruma Cenevizliler sinirlenir. Nitekim Cenevizliler ve Katalanlar savaş halindedir. Bu düğün ve Katalan bölüğünün varlığını protesto etmek için Cenevizliler Konstantinopolis’te Ceneviz bayrağı açarak protesto düzenler. Sonucu ağır olur. Roger de Flor bunu hakaret kabul ederek yaklaşık 3000 Cenevizli öldürülür(Ceneviz katliamı)

Anadolu’ya geçen Roger de Flor ve Katalan askerleri Çanakkale bölgesinde Karasioğlu beyliği ile yaptığı çarpışmada Türkmenleri yener. Türkmenlerin okları, ağır zırhlı Süvarilere işlemiyordu ve bu yüzden avantaj sağlamışlardır. Katalan birliğinin ağır zırhları bölge halkları arasında efsaneleşmeye başlamıştır. Ardından Alaşaehir (Philedelphia) varan Roger De Flor, Karamanoğlu beyliği elindeki şehri kuşatıp yenilgiye uğratır ve ganimet toplayarak güneye Gülek boğazına doğru ilerler. Buradan geri Alaşehir’e dönen Roger De Flor’e Avrupa’dan asker desteği gelir. Tam bu dönemde Roger de Flor’un kendine güveni artmış ve hatta Anadolu’da kendi devletini kuracağı söylentileri ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine yemek bahanesi ile onu çağıran Bizans Kralı IX. Mihail Paleologos’un daveti ile kara yoluyla Edirne’ye gelir ve Katalan bölüğünün Anadolu serüveni sona erer. Bizans tarihi kaynaklarına göre Roger De Flor ve ordusu Anadolu’da (Batı) Türkmen beylikleri ile girdiği 3 büyük savaşı kazanmış ve irili ufaklı çarpışmalarda yenilmemiştir. Roger De Flor (1267-1305) ve Katalan bölüğü aslında büyük umutlar ve Türkleri bölgeden atacaklarına dair inanç ile Konstantinopolis’e çağrılmış, bunun yerine ufak başarılar kazanıp (kazanımları uzun süreli olmamıştır) daha çok talan ve yağmada bulunmuşlardır. Hatta Bizans başkenti Konstantinopolis ve çevresinde de yağma ve talanda bulunmuşlardır. Bizans şehirlerine karşı terör estirmeye başlarlar. Tüm bunlar üzerine Roger De Flor Bizans kralı tarafında komplo düzenlenerek, onuruna verilen yemekte zehirlenir. 30 Nisan 1305’te Edirne’de öldürülmüştür. Komutanları öldürülen Katalan bölüğü ise geri döneceği düşünülürken Venganza Catalana yani Katalan İntikamına hazırlanırlar. Makedonya, Teselya ve Rumeli’de yaptıkları saldırılarda Bizans’a büyük zarar verirler. Bizans ise paralı Alan askerleri ile Katalan Bölüğünün durdurmak istesede Alan askerleri saf değiştirince Bizans ağır bir yenilgi alır. Bu savaşta Ortak kral IX. Mihail Paleologos yaralanıp kaçar. Katalan Bölüğü ise Bizans topraklarında yağma yapıp terör estirip pek çok kutsal yere zarar verdikten sonra tekrar Avrupa’ya dönmüştür.

Roger de Flor Osmanlı akınları neticesinde Anadolu’ya çağırılsa da diğer Türk beylikleri ile savaşmıştır. Osmanlı askerleri ile direk savaşa girmemiş, Osman Bey karşısına çıkmamıştır. Katalan Bölüğünün yenilgi görmemesi ve ağır silahlarının ünü sebebiyle Osmanlı’nın Güney Marmara’da ki ilerleyişi dolaylı olarak Katalan Bölüğü Anadolu’dan ayrılana kadar durmuştur. 1308’de Osman Bey İzmit ve İznik bölgesinde kaldığı yerden fetihlere devam etmiştir.

Yararlanılan Kaynaklar:
- J. Julius: Byzantium
- Wikipedia
-P. Kinross: Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş ve çöküşü