tarihte

Ailesini kalleşçe öldürenlerden sırayla intikamını alan kurtların bebeklikten alıp büyüttüğü ve yenilmez Hun Türkü Altar’ın oğlu Tarkan, çizgi romanları ve Kartal Tibet’in başrolünde oynadığı filmleriyle çoğumuzun bildiği kahramandır. Avrupa Hun imparatoru Atilla’nın talimatları ile Çin’den İskandinavya topraklarına, Roma’dan Bizans’a kadar ayak basmadığı coğrafya kalmayan ve yiğitliği ile düşmanlarını dize getiren Tarkan, gerçekten tarihte yaşamış bir kahraman mı?

Tarkan Filmi

altar
Tarkan Kendini Büyüten Kurt Ailesiyle
Daha çok filmleri ile tanıdığımız Hun Türklerinin Yenilmez büyük savaşçısı Tarkan, nerdeyse her silahı iyi derecede kullanabilen, en zor koşullarda bile pes etmeyen, hedefinden hiçbir zaman ayrılmayan ve manipülasyona gelmeyen cesur bir Hun Türküdür. Onun ailesinden biri olan “kurt” hiç yanından ayrılmaz. İlk filminde ailesini haince öldüren Alan kralı Kostok ve beraberindekileri öldürüp intikamını aldıktan sonra diğer filmlerde “Tanrının Kırbacı” lakaplı Hun İmparatoru Atilla’nın fedaisi olarak karşımıza çıkmıştır. İyilerin yanında yer alan, kötüleri ise kılıcı ile doğrayan Tarkan, filmlerde ve çizgi romanlarda pek çok masumun hayatını kurtarır.

sezgin burak
Tarkan Çizgi Roman Karakteri Olarak
Sezgin Burak Tarafından Oluşturulmuştur
Tarkan karakteri 1967 yılında Türk çizgi romancı ve karikatürist Sezgin Burak (1935-1978) tarafından oluşturulmuştur. Zaten Tarkan ile ilgili telif hakları kendisinde bulunmaktaydı. İlk etapta çizgi roman şeklinde yayınlanan Tarkan, daha sonra filmi çekilerek büyük sükse yapmış ve oldukça tanınmasını sağlamıştır. Sinematik olarak bakılırsak Tarkan oldukça özgün bir karakterdir. Günümüze göre gülünç sahneler içerse de (kurgu ve efekt açısından) döneminin ilerisinde ve bugün bile keyifle izlenebilecek bir film serisidir. Tarkan filmlerinde bugün dahi bulunmayan kültürel ve tarihsel derinlik bulunmaktadır. Avrupa’nın mitolojik ögelerinin yer aldığı Tarkan serisi, bu yönü ile diğer tarihsel Yeşilçam filmlerinden bir adım öne çıkmaktadır.

Tarkan seri 5 adet kült bir film serisi olup Türk sineması açısından döneminin ilerisinde olduğu ortadadır. Tarkan’ın düşmanları genelde Avrupa kökenlidir. Filmlerde Avrupa tarihinden izler sıklıkla görülür. Roma’da köle dövüşleri, Viking barbarlıkları ve Bizans’ın oyunları ilk filmden sonra görülmeye başlamaktadır. İlk Tarkan filmi 1696 yılında aynı isimle çıkmış ardından Tarkan Gümüş Eğer (1970), Tarkan Viking kanı (1971) Tarkan Altın Madalyon (1972) ve Tarkan Güçlü kahraman (1973) filmleri takip etmiştir. Tüm seriler büyük bir ilgi görmüştür ve görmeye devam etmektedir. İlk 3 filmde senaryoda çizgi romana sadık kalınırken son iki filmde çizgi romandan farklı gidilmiştir. Filmlerde Tarkan’ın başlıca düşmanları: Başta ailesini öldüren Hain Kostok, Abisini büyüleyen büyücü Goşa, Vandal kralı Genseriko, Çinli kötü WangYu, Roma’da kötü gladyatör köle Combo, Viking Toro (Kurdun babasını öldürmüştür) ve Ahtapot’tur. Bugün komik gelse de efsane bir özgün karakter olan Vikinglerin canavarı olan ahtapot, o dönem için efsane olmuştur. Replikleri ile sinema efsanesi olan Tarkan serisinin bazı sahneleri çıplaklık içerdiği için kırpılmıştır.

Tarkan
Büyücü Goşa 

Tarihte Tarkan

Sezgin Burak İtalya’da bulunduğu dönemde (Milano 1966) Tarkan karakterinin ilhamını tamamlamış ve İtalya’da tarihi mekanlarda ve kütüphanelerde yaptığı incelemelerde Hun Türklerinin İtalya’da tarihsel olarak vurduğu damga ve izleri gözlemlemiştir. Avrupa Hun İmparatoru Atilla ordusu ile birlikte Roma’yı kuşatmış ve Papa’nın Atilla’nın ayağına gelip diz çökmesi ile kuşatma kaldırılarak Roma ve kilise yıkılmaktan kurtulmuştur(Ayrıntılı bilgi için bknz. Atilla ve Papa) Hun Türklerinin Avrupa için inkar edilemez bir güç olduğundan yola çıkarak karakterini oluşturmuş ve Tarkan karakteri aynı türeyiş (Bozkurt) destanındaki Türk çocuğu gibi kurtlar tarafından büyütüldüğü şeklinde oluşturarak tamamlamıştır. (Ayrıntı bilgi için bknz. Türklerin Sembolü Bozkurt)

Büyük ihtimalle Tarkan filmi ve karakterinin meşhur olması sebebiyle olacak ünlü Fransız Türkolog ve tarihçi Jean Paul Roux Tarkan’ın gerçekten yaşamış bir Türk fedaisi olduğunu söylemiştir. Jean Paul Roux’a göre MS.500’lü yılların sonuna doğru dünya da 3 büyük güç (Çin, Sanani yani İran ve Bizans) bulunmaktaydı. Türklerde dördüncü büyük güç olarak tarih sayfalarında yer almaya başlıyorlardı. Bu dönemde Göktürk devleti kağanı İstemi Kaan, Sasani devleti ile sorun yaşıyor, bunun akabinde sanılanın aksine Bizans ile iyi ilişkiler içerisindeydi. Sasani tehlikesine karşı müttefiklik amacı ile Bizans ile iletişime geçmiş ve Tarkan işte bu iletişimin kaynağı olmuştur. Tarihte Tarkan‘ın İstemi Kaan ile Bizans arasında elçilik yaptığı Jean Paul Roux tarafından öne sürülmüş ve gerçekten yaşadığı ile ilgili kaynak olmuştur.

Tarihte Tarkan yaşamış olsa dahi Sezgin Burak tarafından oluşturulan Tarkan yani ailesi öldürülen ve Atilla’nın fedaisi olan bir Tarkan ile aynı değildir. Zaten Sezgin Burak İtalya’da Türk izlerinden yola çıkarak güçlü bir Türk savaşçısı, Hun Türkü olduğunu her fırsatta vurgulayan karakteri oluşturmuş, ona “Tatar kanı” kelimelerinden yola çıkarak Tarkan ismini verdiğini belirtmiştir. Ayrıca tarihsel kaynaklara bakıldığında da Roux’un yaşamış olduğunu söylediği Tarkan ile Atilla aynı dönemde yaşamamış olup (Atilla 195 ve 453 yılları arasında yaşamıştır ve Roux’un öne sürdüğü Göktürk elçisi Tarkan 500 yılının son döneminde yaşamıştır) Atilla’nın bilinen Tarkan isminde bir fedaisi yoktur. Zaten Atilla dönemi ile ilgili kaynakların çoğu Avrupa eserlerine dayanmaktadır. Tüm bunlardan Altar’ın oğlu Tarkan’ın tarihsel olarak yaşamadığı, kurgulanmış bir karakter olduğu ve bazı gerçek tarihsel karakterler ve Avrupa mitolojileri ile birleştirildiği sonucu çıksa da Türk savaşçılarının tarih boyu yaptığı kahramanlıklar ve cesaretleri reddedilemez bir gerçek olduğu ortadadır.

Tarkan
Tarkan'ın Düşmanlarında Genseriko
Gerçekten Yaşamış bir
Vandal Kralıdır
Tarkan, kurgusal bir karakter olsa da tarihin işlenişi açısından gerçek tarihi özellikler, mitolojiler ve karakterler barındırır. Filmde Tarkan’ın fedaisi olduğu Hun hükümdarı Atilla gerçekten yaşamış ve Roma’ya diz çöktürmüştür. Mars’ın kılıcını Tarkan’dan önce bulmaya çalışan Genseriko’da gerçekten 389-477 yılları arasında yaşamış olan Vandal ve Alan kralıdır. Döneminde Batı Roma İmparatorluğuna bela olmuştur. Ayrıca Mars’ın kılıcı da Macar savaş tanrısı Hadur’dan gelmekte ve Atilla’nın taşıdığına inanılan bir kılıç efsanesidir.
Dahası Tarkan’ın düşmanlarından Valentinianus (III. Valentinianus 419-455) gerçekten yaşamış olan 425-455 yılları arasındaki Batı Roma İmparatorudur. Filmde Tarkan’dan etkilenen Eudoxia’da gerçekten 422-462 yılları arasında yaşamış ve Valentinianus’un karısıdır.

Tarkan Ne Demek

Tarkan kelimesi tarihsel olarak bakıldığında Altayca Tar kökünden türemiş ve germek, yaymak anlamına gelmiştir. Eşanlamlısı saldırmaktır. Etimolojik olarak Tarkan sözcüğü ve Türk sözcüğünün bağlantılı olduğu ileri sürülür. Tarkan sözcüğü isimdir ayrıca eski Türklerde önemli bir rütbedir. Eşanlamlı olarak demir ustası anlamına da gelir. Tarkan Türk devletleri için general anlamı taşır. Öyle önemli bir rütbedir ki vergiden muaf tutulur Tarkanlar. Eski Türkler ve Moğol halklarında yüksek dereceli subay olan Tarkan, ayrıca halk arasında saygı duyulan kişilerdir.Tarhan, Dargan, Darkan ve Targan olarakta geçmektedir.

Yararlanılan kaynaklar
-Orta Asya: Tarih ve Uygarlık Jean Paul Roux
-Vikipedia
-tarkan.com.tr/tarihçe (Tarkan çizgi roman resmi sayfası)