efsane

Günümüzde çoğu insan, yaşlanmayı engellemenin yanında ölümsüz uzun bir hayat sürmek ister. Bunun için diyetler tedaviler ve kozmetik ürünler gibi pek çok formül denemektedirler. Tarih boyunca da buna benzer istekler olmuş ve gençlik çeşmesinden akan suyla yıkandığında veya içildiğinde, vücudu gençleştiren yada kişiye uzun ömür sağladığına inanılan,sihirli suyun var olduğuna dair efsane, çeşitli kültürlerde farklı isimlerle yer almaktadır.

Ab-ı Hayat

Abı- hayat, Farsça hayat suyu anlamına gelir ve içen kişinin ölümsüz olacağına inanılmaktadır. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de Kehf suresinde, Buhari’ye göre Abı Hayat suyuna atıf yapılmakta olup, Hazreti Musa ile Hızır Aleyhimesselam’ın anlatıldığı (Kehf suresi 60-82) bölümde geçer. Buna göre Hazreti Musa ile Hazreti Yuşa iki denizin birleştiği yer olan Mecma’ül Bahreyn’e yolculuk etmektedir. Mecma’ül Bahreyn’in Ab-ı Hayat suyu olduğu Buhari tarafından öne sürülür ve burasının İstanbul’da olduğuna inanılmaktadır. (İki denizin birleştiği yer)
Halk arasında Hızır Aleyhimesselam’ın Ab-ı Hayat suyundan içip ölümsüz olduğuna inanılsa da Peygamber Efendimizin (S.A.V.) “Şu anda yeryüzünde bulunanlardan hiçbiri yüz sene sonra hayatta kalamaz” diye buyurduğundan, Hızır Aleyhimesselam hakkında söylenen ölümsüzlük rivayetleri son bulmuştur.  Ab-ı Hayat tasavvufi manada  yer almıştır.

Sümer halkının meşhur Gılgamış destanı, Ab-ı hayat üzerine olup M.Ö 2700 yılında Utnapişim’i aramak için yola düşen Kral Gılgamış’ın yaşadıkları anlatılır. Ayrıca Evliya Çelebi seyahatnamesinde, Abı hayat suyunun Anadolu’da olduğunu öne sürmektedir.

Gençlik Çeşmesi

Batı kültürü efsanelerinde ise ölümsüzlük yada yaşlanmayı gideren su olarak geçmektedir. Gençlik çeşmesi efsanesi, yeni keşfedilen Amerika kıtasında bulunduğuna inanılan bir su kaynağının, gençlik verdiğine dayanır. Bugünkü ABD topraklarına ilk ayak basan, Florida valisi İspanyol kaşif ve asker Juan Ponce de Leon, Gençlik çeşmesi adı verilen efsanevi su kaynağını bulmak için sefer düzenlemiştir.

Juan Ponce de Leon ilk olarak Porto Rico’ya geldiğinde yerli Kızılderililerden, yaşlı erkekleri gençleştiren bir çeşmenin olduğu rivayetini duyar. Efsaneye göre bu çeşme Bimini adasındadır. Juan Ponce de Leon (1424-1521) Kraldan gençlik çeşmesini bulmak için izin ister ve kendisine verilen izin ile 1513 yılında 3 gemi ile yola çıkar ve 2 Nisan 1513 günü Florida kıyılarına ulaşır. Buraları keşfeden İspanyol, gençlik çeşmesini bulamaz ve Havana’ya geri döner. Bazı tarihçilere göre  Gençlik çeşmesi ( Fuente de la eterna juventud) sadece yeni toprakları fethedip zenginleşmek için Juan Ponce’nin uydurduğu bir bahaneydi.

Avrupa efsanelerindeki ölümsüzlük suyu, Almanya’da “Jungbrunnen” Fransa’da “La Fontaine de joven” ismi ile geçer ve kaynakları, doğu ülkelerinden özellikle Hindistan ve yeni kıta Amerika üzerinedir. Bazı araştırmacılar Juan Ponce de Leon’un inandığı gençlik pınarı efsanesinin, aslında Florida değil Ekvator’da Vilcabamba vadisinde olduğunu öne sürmektedir. Hatta günümüzde bu suyun uzun hayat getirdiği ve hastalıkları iyileştirdiğine inanıldığından, bölge yoğun göç almakta ve yerleşim alanları çoğalmaktadır.
Ayrıca Hindistan’da ateş tanrısı Agni’ye yapılan ayinlerde tüketilen Soma nın, içildiğinde ölümsüzlük veren su olduğuna inanılır.