kilij
2019 yılı Nisan ayı itibariyle, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu olacak şekilde tüm bakanlıkların armalarında uygulanacak görsel sistem tasarım çalışmaları başlatılmıştır. Bununla birlikte Türkiye Milli Savunma Bakanlığı arması üzerinde yapılan görsel tasarımıyla hazırlanan yeni çalışma, 29.04.2019 tarihinde yayınlanarak yeni armanın tasarımında yer alan görsellerin detayları hakkında bilgi verilerek tanıtım yapıldı. Milli Savunma bakanlığının yapmış olduğu yeni görsel arma tasarımında, kılıç ögesi ön plana çıkarken, armada yer alan kılıcın şekli ve taşıdığı anlam merak konusu oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan tanıtımda, armanın tasarımında yer alan meşe yaprağının kurumun sürekliliği, kararlılığı ve gücünün sembolü olduğuna değinilirken,tarihte bilinen en eski Türk kılıcı olan kilij’ in yeni arma tasarımında kullanılmasıyla köklü geçmiş ve gücün simgelendiği belirtilmiştir.

Kilij Nedir

KİLİJ

Kilij, aslında kılıç kelimesinin yabancı kaynaklara okunuş açısından geçmiş ismidir. Yalmanlı kılıç adıyla da bilinmektedir. Ayrıca yabancı kaynaklarda Turkish sword yada Turco mongol sabre olarak geçmektedir. Bir benzeri yatağan kılıcıdır. Yalmanlı kılıç, eski Türklerde ve daha sonra Osmanlı’da at sırtında 3 kıtada fetihler gerçekleştiren atalarımızın, savaş ortamında kullandıkları çok etkili bir kılıçtır. Yalmanlı kılıcını diğer kılıç modellerinden ayıran en önemli husus, uç kısmından başlayıp orta kısma doğru ilerleyerek yer alan eğimidir. Bu eğimden sonraki uca kadar iki tarafı da keskindir. Kılıcın uç kısmında bulunan ve iki tarafı keskin bölgeye yalman adı verilir ve buda kılıcın ismi olmuştur. Bu eğim kullanışını zor gibi gösterse de aslında özellikle at sırtında oldukça kolay bir kullanım sağlamakta olup verdiği şiddet daha yüksektir. Yalmanlı kılıç yada kilij doğru açı ile vurulduğunda zırhları parçaladığı bilgisi yer alırken, bazı kaynaklarda ise meşhur Japon Samuray kılıcı katana ile karşılaştırıldığında, etkisinin ondan daha çok olduğu yer almaktadır.
Kilij yani yalmanlı kılıç, Orta Asya köküne sahip olup yapısı gereği kesme gücü ve darbe şiddeti oldukça yüksektir. Hatta bazı kaynaklarda tek hamlede düşman askerini ikiye böldüğü bilgisi dahi yer alır. Kılıcın tasarımında yer alan eğrilik nedeniyle, kılıcın ağırlık merkezinin değişik olmasından kaynaklı olarak kullanımını zorlaştırsa da verdiği hasara bakıldığında, tersine daha da güçlü yapmaktadır. Tasarımda kullanılan bu eğrilik kendisinden sonra gelen kılıçlara da ilham kaynağı olmuş ve Türk eğrisi olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Yalmanlı kılıcının delme etkisi incelendiğinde, ucunda yer alan iki tarafı keskin bölge sayesinde daha güçlüdür.

Bazı Osmanlı padişahları da yalmanlı kılıç kullanmışlardır.Özellikle Yavuz Sultan Selim’in kılıcının yalmanlı kılıç ile benzer bir formda olup Kanuni Sultan Süleyman’ın kılıçlarından birininde yalmanlı kılıç olduğu bilinir.Yalmanlı kılıç, aslında Fatih Sultan Mehmet ile özdeşleştirilmiştir. İstanbul’un fethi sırasında bu kılıcı kullanması ve Sultan Alparslan’ın yalmanlı kılıç sahibi olması, Milli Savunma Bakanlığının yeni armasının tasarımında kullanılan kilij sembolünün tarihi zenginliğimizde ki manasınıda oldukça derinleştirmektedir.

Yatağan Kılıcı Nedir

bıçak
Yatağan Kılıcı

Yalmanlı kılıç 
yada kilij bilinen en eski Türk kılıcı olması sebebiyle, ilerleyen dönemlerde ve özellikle Osmanlı’da benzeri olan Yatağan kılıcı geliştirilmiştir. 16. Yüzyıldan sonra etkin olarak kullanılan yatağan kılıcı yapı ve şekil itibariyle Kilij’a benzemektedir. Batıda özellikle daha çok karşılaşıldığı için Türk kılıcı ismi ile geçmektedir. Yatağan kılıcı Kulaklı ismi ile de bilinmektedir. Ayrıca yatağan kılıcının üzerinde genellikle kılıç sahibinin isminden tutun, yapılış tarihine ve özlü sözlere ayetlere kadar pek çok yazı yer almaktadır. Bu da ayrı bir işçilik ve ustalık sergilemektedir.

Karabela

Karabela Kılıcı
Ayrıca,yalmanlı kılıç yada yatağan kılıcından daha çok meşhur olan ve özellikle batılı kaynaklarda korku ile bahsedilen bir diğer kılıç “Karabela” dır. Osmanlı döneminde geliştirilen karabela kılıcı yeniçeriler tarafından kullanılmıştır. Sapında kartal başı yer alan kılıcın kullanımı oldukça rahat olup hafiftir. Bazı kaynaklarda kılıcın Macarlardan bize geçtiği yer alsa da aksi ispatlanamamıştır. Ayrıca, 17. Yüzyıldan itibaren Türk askerlerinden esinlenen Polonya ordusu, Karabela benzeri kılıç kullanmaya başlamıştır.

Milli savunma bakanlığı armasında yer alan kılıç ve diğer semboller, taşıdığı tarihsel manalar ile kullanıma başlanmıştır. Ayrıca yeni armanın tasarımında yer alan kılıcın batıya bakması da ayrı bir anlam ifade ettiği söylenebilir.