ahmed

Kösem sultan 2 oğlu ve 1 torunu padişahlık yapmış, oğullarının padişahlığında onların yerine yönetimde bulunmuş saltanat naipliği yapmış, Osmanlı tarihinin en önemli Valide Sultanlardan biridir. Saltanat naipliği onunla başlamıştır. Padişah Murad ve İbrahim dönemlerinde 1623-1632 ve 1640-1647 yılları arasında Devlet-i Aliyye’yi bizzat arka planda yönetmiş, Padişah olan oğulları adına yazışmalar yaparak yönetimde aktif olmuştur. Hayatı boyunca 6 padişahlık dönemi görmüş ve hepsinde etkili olmuştur. 2 Oğlu padişah olup torununun hükümdarlığını da gören tek Valide Sultandır. Sultan IV. Murad ve Sultan İbrahim’in annesi olup IV. Mehmed’in babaannesidir. Yaşadığı döneme kadınlar saltanatı devri dedirtmiştir. Onu tarihte bu kadar güçlü yapan olayların başlangıcı hareme girmesi ve XIV. Osmanlı padişahı Sultan I. Ahmed’in gözde hasekisi olmasıyla başlar.

Nerede doğduğu ve nereli olduğuna dair net bilgiler bulunmasa da Bosna sarayından Osmanlı’ya gönderildiği bilinmektedir. Ünlü tarihçi İnalçık hocaya göre Rum asıllıdır. Ancak Çerkez yada Bosnalı olduğu da öne sürülmektedir. Anastasya ismi ile bilinmekte olup Osmanlı’ya geldiğinde haremde ilk olarak Mahpeyker daha sonra Kösem İsmi verilmiştir.

Sultan I. Ahmed’in yaşının ufak olması sebebiyle annesi Handan Sultan, payitahtın geleceği için bir an önce çocuk yapılması gerektiğini biliyordu. Nitekim 1604 yılının Nisan ayında Sultan Ahmet ve Şehzade Mustafa’nın aynı anda ağır bir hastalık geçirmesi, hanedan soyunun yokolma tehlikesini doğurmuş, Sultan Ahmed’in iyileşmesi üzerine tehlike geçmiştir. Ancak yeni varisler doğmalıydı. Kösem hareme girdiğinde ise Mahfiruz Hatice Sultan, Sultan Ahmed’in gözdesiydi. Aralarında çekişme yaşanmış ancak Mahfiruz Hatice Sultan Kasım 1604 yılında şehzade Osman’ı doğurunca başhaseki olmuştur. Kösem ise şehzade Mehmed’i 1605 yılının Martında doğurmuştur.

1605 yılında Valide sultan Handan ölünce Sultan Ahmed çok üzülmüş, sonrasında hırçın ve sinirli hale bürünerek oldukça etkilenmiştir. Zamanla teselliyi Kösem’de bulmuş ve Mahfiruz Hatice Sultanın gözden düşmesiyle, hem yönetimde hemde Sultan Ahmed’in kararlarında Kösem’in etkisi iyice artmaya başlamıştır. Sultan I. Ahmed oldukça dindar bir padişahtı. Kösem Sultan ile birlikte Aziz Mahmud Hüdayi hazretlerine ziyarete beraber gittiği bilinmektedir.

Kösem Sultan ile Sultan I. Ahmed arasında büyük bir aşk yaşandığı doğrudur. Kösem, zamanla Sultan Ahmed’in baş gözdesi olmuş ve onu diğer hasekilerden ayırmıştır. Her ne kadar popüler kültürde ve bazı internet sitelerinde Sultan I. Ahmed, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra ikinci nikah kıyan padişah olarak geçse de Kösem’in Padişah üzerinde bu denli büyük etkisi bulunduğu bilinsede, Osmanlı kaynaklarında aralarında nikah yapıldığına dair herhangi bir bilgi geçmemektedir. Batılı ve diğer yabancı kaynaklarda Kösem Sultan’ın Sultan Ahmed’in eşi olduğu belirtilse de nikah ve evlilikten bahsedilmemektedir. 1609 yılında Venedik elçisi, Sultan Ahmed için 3 kadından çocuğu olduğunu ve hiçbiri ile nikah kıymadığını aktarmıştır.

Sultan I. Ahmed ile Kösem Sultan Arasında nikah olduğu bilgisi, Özlem Kumrular tarafından Venedik Devlet arşivlerinden yaptığı araştırma sonucunda yazdığı, 2015 yılına ait Kösem Sultan isimli kitapta geçen Sultan IV. Murad’ın cülusunu bildiren nameye dayanmaktadır. Namede Sultan Murad’ın tuğrası bulunmaktadır. Sultan IV. Murad Kösem Sultan’ın tahta geçen ilk oğlu olup tuğrasında bulunan namede annesi Kösem Sultan için“…Sultan Ahmed’in gayetden muteber ü makbulüyesi olmağın onu nikah ile tazimen….” Şeklinde devam eden övgü içeren sözler bulunmaktadır. Buradan yola çıkan yazar, Kösem Sultan’ın aynı Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan gibi kendisine nikah kıyıldığını öne sürmektedir. Bu tarihi belgeye dayandırılarak, Kösem Sultan’ın padişah Ahmet’in yasal eşi olduğu düşünülmektedir.

Sultan Ahmed genç yaşta (28 yaşında 1617) ölünce Kösem sultan haliyle çok üzülmüştür. Ardından etkili siyasetler izleyip kızlarını güçlü paşalar ile evlendirip sarayda nüfuz sahibi olmuş, rakibi Hatice sultanın 1620 yılında ölmesiyle birlikte, saltanatta büyük söz sahibi olmuş ve çalkantılı dönemde ülkeyi idare etmiştir. Oğulları sırasıyla tahta geçmiştir. Fakat Kösem Sultan’ın öz oğlu Padişah İbrahim’in katledilmesinde başrolde yer aldığından, kendisiyle ilgili tarihsel olarak tartışmalara sebep olmaktadır. Kimi araştırmacı ve tarihçilere göre evlat katili iken, bazılarına göre zor zamanda ülkeyi ayakta tutmayı başarabilmiş güçlü bir kadındır.

Kösem Sultan ataerkil bir toplumda saltanat naipliği ile ülkeyi yönetmeyi büyük ölçüde başarmış ve o dönem özellikle Sultan İbrahim’in keyfi tavırları sebebiyle çıkan isyanları bastırmada rol almış ve büyük ölçüde başarılar sağlamıştır. Kösem Sultan yönetimde sergilediği tavır ve saldığı sorumluluklar sebebiyle, Osmanlı tarihinin en güçlü kadını olarak gösterilmektedir. Bir saray komplosu sonucunda 2 Eylül 1651 günü feci şekilde öldürülmüştür. (Ayrıntılı bilgi için bknz. Kösem Sultan Nasıl Öldü) Cenazesi çok sevdiği Sultan I. Ahmed’in, Sultan Ahmet camii avlusunda bulunan türbesinin yanına gömülmüştür.