El Cuco, İber yarımadasında ortaya çıkan ve Amerika kıtasının Latinler tarafından istilasının ardından,  özellikle Güney ve Orta Amerika’ya taşınan hayalet, iblis ve öcü efsanesidir. El Cuco, ölümsüz olmak için sürekli çocuk kanı içer, ayrıca öldürdüğü çocukların kanını vücuduna sürerek hayatta kalır. Yani bu iblis, efsaneye göre çocuk kaçırmaktadır. El Cuco genelde erkek karakter olarak karşımıza çıkmakta, bu öcünün dişi versiyonu da bulunmakta olup adı Cuca’dır.

El Cuco efsanesinin çıkış bölgesi ise günümüzde İspanya’nın özerk bir bölgesi olan Galiçya ve Portekiz’dir. Yani efsane İber yarımadasında oluşmuştur. İspanyol ve Portekizliler yenidünya, yani Amerika’yı istila ettiklerinde bölgeye yerleşen yeni halk, taşıdıkları kültürlerinin içerisinde El Cuco’yu da Amerika kıtasına taşımışlardır. Özellikle Meksika, Şili ve Arjantin gibi ülkelerde yaygındır. El Cuco’nun yörelere ve dillere göre ismi değişmektedir. Cucuy, Coca, Cuca, Cuci, Coco şeklinde söylenişleri olsa da temelde bu farklı isimler aynı efsanevi kötü yaratığı anlatmaktadır. İspanyollara göre Cuca ismi Coco, yani kafatası kelimesinden türemiştir. Baskça’da Gogo ruh anlamına gelip Galiçya’da Crouca kafa kelimesi ile eşdeğerdir. El Cuca’ya dair en eski yazılı kaynak, 1274 yılına ait bir kitaptır.
coco

Efsanenin daha yaygın olduğu, Latin Amerika’da ise bu canavar el Cuco ismiyle anılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinin güney eyaletlerinde, Latin popülasyonun fazla olduğu New Mexico ve Colarado gibi bölgelerde, İngilizcenin de etkisiyle El Cuco’nun ismi Coco Man’a dönüşmüştür.

Korkunç yaratık Cuco’yu bu kadar çirkin yapan şey görüntüsü değildir. El Cuco, efsaneye göre çocukları hiç iz bırakmadan kaçırır yada yutar. Çocuklar geri gelmeyecek şekilde kaybolur. Cuco bunu her çocuğa yapmaz. Sadece, söz dinlemeyen anne ve babalarına itaat etmeyen çocukları kaçırmaktadır. Saklanma yeri genellikle mezarlıklardır. Kederden beslenir. Endişe ve korku onu doyurur. Aslında Coco’nun yüz ve şeklinin net olarak herhangi bir tasviri yoktur. Şekil değiştirebildiği söylenir. Özünde, söz dinlemeyen çocukları yemek için, kuytu köşelerde bekleyen bir canavardır. Kaçırdığı çocukları çuvalına koyar.

Efsane Portekiz’de farklı bir versiyona dönüşmüştür. El Cuco’nun Portekiz’de, ejderhadan doğma insan ve timsah karışımı kadın yaratık olarak betimlemişlerdir. Festa de Coca ismi ile adına festival düzenlenmekte,yapılan festivalde Cuca ise Ejderha olarak tasvir edilmektedir.

Efsanenin yaygınlaşma sebeplerinden biri de Latin Ebeveynlerin, uyumayan çocuklarını korkutmak için Cuco’yu çağıracaklarını yada uyumadıkları taktirde Cuco’nun onları alacağı şeklinde tekerlemeler ve hikayeler uydurmalarıdır.
Hindistan Cevizini El Coco'ya Benzeten Denizciler Sayesinde Bu ismi Aldığı Düşünülmektedir
Portekizli bazı tarihçilere göre Hindistan cevizi (Coconut) ismi,Vasco de Gama’nın denizcilerinin, Hindistan cevizinin şeklini (ön kısmında bulunan 3 delik) Cuco’nun ağız ve gözlerine benzettiği için bu meyveye canavarın isminin verildiği ve coconut isminin buradan türediğini öne sürerler. Yani buna göre Hindistan cevizinin isim babası El Coco’dur. Portekiz’de cadılar bayramında içi oyulup, canavar yüz şekli verilen balkabakları da aynı isimle adlandırılır.

El Coco’ nun 1799 yılında Goya tarafından resmi yapılmıştır. Aslında Goya, onu Don Kişot romanından esinlemiştir. El Coco yada El Cuco pek çok şarkı sözüne ilham verirken, diziler filmler ve romanlarda kötü karakter olarak yer almıştır. En son Stephen King’in son romanı Yabancı’ya (The Outsider 2018) konu olan El Cuco efsanesi,korkunçluğuyla günümüzde hala yaşatılmaktadır.