padisah
Osmanlı İmparatorluğu için duraklama ve gerileme dönemi denilen 18. Yüzyılın, aslında öyle olmadığı Devlet-i Âliyye’yi toparladıktan sonra Avrupa’da tekrar söz sahibi olmasını sağlayan Sultan l. Mahmud, Lale Devrini bitiren Patrona Halil isyanını bastırdıktan sonra ülkede huzuru sağlamışve 24 yıl tahtta kalmıştır.

Sultan l. Mahmud’un saltanatı başarılar ile doludur. Hem batıda hem de doğuda önemli kazanımlar elde etmiş ve Osmanlı’nın son parlak dönemi olarak tabir edilen dönemi yaşatmıştır. Ayrıca devlette önemli ıslahatlarda bulunmuştur.

Sultan I. Mahmut (1696-1754) Azak kalesinde Ruslarla savaşmış ve 1736 yılında Sırbistan ve Belgrad’ı tekrar Osmanlı topraklarına bağlamış, 18. yüzyılda Büyük devletlerle savaşarak aldığı başarılı sonuçlarla, devrinin önemli padişahlarından biri olmuştur. Sultan l. Mahmud’un tarih sayfalarına yazılmasına neden bir başka önemli iddia ise diri diri gömüldüğüdür.

Aksi kanıtlanmasa da 13 Aralık 1754 günü Sultan Mahmud, Cuma namazı çıkışında yere yığılınca öldüğü ilan edilir (58 yaşında) ve hemen ikindi namazında, cenaze namazı düzenlenir ve yerine yeni Padişah olarak, Sultan III. Osman ilan edilir. Sultan I. Mahmud hayatının son 2 senesini hasta olarak geçirmiş, sağlığında vezirin ve doktorların kararıyla çıkarılacak bir rapor ve Şeyhülislamın fetvasıyla tahtan azledilmek istendiği zaten bilinmektedir. Sultan III. Osman ise tam 51 yıl kafes sisteminde kalarak yeterince sıkılmış ve tahta çıkmayı beklemiştir.

Sultan Mahmud, hakkında söylenen dedikodular ve azledilme süreçlerinden tabiki de haberdardı. Bu sebeplerden dolayı, halka kendisinin sağlıklı olduğunu göstermek istiyordu. Fakat varis hastalığından muzdarip olduğu tahmin edilen Sultanın durumu gerçekten kötüydü. Ayasofya camiine, atla gitmesinin kendisi için adeta bir intihar olmasına rağmen, hazırlıklar yapıldı ve Sultan Mahmud Cuma namazı çıkışında, Topkapı sarayı kapısında görevlilerin kollarına yığıldı. Kalbi dayanmayan Padişah, hareme götürülürken daha taşınma esnasında öldüğü hükmedildi ve yarım saat gibi kısa bir zaman içerisinde, Yeni Sultan olarak ilan edilen lll. Osman için akabinde biat merasimi bile yapılmıştır.

İddialar aynı gün bir padişahın ölüp yeni padişahın tahta çıktığı, 13 Aralık-14 Aralık 1754 gecesi yaşanmıştır. İddiaya göre padişah Mahmut gömüldükten sonra yatsı namazının ardından Kuran okunmaya başlandığı sırada türbedar görevlisi, Sultanın gömüldüğü mezardan feryatların geldiğini duyar. Bunu alelacele yeni Padişaha bildirmek üzere koşar. Türbedar Kızlarağası ile görüştürülür. Kızlarağası bu garip durumu hemen Sultan III. Osman’a bildirir. Yıllarca tahta çıkmayı bekleyen yeni padişah, gece vakti uyku sersemi ile bu önemli haberi umursamaz. Olayı bildiren türbedar görevlisinin ise ortalıkta bir daha görülmediği ve kaybolduğu rivayet edilmektedir.

Her ne kadar bu vahim olayın,iddia olarak dillendirilmesi veya yazım yoluyla geçtiği rivayet edilse de kanıtlanabilmiş bir olay değildir. Sultan lll. Osman ise sadece 3 sene tahtta kalabilmiş ve 30 Ekim 1757 günü şirpençe hastalığından hayata gözlerini yummuştur.